In de cursuscatalogus worden groepen in categorieën onderverdeeld. Als een cursus wordt toegewezen aan een categorie, verschijnt de cursus automatisch in de cursuscatalogus. Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar worden niet weergegeven in de cursuscatalogus.

Gebruik categorieën en subcategorieën om een catalogushiërarchie te maken die overeenkomt met de afdelingsstructuur van uw instelling.

Zo kan de categorie Geschiedenis verschillende subcategorieën hebben, zoals Prehistorie en Wereldgeschiedenis. De categorie Wereldgeschiedenis kan weer zijn onderverdeeld in de subcategorieën Afrikaanse geschiedenis, Amerikaanse geschiedenis, Aziatische geschiedenis en Europese geschiedenis. De categorie Amerikaanse geschiedenis kan ten slotte weer zijn opgesplitst in de categorieën Noord-Amerika en Zuid-Amerika.

Voorbeeld:

Geschiedenis
>Wereldgeschiedenis
>>Amerikaanse geschiedenis
>>>Noord-Amerika
>>>>Zuid-Amerika

Je kunt verschillende categorieën met dezelfde naam maken. De ID van een categorie moet echter altijd uniek zijn. Elke categorie op het hoogste niveau kan bijvoorbeeld een subcategorie met de naam Geavanceerde cursussen bevatten met de unieke ID's geav_01, geav_02, geav_03, enzovoort.


Subcategorieën weergeven

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursuscatalogus in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer de naam van de bovenliggende categorie. Het volgende niveau van de hiërarchie wordt weergegeven.
 3. Blijf categorienamen selecteren om steeds een niveau lager te gaan.
  • Om terug te gaan naar een hogere categorie, selecteer je de naam van de categorie in het hiërarchiepad. Als het hiërarchiepad bijvoorbeeld Hoogste niveau > Taalkunde > Vergelijkende literatuur > Mythes en legendes weergeeft, selecteer je Taalkunde om terug te gaan naar het tweede niveau.
  • Als je terug wilt gaan naar het hoogste niveau, selecteer je de koppeling Hoogste niveau in het hiërarchiepad.

Een categorie toevoegen of wijzigen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Cursuscatalogus in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer Categorie maken. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor categorieën
  Veld Beschrijving
  Categorie maken/bewerken
  Weergavenaam voor categorie[v] Voer een naam in voor de categorie. De naam hoeft niet uniek te zijn. U kunt dus bijvoorbeeld drie categorieën maken die allemaal Geavanceerde cursussen heten. U kunt de naam van een categorie op ieder moment wijzigen.
  Categorie-id [v] Geef een categorie-ID op. De categorie-ID moet uniek zijn binnen Blackboard Learn. Als u bijvoorbeeld drie categorieën hebt met de naam Geavanceerde cursussen, moet u drie verschillende categorie-ID's gebruiken, zoals geav_01, geav_02 en geav_03.

  U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een categorie-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

  Je kunt een ingestelde categorie-ID achteraf niet meer wijzigen.

  Beschrijving Voer een gedetailleerde beschrijving van de categorie in.
  Categorie boven in catalogusweergave tonen Schakel dit selectievakje in om de categorie op de eerste pagina van de cursuscatalogus weer te geven.
  beschikbaarheid Selecteer Ja om de categorie beschikbaar te maken voor cursussen binnen Blackboard Learn. Selecteer Nee om de categorie niet beschikbaar te maken.

  Als u Iedereen hebt geselecteerd, gaat u verder met de volgende stap. Als u Specifieke rollen hebt geselecteerd, kiest u in de lijst Te selecteren items de rollen waaraan u deze module beschikbaar wilt stellen. Selecteer de pijl-rechts om de items over te brengen naar de lijst Geselecteerde Items. Selecteer Selectie omkeren om de selectie in de lijsten om te draaien.

  1. Stel deze categorie beschikbaar aan alle gebruikers (Iedereen) of beperk de toegang per instellingsrol (Geselecteerde rollen).
  2. Als je de toegang per rol wilt beperken, selecteer je een rol. Selecteer vervolgens de pijl om de rol naar de andere lijst te verplaatsen.
 3. Selecteer Verzenden.

De koppeling naar de cursuscatalogus weergeven of verbergen op de startpagina

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer in het gedeelte Beveiliging de optie Opties voor toegangspagina.
 2. Selecteer bij Functionaliteit van toegangspagina een van de volgende opties:
  • Uitschakelen: hiermee verwijdert u de koppeling naar de cursuscatalogus van de startpagina voor gebruikers.
  • Inschakelen: hiermee voegt u een koppeling naar de cursuscatalogus toe aan de startpagina voor gebruikers.
  • URL van externe catalogus: hiermee voegt u een koppeling toe naar een externe catalogus in plaats van de cursuscatalogus van Blackboard Learn. Voer de volledige URL in, dus inclusief http.