Bij een upgrade van een oudere Blackboard Learn-release dan 9.1 kunnen beheerders specifieke bestaande cursusinhoud verplaatsen naar Cursusbestanden om de functionaliteit van deze map te benutten.

U hoeft de tool Bestanden verplaatsen alleen in specifieke scenario's te gebruiken om cursusinhoud te verplaatsen naar Cursusbestanden. Dit is het geval wanneer cursussen uit een oudere versie dan 9.1 worden gekopieerd naar of hergebruikt in een omgeving met versie 9.1.

Gebruik de tool Bestanden verplaatsen niet wanneer er export- en importprocessen worden gebruikt om cursussen over te brengen naar 9.1. De importbewerking zorgt ervoor dat alle bestandsbijlagen in een cursus uit een oudere versie dan 9.1 in het onderdeel Cursusbestanden van de nieuwe cursus worden opgeslagen, zodat cursusleiders de bestanden kunnen beheren vanaf een centrale locatie.

Als bestanden worden verplaatst van de lokale bestandsopslag naar Cursusbestanden, komt de resulterende mapstructuur overeen met de structuur van het cursusmenu. Cursusleiders kunnen de mapstructuur wijzigen nadat de bestanden zijn verplaatst.

Als er een bestand met dezelfde naam bestaat in de map, wordt de naam van het verplaatste bestand uitgebreid met een nummer. Course_Assignment.doc wordt bijvoorbeeld Course_Assignment(1).doc.

Alle verplaatste inhoud wordt opgeslagen in een submap van de map /courses/MyCourseID. De submap krijgt een naam op basis van deze syntaxis: Course ID_ImportedContent_DateTimeStamp.


De tool Bestanden verplaatsen in de cursus beschikbaar stellen aan cursusleiders

Beheerders kunnen deze tool beschikbaar stellen aan cursusleiders in hun cursussen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Tools en functies op Tools.
 2. Selecteer op de pagina Tools beheren de actiekoppeling Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden om het menu te openen.
 3. Klik op Bewerken.
 4. Selecteer op de pagina Beschikbaarheid van tools bewerken de optie Ja bij Beschikbaarheid van tools.
 5. Selecteer Verzenden.

Cursusleiders hebben toegang tot de tool via het onderdeel Pakketten en functies in het configuratiescherm van hun cursus.

Beheerders kunnen de tool Bestanden verplaatsen uitschakelen voor andere cursusrollen. Als je de tool bijvoorbeeld beschikbaar hebt gesteld in de cursus maar niet wilt dat onderwijsassistenten de tool kunnen gebruiken, trek je de machtiging voor de tool in. Raadpleeg Rollen en bevoegdheden van gebruikers voor meer informatie.

Inhoud verplaatsen via de tool Bestanden verplaatsen in het configuratiescherm voor systeembeheer

Beheerders kunnen de inhoud van een cursus verplaatsen naar Cursusbestanden door in het configuratiescherm voor systeembeheer de tool Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden te kiezen.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden in het gedeelte Cursussen.
 2. Selecteer op de pagina Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden de optie Bladeren om een cursus met inhoud te selecteren. Selecteer vervolgens Verzenden.

  Als de instelling toegang heeft tot functies van Inhoudsbeheer, selecteer je Bladeren om de doelmap in Content Collection te selecteren. Selecteer vervolgens Verzenden.

 3. Selecteer op de pagina Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden opnieuw de optie Verzenden.

Wat wordt er verplaatst?

Met de tool Bestanden verplaatsen worden alle bestanden die zijn gekoppeld aan inhoudsgebieden van de cursus verplaatst naar de map Cursusbestanden. Het betreft hier bestanden die in eerste instantie zijn toegevoegd aan de cursus met de opties voor het bijvoegen van bestanden die beschikbaar zijn op bepaalde pagina's in het programma, evenals bestanden die zijn bijgevoegd met de teksteditor.

Hieronder volgt een overzicht van de bestanden die wel en niet worden verplaatst met de tool.

Inhoudstypen die worden verplaatst

 • Inhoudsmappen
 • Inhoudsitems
 • Cursuskoppelingen
 • Instructies
 • Webkoppelingen
 • Leermodules

Inhoudstypen die niet worden verplaatst

 • Zelfbeoordelingen en collegiale beoordelingen
 • Berichten
 • Toetsen, enquêtes en vragenpools
 • Opdrachten
 • Items die door een cursusleider zijn toegevoegd aan de pagina Opdracht beoordelen, inclusief opmerkingen voor een bepaalde gebruiker
 • Bestanden van studenten die tijdens een cursus zijn toegevoegd, bijvoorbeeld een document voor een opdracht of bestanden die zijn bijgevoegd aan dagboekvermeldingen.