Met de tool Doelen kunnen beheerders doelen formuleren, deze in overeenstemming brengen met cursussen en speciale rapporten uitvoeren. Cursusleiders kunnen geen doelen maken.

Het in overeenstemming brengen van cursusinhoud en activiteiten met doelen biedt verschillende voordelen voor cursusleiders:

 • Duidelijkheid of geformuleerde leerdoelstellingen worden gerealiseerd met de aangeboden inhoud.
 • Prestatiegegevens over de voortgang van studenten ten opzichte van specifieke standaarden.
 • Mogelijkheid om gericht extra ondersteuning te bieden aan studenten die slecht of juist heel goed presteren
 1. Zoek naar doelen op Bron, Type set en Status.
 2. Voeg sets met doelen toe door nieuwe sets te maken of sets te importeren. Open het menu van een set met doelen om inhoudsovereenstemmingen bij te werken en om rapporten uit te voeren over de dekking van doelen en de relaties die in het systeem bestaan voor geselecteerde doelen.
 3. Voeg categorieën toe. Open het menu van een categorie om de categorie te koppelen aan cursussen en om rapporten uit te voeren over de dekking van categorieën en de relaties die in het systeem bestaan voor een bepaalde categorie.
 4. Voeg doelen toe. Open het menu van een doel om onderliggende doelen op te stellen, gerelateerde doelen te bekijken en om rapporten uit te voeren over de dekking van doelen in alle cursussen en de relaties die in het systeem bestaan voor een bepaald type doel.
 5. Selecteer Rapporten uitvoeren om de beschikking te krijgen over informatie over de manier waarop binnen cursussen aandacht is besteed aan het realiseren van de voorwaarden die worden beschreven in alle actieve sets met doelen die voldoen aan de selectiecriteria in de vervolgkeuzelijsten.

Doelen toevoegen

Beheerders kunnen in de tool doelen maken of doelen importeren.

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Doelen. Ga naar het tabblad Mijn instelling en selecteer in de module Tools de optie Doelen.
 2. Open op de pagina Doelen het menu Set met doelen toevoegen en selecteer Nieuwe set met doelen maken.
 3. Typ in het pop-upvenster de Naam van de set.
 4. Voer het type set in. Als het Type set al bestaat, verschijnt het wanneer u typt.
 5. Selecteer Verzenden.
 6. Typ de naam van een categorie. Elke set met doelen moet aan een categorie zijn gekoppeld.
 7. Selecteer Doel toevoegen.
 8. Typ de tekst van het doel. Deze tekst wordt weergegeven in de lijst met doelen.
 9. Typ het type doel.
 10. Selecteer Verzenden.

Rapporten uitvoeren voor doelen

Configuratiescherm voor systeembeheer > Tools en functies > Doelen > Rapporten uitvoeren

Je kunt een Overzichtsrapport volledige dekking uitvoeren om een rapport te maken met informatie over de manier waarop binnen cursussen aandacht is besteed aan het realiseren van de voorwaarden die worden beschreven in alle actieve sets met doelen die voldoen aan de selectiecriteria in de vervolgkeuzelijsten Bron en Doeltype. Het rapport bevat algemene informatie over de typen inhoudsitems die in overeenstemming zijn gebracht met deze doelen.

Meer informatie over de rapporten die cursusleiders kunnen uitvoeren

De gegevens voor rapporten worden automatisch om de 20 minuten vernieuwd, behalve voor activiteitsrapporten. Als cursusleiders bijvoorbeeld inhoud afstemmen met een doel, wordt die afstemming pas opgenomen in rapporten voor doelen op het moment dat de gegevens worden bijgewerkt. Je kunt de rapportgegevens indien nodig ook handmatig vernieuwen. Open het Configuratiescherm voor systeembeheer > Systeemmeldingen > Rapportgegevens bijwerken om de gegevens meteen te vernieuwen.