Beheerders kunnen de maximumgrootte instellen voor de inhoud van Cursusbestanden die tijdens archiveer-, importeer- en kopieerbewerkingen wordt opgenomen in cursuspakketten. Deze instelling speelt een belangrijke rol als er een schijfquotum is geconfigureerd voor cursussen. Als je meer wilt weten over instellingen voor cursusquota, raadpleeg je Standaardinstellingen definiëren voor cursussen.

Als de ingestelde maximumgrootte wordt overschreden door een pakket, kunt u een map selecteren en deze samen met de bijbehorende submappen en bestanden verwijderen uit het pakket. Als je de inhoud van een map in Cursusbestanden wilt weergeven, open je het menu en selecteer je 360°-overzicht. De grootte van het pakket wordt direct aangepast wanneer u mappen uit het pakket verwijdert.

Koppelingen naar bestanden en mappen die niet zijn inbegrepen in het pakket, verwijzen naar de items in de map Cursusbestanden van de broncursus.

Een maximumgrootte instellen voor cursuspakketten

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik op Cursusinstellingen in het gedeelte Cursussen.
  2. Selecteer Standaardlimiet cursusomvang op de pagina Cursusinstellingen.
  3. Selecteer op de pagina Standaardlimiet cursusomvang Onbeperkt voor Maximale pakketgrootte van cursus -OF- selecteer Limited en stel de maximumgrootte in voor de inhoud van Cursusbestanden die tijdens archiveer-, importeer- en kopieerbewerkingen wordt opgenomen in cursuspakketten.
  4. Selecteer Verzenden.