Als je besluit een volledige systeemmigratie uit te voeren om over te stappen op Blackboard Learn SaaS, moet je deze activiteiten uitvoeren voordat de migratie plaatsvindt. Je moet deze taken in je huidige omgeving voltooien voordat de testmigratie plaatsvindt. Alleen dan kun je zorgen voor een efficiënte cutover-migratie naar Blackboard Learn SaaS.

1. Een upgrade uitvoeren naar een ondersteunde versie van Blackboard Learn

De tools die worden gebruikt om te migreren naar Blackboard Learn SaaS zijn ontworpen en getest om te werken met de huidige ondersteunde versies van Blackboard Learn. Als je momenteel geen ondersteunde versie van Learn hebt, moet je voordat de migratie plaatsvindt een upgrade uitvoeren. Je kunt ook overwegen een cursusgebaseerde migratie uit te voeren.

Ondersteunde versies worden vermeld als Volledige ondersteuning in het gedeelte Ondersteuningsclassificaties van de Blackboard Learn-handleiding voor ondersteuningsservices.

Als je een Managed Hosting-klant bent, kun je een ticket indienen op Behind the Blackboard om een upgrade te plannen.


2. Oudere inhoud naar het inhoudssysteem verplaatsen

Voordat de migratie naar Blackboard Learn SaaS plaatsvindt, moet alle oudere bestandsinhoud van cursussen naar ons ingebouwde-bestandssysteem (het inhoudssysteem) worden gemigreerd. Deze stap verkort de tijd die nodig is voor de migratie en de huidige tool CourseContentMove is verbeterd, zodat er oudere cursusinhoud wordt geconverteerd voor alle cursussen in het gehele systeem.

We raden je aan deze tool uit te voeren nadat je een upgrade naar een ondersteunde versie hebt uitgevoerd om van de beste prestaties en nieuwste verbeteringen te profiteren. Hoewel het proces sneller zal verlopen als de Blackboard Learn-services niet actief zijn, is uitval voor deze stap niet vereist en kan het worden voltooid terwijl Blackboard Learn actief is.

Raadpleeg Oudere inhoud naar het inhoudssysteem verplaatsen (Windows/Linux met zelfhosting) op Behind the Blackboard voor instructies en het migratietoolpakket voor deze stap.

Als je een Managed Hosting-klant bent, kun je een ticket voor Support indienen om aan te vragen dat de tool Oudere inhoud verplaatsen wordt uitgevoerd ter voorbereiding op de overstap naar Blackboard Learn SaaS.


3. Voorbereiding op de migratie van Building Blocks

Wanneer de migratie plaatsvindt, moeten alle vereiste Building Blocks zijn geïnstalleerd en dezelfde versie hebben als het doelsysteem, of er moet een upgrade van zijn uitgevoerd naar een ondersteunde Blackboard Learn SaaS-versie. Voorbereiding op deze stap:

  1. Zorg ervoor dat je een goed beeld hebt van het gebruik van je Building Blocks. Bepaal welke Building Blocks je wilt migreren.
  2. Controleer of je de .war-installatiebestanden hebt voor alle Building Blocks die je wilt gebruiken en of deze klaar zijn om te worden geïnstalleerd op het moment dat de migratieplanning van start gaat.
  3. Voor Building Blocks van derden neem je contact op met de leverancier van het Building Block voor informatie over of ondersteuning bij migratieopties.
  4. Overweeg om een upgrade uit te voeren naar nieuwere versies van de Building Blocks, vooral als dit vereist is voor ondersteuning voor Blackboard Learn SaaS.

Het Building Block Informatie verzamelen op Behind the Blackboard kan je helpen bij het verzamelen van de informatie die je nodig hebt om een goed beeld te krijgen van het gebruik van je Building Blocks en bij de voorbereiding op dit deel van de migratie.