Wat is de Activity_Accumulator?

Activity_Accumulator is de tabel die gebruikersactiviteit volgt. Bijna elke pagina die een gebruiker bezoekt, wordt hier opgeslagen. Het is net als bij je Apache-logboeken maar met betere gebruikerstracering. Met de tabel Activity_Accumulator kun je gemakkelijk zoeken naar gebruikersactiviteiten, lid worden van extra Learn-tabellen en aangepaste rapporten genereren.

Activity_Accumulator inschakelen

  1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Tools en functies de optie Systeemmeldingen.
  2. Selecteer Opties voor automatische meldingen.
  3. Als je systeemactiviteit wilt opnemen in de tabel Activity_Accumulator, selecteer je Ja in het veld Gebeurtenissen traceren.

    Als Gebeurtenissen traceren is uitgeschakeld, worden er geen gegevens naar de tabel Activity_Accumulator verzonden.

Meer informatie over opties voor automatische meldingen

Hoeveel gegevens worden er verzameld in Activity_Accumulator?

De hoeveelheid gegevens in de tabel Activity_Accumulator is afhankelijk van hoe vaak je PurgeAccumulator laat uitvoeren. Standaard worden gegevens ongeveer zes maanden bewaard. Wanneer PurgeAccumulator wordt uitgevoerd, verplaatst het hulpprogramma gegevens van vóór die datum van het BBLEARN-schema naar het BBLEARN_STATS-schema.

Twee Activity_Accumulator-tabellen

Er zijn twee Activity_Accumulator-tabellen: een in het BBLEARN-schema en een in het BBLEARN_STATS-schema. De tabel in het BBLEARN-schema bevat de meest recente activiteitsgegevens. De tabel in het BBLEARN_STATS-schema is een archieftabel en bevat gegevens die ouder zijn dan de retentiewaarde in PurgeAccumulator.

Gegevens worden naar het BBLEARN_STATS-schema verplaatst met de dagelijkse achtergrondtaak PurgeAccumulator.