Overweeg je om je Blackboard Learn-omgeving over te brengen naar Managed Hosting of SaaS? U hebt twee mogelijkheden:

 • Cursusgebaseerde migratie: Deze methode wordt aanbevolen als je alleen bepaalde cursussen wilt migreren, geen bestaande content/gegevens wilt overbrengen of helemaal opnieuw wilt beginnen met een schone installatie van Blackboard Learn. Deze optie biedt daarnaast meer flexibiliteit wat betreft uitval, omdat je kunt kiezen wanneer je bepaalde groepen cursussen naar de nieuwe omgeving verplaatst.
 • Volledige systeemmigratie: Deze methode wordt aanbevolen als er een hoge mate van continuïteit vereist is tussen je oude en nieuwe systemen. Dit is ook de beste methode als je alle instellingen, aanpassingen, etc. wilt behouden. Met deze optie wordt je gehele Blackboard Learn-omgeving in één keer gemigreerd.

Als je kiest voor de Managed Hosting- of SaaS-implementatie van Learn, ontvang je bij elke methode als onderdeel van de licentie een eenmalige gegevensmigratie met ondersteuning door medewerkers van Blackboard.


Cursusgebaseerde migratie

Bij een cursusgebaseerde migratie krijg je hulp van medewerkers van Blackboard om een plan op te stellen voor het archiveren van de cursussen die je wilt overzetten uit je bestaande instantie van Blackboard Learn. We herstellen de gearchiveerde cursussen naar de nieuwe omgeving.

 • Een cursusgebaseerde migratie wordt aanbevolen als je de overstap naar een Managed Hosting- of SaaS-implementatie wilt aangrijpen om je installatie op te schonen en helemaal opnieuw te beginnen.

  De migratie van historische gegevens in Building Blocks blijft mogelijk niet behouden of hier is mogelijk extra planning voor nodig.

 • Een cursusgebaseerde migratie is de enige optie als je overstapt van een ander door Blackboard aangeboden LMS (Learning Management System), zoals ANGEL of Vista/CE naar Blackboard Learn SaaS.
 • Cursusgebaseerde migratie biedt mogelijk ook ondersteuning voor LMS-platforms van derden die de Common Cartridge-specificatie ondersteunen. Dit wordt per systeem geëvalueerd.

Tijdens het plannen van een cursusmigratie kun je de impact mogelijk beperken door te zorgen voor een nauwkeurige planning en door de meeste cursussen te verplaatsen voordat ze van start gaan of nadat ze zijn voltooid. Ook kun je rekening houden met de cursusperiode.


Volledige systeemmigratie

Een volledige systeemmigratie is complexer en tijdrovender dan een cursusgebaseerde migratie. Alle oudere gegevens worden echter wel overgebracht. Voor een volledige systeemmigratie biedt Blackboard begeleiding bij het exporteren van de database en het bestandssysteem. Nadat je de database die en het bestandssysteem dat je hebt geëxporteerd naar Blackboard hebt verzonden, voeren onze medewerkers de nodige conversies uit op de gegevens en de bestandssysteemstructuur om de gegevens en bestanden terug te kunnen zetten in de nieuwe omgeving.

 • Deze methode wordt aanbevolen als er een hoge mate van continuïteit vereist is tussen je oude en nieuwe systemen. Dit is ook de beste methode als je alle instellingen, aanpassingen, etc. wilt behouden.
 • Blackboard spant zich daarbij in om gegevens voor zowel door Blackboard ontwikkelde Building Blocks (bijvoorbeeld SafeAssign) te migreren en ook voor Premier Partner Building Blocks van derden (bijvoorbeeld. McGraw-Hill Connect, Wiley Plus, enz.).

  Het is mogelijk dat niet voor alle Building Blocks een volledige gegevensmigratie kan worden uitgevoerd.

 • Volledige systeemmigratie wordt niet ondersteund voor clients die worden gemigreerd vanaf ANGEL, Vista/CE of een LMS van een derde partij.

Met een volledige systeemmigratie wordt de gehele Blackboard Learn-omgeving tijdens één migratieperiode naar de nieuwe omgeving overgebracht.


Ultra-ervaring

Als je wilt overstappen naar SaaS en je geïnteresseerd bent in de Ultra-ervaring, kun je dit activeren tijdens je cursusgebaseerde migratie of na een volledige systeemmigratie.

Meer informatie over de Ultra-ervaring voor Blackboard Learn