Als u een Managed Hosting-klant bent, is dit onderwerp voor u niet van toepassing.

Deze tool wordt gebruikt om services te starten en stoppen.

Voorbeeld: Windows

Argument blackboard_root\tools\admin\ServiceController.bat

Example: UNIX

Argument blackboard_root/tools/admin/ServiceController.sh

Mogelijk treedt er een fout op tijdens het uitvoeren van deze tool als er geen symbolische koppeling naar de juiste locatie van de bash-shell in /bin aanwezig is. Voer de volgende opdracht uit om deze koppeling te maken:

ln –s /bin/bash /usr/local/bin/bash

Hierbij wordt aangenomen dat de bash zich in /usr/local/bin/bash bevindt. Als deze zich elders bevindt, gebruik je dat pad wanneer je de symbolische koppeling maakt.

Argument en beschrijvingen
Argument Beschrijving
services.start Alle services met betrekking tot Blackboard Learn worden gestart
services.stop Alle services met betrekking tot Blackboard Learn worden gestopt
services.restart De services met betrekking tot Blackboard Learn worden gestopt en meteen weer gestart
services.appserver.start De bb-tomcat-service wordt gestart
services.appserver.stop De bb-tomcat-service wordt gestopt
services.appserver.restart De bb-tomcat-service wordt gestopt en meteen weer gestart
services.appserver.threaddump Levert een discussielijndump van de toepassingsstapel
services.activemqbroker.stop * De ActiveMQ-Broker-service wordt gestopt
services.activemqbroker.start * De ActiveMQ-Broker-service wordt gestart
services.activemqbroker.restart * De ActiveMQ-Broker-service wordt gestopt en meteen weer gestart

* Vanaf release Q2 2016 is er een extra service waarmee de BBLEARN-ActiveMQ-Broker onafhankelijk kan worden gestopt en gestart. Dit kun je doen terwijl er andere Blackboard-services actief zijn.