Wat zijn de voordelen van het inschakelen van de Blackboard Cloud?

Als je de Blackboard Cloud inschakelt, komen binnen je instelling alle functies van Blackboard Cloud Services beschikbaar. Dit omvat software-updates en Opdrachten inline beoordelen.

Deze tools bieden je studenten en docenten een verbeterde educatieve ervaring die tegemoetkomt aan de behoeften van actieve, moderne studenten en de studentbetrokkenheid vergroot.


Waarom zijn sommige functies in Service Pack 10 en hoger op de cloud gebaseerd?

We hadden drie redenen om bepaalde functies van SP 10 en hoger in de Blackboard Cloud te bouwen:

  1. Snellere innovatie en reactiesnelheid: Het integreren van voorzieningen in de Blackboard Cloud betekent dat we maar één moderne laag hoeven te bouwen om nieuwe functies in één keer op alle clients te implementeren. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de behoeften van klanten, met name op het gebied van technologieën die zich snel ontwikkelen. Daarnaast kunnen verbeteringen, uitbreidingen en nieuwe functies sneller en efficiënter worden aangeboden.
  2. Schaalbaarheid tegen lagere kosten: Door resource-intensieve voorzieningen onder te brengen in de Blackboard Cloud, wordt deze extra belasting weggenomen bij de klanten en komt deze voor onze rekening. Het resultaat is een betere totaalervaring voor onze klanten en eindgebruikers.

Hoe koppel ik mijn instantie van Blackboard Learn aan de cloud?

Verbinding maken met de cloud

De cloud moet verbonden zijn met je Blackboard Learn-instantie. Met het beheerdersprivilege 'Cloudinstellingen (tools)' kun je je cloudinstellingen beheren.

Selecteer in het configuratiescherm voor systeembeheer, onder Cloudbeheer, de optie Cloud Connector. In de volgende tabel worden de verschillende onderdelen beschreven van het venster dat je vervolgens ziet.

Element Beschrijving
1. Instantie van Blackboard Learn
Externe URL Geef hier de URL op van de openbare website van Blackboard Learn van je school.
2. Cloudregistratie
Weergavenaam Geef een naam op om uw school mee aan te geven, bijv. de volledige naam van uw school. Vermijd afkortingen in dit veld.
Beschrijving Geef een optionele beschrijving voor uw weergavenaam.
Instantietype Geef aan hoe deze Blackboard Learn-instantie zal worden gebruikt in jouw omgeving. Selecteer Productie, Ontwikkeling, Implementeren, of Test.
Site-ID Er wordt een unieke site-ID toegewezen aan jouw Blackboard Learn-instantie nadat deze is geregistreerd.
Verbindingsdatum De datum en het tijdstip waarop de instantie is geregistreerd.
3. Verzenden
Verzenden Selecteer deze knop om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Verbinding maken met de cloud en firewallconfiguraties

Tweewegcommunicatie met de cloudservices is noodzakelijk. Als u Blackboard uitvoert vanachter een firewall als een testserver of uit veiligheidsoverwegingen, moet u de firewall openstellen voor deze voorzieningen. Als u tweewegcommunicatie met de cloudservices wilt toestaan, moet u instellen dat de firewall verkeer doorlaat van de adressen in de volgende tabel.

Service Volledig gekwalificeerde hostnaam IP-adressen Poorten
BbPatch-repository bbprepo.blackboard.com 69.196.225.81 80
Software-updates versie 2.x of eerder, inclusief Blackboard Cloud

handle.blackboard.com of connect.cloud.bb

UITGANGSBRON: 69.196.224.135, 69.196.227.20, 69.196.225.107, 69.196.227.60

INGANGSBRON: 69.196.253.30

443

Software-updates versie 3.x of hoger, inclusief Blackboard Cloud registrar.cloudbb.blackboard.com

INGANGSBRON: 107.23.34.151

UITGANGSBRON: 69.196.227.60 en raadpleeg AWS IP-adressenlijst

443
Partner Cloud api.cloud.bb, ui.cloud.bb, nat.cloud.bb (inkomende communicatie voor voorzieningen van Blackboard Cloud)

INGANGSBRON: 107.23.34.151

UITGANGSBRON: 69.196.227.60 en raadpleeg AWS IP-adressenlijst
443
Flickr-mashUp www.flickr.com 98.136.145.152, 206.190.57.60, 98.136.145.153, 206.190.57.61,98.136.145.154, 98.136.145.155, 216.115.101.179, 216.115.101.178 80
YouTube-mashUp gdata.youtube.com 74.125.228.0-14 80
SlideShare-mashUp www.slideshare.net 174.36.28.11 80
Blackboard Mobile raadpleeg de lijst met toegestane Firewall 80, 443
SafeAssign safeassign.blackboard.com INGANGSBRON: 34.202.93.213/32 en 34.231.5.82/32

UITGANGSBRON: 54.172.28.76/32 en 202.220.111/32
80, 443, 8080, 8443
McGraw-Hill Connect lms.mcgraw-hill.com 204.8.135.97 en 198.45.24.170 80
Building Block Integratie van cloudopslag cloud-storage-integration.blackboardcdn.com Poort 80, 443    
  natasha.eppg.com    

Als je instelling gebruikmaakt van nieuwe PSPDFKit voor inline beoordeling, raadpleeg je bij problemen het (Engelstalige) artikel Een firewall configureren voor Box-toepassingen.


Wat voor gevolgen heeft het inschakelen van de Blackboard Cloud op de beveiliging van de Learn-omgeving?

Er zijn verschillende beveiligingslagen die zowel jouw Learn-omgeving als Blackboard Cloud beschermen. De verificatie van gebruikers wordt afgehandeld door de Learn-instantie. Het verificatiemechanisme van Learn, met wachtwoorden, digitale certificaten, CAS enzovoort, blijft ongewijzigd bij toevoeging van de cloud.

Blackboard stelt alles in het werk om veilige toepassingen aan te bieden aan onze klant. Blackboard ontwikkelt producten volgens een set beveiligingsrichtlijnen die is afgeleid van OWASP (Open Web Application Security Project), inclusief specifieke maatregelen voor de tien kwetsbaarste punten die zijn opgesteld door OWASP. Blackboard past deze praktijken toe in alle fasen van de software-ontwikkeling.

Er moeten vereisten worden opgesteld voor het identificeren van verificatievereisten voor iedere gebruikssituatie. Alle documentatie over technische ontwerpen moet een analyse bevatten van potentiële beveiligingsrisico's. Onze ontwikkelteams maken gebruik van verschillende standaarden om conformiteit te garanderen met 'best practice' ontwikkelmethodologieën, inclusief het voorkomen van bekende zwakke plekken en het toepassen van bewezen tegenmaatregelen hiervoor tijdens de implementatie.

Blackboard maakt gebruik van verscheidene methoden om onze toepassingen te beschermen. Voorbeelden zijn beveiligde beoordelingen 'van boven naar beneden' aan de hand van bedreigingsmodellen en analyses en detectie van bedreigingen met codeniveaus 'van beneden naar boven'. Blackboard stelt alles in het werk eventuele zwakke plekken zo snel mogelijk te repareren door ontwikkel- en releaseprocessen toe te passen die een zo goed mogelijke en efficiënte productie en uitrol van beveiligingspatches mogelijk maken.


Waar worden de gegevens van Blackboard Cloud opgeslagen?

Alle gegevens van de Blackboard Cloud Services worden gehost in de infrastructuur van de Blackboard Cloud.

Deze cloudinfrastructuur bevat services en componenten die worden gehost in door Blackboard beheerde datacenters en in de AWS-infrastructuur (Amazon Web Services).

Een van de voordelen van cloudgebaseerde services is de flexibiliteit die ze bieden om gebruik te maken van verschillende infrastructuurplatforms. Dit betekent dat de details van onze service-implementaties binnen infrastructuurplatforms kunnen veranderen na verloop van tijd.


Waarom is hiervoor gekozen?

Er is hoofdzakelijk voor deze beslissing gekozen om de kosten en de complexiteit van de eerste release te beperken. Het inrichten van een gedeelde cloudtoepassing met één tenant die wereldwijd wordt ingezet en waarin gebruikersgegevens gedistribueerd worden opgeslagen in verschillende regionale datacenters is tamelijk complex. Hierdoor neemt ook de complexiteit van het platform toe, evenals de ontwikkelings- en ondersteuningskosten.

Het is niet uitgesloten dat in de toekomst gegevens regionaal kunnen worden opgeslagen en beheerd, maar hierover kunnen we nog geen zekerheid geven. De toekomst zal uitwijzen of het wenselijk is deze aanpak te wijzigen.

Een speciale kanttekening voor onze internationale klanten:

Wij hebben begrip voor het feit dat enkele van onze internationale klanten zich zorgen maken over het gebruiken van cloudgebaseerde services die worden beheerd vanuit in de V.S. gevestigde datacenters. De wetgeving aangaande gegevensbeveiliging en privacy verschilt per regio, land en soms zelfs per provincie binnen een land. Dit landschap wordt verder gecompliceerd door beleidsregels van instellingen waarin lokale wetgeving op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd of toegepast.

Deze aandachtsgebieden hebben onze volste aandacht wanneer er nieuwe cloudgebaseerde uitbreidingen van Learn worden geïntroduceerd. We stellen alles in het werk een goede balans te vinden tussen deze probleempunten en één van de belangrijkste voordelen van deze nieuwe mogelijkheden: het inzetten van de kracht van cloudgebaseerde toepassingen om de barrières weg te nemen die er in een traditioneel LMS bestaan voor cursussen en instellingen en zo de onderwijs- en leeromgeving universeel te maken. Het behouden van dit voordeel en tegelijkertijd het wegnemen van mogelijke zorgen over de locatie van gegevens en de daarmee gepaard gaande privacykwesties leidt tot nieuwe uitdagingen. We beseffen dat met de gekozen aanpak voor het introduceren van deze nieuwe mogelijkheden deze zorgen niet voor al onze klanten zijn weggenomen. Het onderkennen van deze probleempunten betekent wel dat in onze eerste aanpak al met specifieke zaken rekening wordt gehouden:

  • De nieuwe cloudgebaseerde voorzieningen zijn optioneel en moeten worden geactiveerd door een beheerder.
  • De nieuwe cloudgebaseerde voorzieningen zijn uitsluitend aanvullend. De bestaande Learn-functionaliteit wordt dus niet beïnvloed als instellingen besluiten deze voorzieningen niet in te schakelen.
  • Nadat de voorzieningen zijn ingeschakeld, kunnen gebruikers via privacy-instellingen hun eigen profielgegevens beheren. Daarnaast worden die gegevens pas beschikbaar gesteld nadat de gebruiker hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
  • Bij het ontwerp van de architectuur van onze cloudservices is rekening gehouden met de mogelijkheid de gegevens in de toekomst gedistribueerd op te slaan in verschillende datacenters.

Op het moment dat deze nieuwe cloudgebaseerde services beschikbaar zijn, zullen we nauw aandacht besteden aan de gebruikspatronen en deze patronen meenemen bij het realiseren van toekomstige ontwikkelingen van deze voorzieningen.


Opdrachten inline beoordelen

Met inline beoordeling kunnen cursusleiders annotaties maken en de studentenopdrachten direct in de browser beoordelen. De inline viewer maakt gebruik van een externe, cloudgebaseerde technologie met de naam PSPDFKit.

Meer informatie over inline beoordelen