Beheerders kunnen de volgende bewerkingen uitvoeren met de opdrachtregeltools van Cursusbestanden:

 • Een back-up maken van de inhoud van het onderdeel Cursusbestanden voor een of meer cursussen. Dit is mogelijk via de opdracht backup_course_files.
 • De standaardmappen wijzigen voor een of meer cursussen via de opdracht update-course-directory.
 • Machtigingen voor de mappen van een cursus wijzigen via de opdracht update-course-permission.
 • Machtigingen voor de map /courses wijzigen via de opdracht update-all-course-hd-permission.
 • Inhoud voor een of meer cursussen verplaatsen naar Cursusbestanden via de opdracht MoveCourseContent.

Een back-up maken van het onderdeel Cursusbestanden voor een cursus

Met de opdracht backup_course_files kan een beheerder een back-up maken van het onderdeel Cursusbestanden voor een bepaalde cursus.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kunnen beheerders deze opdracht alleen gebruiken als de standaardmap voor de cursus niet is gewijzigd. Beheerders kunnen de bestaande zoekfunctie voor achtergelaten inhoud gebruiken om te zoeken naar bestanden van verwijderde cursussen. Raapdpleeg Achtergelaten inhoud beheren voor meer informatie.

 1. Start een opdrachtregel en ga naar de volgende map. Hierbij is BLACKBOARD de installatiemap van Blackboard Learn:

  Syntaxis voor UNIX: cd $BLACKBOARD_HOME/apps/bbcms/bin

  Syntaxis voor Windows: cd C:\%BLACKBOARD_HOME%\apps\bbcms\bin

 2. Typ nu de volgende opdracht en de gewenste parameters:

  backup_course_files.[sh|bat] COURSE_ID BACKUP_DIRECTORY

  Voorbeeld van UNIX:

  backup_course_files.sh Course001 /backups

  Voorbeeld van Windows:

  backup_course_files.bat Course001 c:\backups


De standaardmappen wijzigen

Met de opdracht update-course-directory kunnen beheerders de standaardmappen voor een of meer cursussen wijzigen.

 1. Start een opdrachtregel en ga naar de volgende map. Hierbij is BLACKBOARD de installatiemap van Blackboard Learn:

  UNIX Syntax: cd $BLACKBOARD_HOME/apps/bbcms/bin

  Syntaxis voor Windows: cd C:\%BLACKBOARD_HOME%\apps\bbcms\bin

 2. Typ nu de volgende opdracht en de gewenste parameters:
  • De map voor een bepaalde cursus wijzigen:
   update-course-directory.[sh|bat] --c COURSE_ID --p COURSE_DIRECTORY
  • De map voor een groep cursussen wijzigen met behulp van een gegevensbron:
   update-course-directory.[sh|bat] --d DATA_SOURCE_BUID --p COURSE_DIRECTORY
  • De mappen voor een groep cursussen wijzigen met behulp van een invoerbestand:
   update-course-directory.[sh|bat] --f FEED_FILE_NAME
Beschrijving van parameters
Bewerking Beschrijving
--c Geef de cursus-ID van een cursus op.
--d Voer de batch-UID van de gegevensbron in om de lijst met cursussen door te geven aan de opdracht.
--f Voer de naam van het invoerbestand in dat een lijst bevat met de ID's van cursussen en de bijbehorende nieuwe cursusmap. Bijvoorbeeld: courseId1|/courses/Files
courseId2|/institution/Files
Met deze optie kan een beheerder de bewerking uitvoeren op een groep cursussen die is opgegeven in een invoerbestand. Dit proces bestaat in de praktijk uit twee stappen:
 • Het invoerbestand genereren via de database.
 • De opdracht update-course-directory uitvoeren met de parameter -f.
Het voordeel van een invoerbestand is dat de beheerder beschikt over een overzicht van de cursussen waarvoor de bewerking is uitgevoerd.
--p Gebruik deze parameter om de inhoud te verplaatsen naar een andere locatie dan de standaardcursusmap.

Voorbeeld:

update-course-directory.sh --c Cursus001 --p /courses/Files
update-course-directory.sh --d BUID_GEGEVENSBRON --p /institution/Files
update-course-directory.bat --f c:\invoerbestand.txt


Machtigingen voor de mappen van een cursus wijzigen

Met de opdracht update-course-permission kunnen beheerders de machtigingen of bevoegdheden voor bepaalde cursusmappen wijzigen.

 1. Start een opdrachtregel en voer de onderstaande opdracht (voor je besturingssysteem) uit om naar de volgende map te gaan. Hierbij is BLACKBOARD de installatiemap van Blackboard Learn:

  Syntaxis voor UNIX: cd $BLACKBOARD_HOME/apps/bbcms/bin

  Syntaxis voor Windows: cd C:\%BLACKBOARD_HOME%\apps\bbcms\bin

 2. Typ nu de volgende opdracht en de gewenste parameters:
  • De machtigingen voor een bepaalde cursus wijzigen:
   update-course-permission.[sh|bat] --c COURSEID --r ROLE --p PERMISSIONS --o OPERATION --e RECURSIVEFLAG
  • De machtigingen voor een groep cursussen wijzigen met behulp van een gegevensbron:
   update-course-permission.[sh|bat] --d DATA_SOURCE_BUID --r ROLE --p PERMISSIONS --o OPERATION
  • De machtigingen voor een groep cursussen wijzigen met behulp van een invoerbestand:
   update-course-permission.[sh|bat] --f FEED_FILE_NAME
  Opdrachten voor het wijzigen van machtigingen
  Bewerking Beschrijving
  --c Geef de cursus-ID van een cursus op.
  --d Voer de batch-UID van de gegevensbron in om de lijst met cursussen door te geven aan de opdracht.
  --r Geef de naam van de rol op waarvoor je de machtiging wilt wijzigen zoals ingesteld met de parameters --o en --p.
  --p Geef de machtigingen op die je wilt toevoegen, verwijderen of opnieuw instellen zoals aangegeven met --o. Geldige waarden zijn:
  • R: read
  • W: write
  • D: verwijderen
  • M: beheren

  U kunt meerdere machtigingen opgeven door waarden te combineren. Als je bijvoorbeeld de machtigingen Lezen en Schrijven voor een rol wilt wijzigen, gebruik je RW.

  --o Geef de bewerking op die u wilt uitvoeren:
  • add: de machtigingen toevoegen die je hebt opgegeven bij --p.
  • remove: de machtigingen verwijderen die je hebt opgegeven bij --p.
  • reset: de machtigingen die je hebt opgegeven bij --p opnieuw instellen.
  --f Voer de naam van het invoerbestand in dat een lijst bevat met de ID's van cursussen, rollen, machtigingen en recursiefvlaggen. Bijvoorbeeld:
  courseId1|Instructor|RDM|add|y
  courseId2|Course Builder|RD|reset|n
  Beheerders kunnen de mogelijkheid Invoerbestand gebruiken om de bewerking uit te voeren op elke willekeurige groep cursussen binnen een bestand dat ze hebben gegenereerd. Dit proces bestaat in de praktijk uit twee stappen:
  • Het invoerbestand genereren via de database.
  • De opdracht update-course-directory uitvoeren met de parameter -f.

  Het voordeel van een invoerbestand is dat de beheerder beschikt over een overzicht van de cursussen waarvoor de bewerking is uitgevoerd.

  --e Recursiefvlag "y" of "n"

  y = de machtigingswijzigingen worden recursief doorgevoerd voor de basismap van de cursus en de bijbehorende submappen en bestanden.

  n= de machtigingswijzigingen worden alleen recursief doorgevoerd voor de basismap van de cursus.

  Voorbeeld:

  update-course-permission.bat --c Test001 --r Instructor --p RWD --o add
  update-course-permission.sh --c Test002 --r 'Course Builder' --p RWDM --o reset
  update-course-permission.bat --c Test003 --r Student --p RW --o remove
  update-course-permission.sh --d DATA_SOURCE_BUID --r Instructor --p RDM --o reset
  update-course-permission.bat --f c:\feedfile.txt


Machtigingen voor de map /courses wijzigen

Met de opdracht update-all-course-hd-permission kunnen beheerders de machtigingen of bevoegdheden wijzigen voor de map /courses.

 1. Start een opdrachtregel en ga naar de volgende map. Hierbij is BLACKBOARD de installatiemap van Blackboard Learn:

  UNIX Syntax: cd $BLACKBOARD_HOME/apps/bbcms/bin

  Syntaxis voor Windows: cd C:\%BLACKBOARD_HOME%\apps\bbcms\bin

 2. Typ nu de volgende opdracht en de gewenste parameters:

  update-all-course-hd-permission.[sh|bat] --r ROLE --p PERMISSIONS --o OPERATION

  Opdrachten voor het wijzigen van machtigingen in de map /courses
  Bewerking Beschrijving
  --r Geef de naam van de rol op waarvoor je de machtiging wilt wijzigen zoals ingesteld met de parameters --o en --p.
  --p Geef de machtigingen op die je wilt toevoegen, verwijderen of opnieuw instellen zoals aangegeven met --o. Geldige waarden zijn:
  • R: read
  • W: write
  • D: verwijderen
  • M: beheren

  U kunt meerdere machtigingen opgeven door waarden te combineren. Als je bijvoorbeeld de machtigingen Lezen en Schrijven voor een rol wilt wijzigen, gebruik je RW.

  --o Geef de bewerking op die u wilt uitvoeren:
  • add: de machtigingen toevoegen die je hebt opgegeven bij --p.
  • remove: de machtigingen verwijderen die je hebt opgegeven bij --p.
  • reset: de machtigingen die je hebt opgegeven bij --p opnieuw instellen.
  --e

  Recursiefvlag "y" of "n"

  y = de machtigingswijzigingen worden recursief doorgevoerd voor de basismap van de cursus en de bijbehorende submappen en bestanden.

  n= de machtigingswijzigingen worden alleen recursief doorgevoerd voor de basismap van de cursus.

  Voorbeeld:

  update-all-course-hd-permission.bat --r Instructor --p RWD --e n --o add
  update-all-course-hd-permission.sh --r 'Course Builder' --p RWDM --e y --o reset
  update-all-course-hd-permission.bat --r Student --p RW --e y --o remove


Inhoud van een of meer cursussen verplaatsen

Bij een upgrade van een oudere release van Blackboard Learn 9.1 kunnen beheerders bestaande cursusinhoud verplaatsen naar Cursusbestanden om de functionaliteit van deze map te benutten. Met de opdracht MoveCourseContent kan de beheerder cursusinhoud batchgewijs verplaatsen naar Cursusbestanden. Alle verplaatste inhoud wordt opgeslagen in een submap van de map /courses/CourseID. De submap krijgt een naam op basis van deze syntaxis: Course_ ID_ImportedContent_DATETIMESTAMP.

Als uw instelling een licentie heeft voor Inhoudsbeheer, kan de beheerder een doelmap in Content Collection aangeven waarnaar alle inhoud wordt verplaatst. De submap krijgt een naam op basis van deze syntaxis: Course_ID_ImportedContent_DATETIMESTAMP.

 1. Start een opdrachtregel en ga naar de volgende map. Hierbij is BLACKBOARD de installatiemap van Blackboard Learn:

  Syntaxis voor UNIX: cd $BLACKBOARD_HOME/apps/bbcms/bin

  Syntaxis voor Windows: cd C:\%BLACKBOARD_HOME%\apps\bbcms\bin

 2. Typ nu de volgende opdracht en de gewenste parameters:
  • De bestanden voor een bepaalde cursus verplaatsen:
   MoveCourseContent.[sh|bat] --c COURSE_ID [--p COURSE_DIRECTORY]
  • De bestanden voor een groep cursussen verplaatsen via een batchproces:
   MoveCourseContent.[sh|bat] --b BATCH_UID [--p Course Builder]
  • De bestanden voor een groep cursussen verplaatsen via een gegevensbron:
   MoveCourseContent.[sh|bat] --d DATA_SOURCE_BUID [--p Course Builder]
  • De bestanden voor een groep cursussen verplaatsen via een invoerbestand:
   MoveCourseContent.[sh|bat] --f FEED_FILE_NAME [--p Course Builder]
Opdrachten voor het verplaatsen van inhoud
Bewerking Beschrijving
--c Geef de cursus-ID van een cursus op.
--b Voer de batch-UID van de gegevensbron in om de lijst met cursussen door te geven aan de opdracht.
--d Voer de batch-UID van de gegevensbron in om de lijst met cursussen door te geven aan de opdracht.
--f

Voer de naam van het invoerbestand in dat een lijst bevat met de ID's van cursussen of batch-UID, plus de bijbehorende nieuwe cursusmap. In het invoerbestand worden geen scheidingstekens gebruikt. U moet een header opgeven waarin u aangeeft welke kolom wordt gebruikt voor de cursus-ID of batch-UID. Bijvoorbeeld:

batch_uid
crs_batch-UID

of

course_id
crs_course-ID

of

***FileHeader
course_id
crs_course-ID
***FileFooter


Beheerders kunnen de parameter -f gebruiken om de bewerking uit te voeren op elke willekeurige groep cursussen binnen een bestand dat ze hebben gegenereerd. Dit proces bestaat in de praktijk uit twee stappen:

 • Het invoerbestand genereren via de database.
 • De opdracht update-course-directory uitvoeren met de parameter -f.

Het voordeel van een invoerbestand is dat de beheerder beschikt over een overzicht van de cursussen waarvoor de bewerking is uitgevoerd.

--p Gebruik deze parameter om de inhoud te verplaatsen naar een andere locatie dan de standaardcursusmap.

Voorbeeld:

MoveCourseContent.sh --c Course001
MoveCourseContent.sh --c Course002 --p /institution/Course002<
MoveCourseContent.bat --b BATCH_UID
MoveCourseContent.bat --d DATA_SOURCE_BUID
MoveCourseContent.bat --f c:\feedfile.txt --p c:\institution\All