De zoekindex bestaat uit een index van alle termen in de documenten en bestandsnamen binnen Cursusbestanden, of Content Collection als uw instelling beschikt over een licentie voor Content Management. Wanneer er een zoekactie wordt uitgevoerd, wordt een query op deze index uitgevoerd. Met deze methode worden systeemprestaties verbeterd omdat voor een zoekopdracht een opgeslagen set gegevens wordt gebruikt, in plaats van alle actieve gegevens in het systeem.

Op de pagina Zoekinstellingen kunnen beheerders het tijdstip en de duur voor de reconstructie van de zoekindexen door het systeem instellen. Als de reconstructie van de index niet binnen de ingestelde duur is voltooid, wordt deze de volgende keer hervat vanaf het punt waar is gebleven. Voor optimale zoekresultaten moeten beheerders ervoor zorgen dat de zoekindex altijd volledig opnieuw kan worden opgebouwd.

Met het zoeken in volledige tekst kan geen tekst uit gecodeerde PDF-documenten worden geïndexeerd.


De pagina Zoekinstellingen openen

Als je instelling geen licentie heeft voor Inhoudsbeheer:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Zoekopdracht beheerder in het gedeelte Inhoudsbeheer.
 2. De pagina Zoekinstellingen wordt weergegeven.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Technische instellingen in het gedeelte Inhoudsbeheer.
 2. Selecteer Instellingen voor zoeken in volledige tekst op de pagina Technische instellingen.
 3. De pagina Instellingen voor zoeken in volledige tekst wordt weergegeven.

Zoekinstellingen configureren

 1. Selecteer Ja op de pagina Zoekinstellingen om de zoekfunctie beschikbaar te maken voor gebruikers. Deze instelling is alleen beschikbaar als uw instelling niet beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer.
 2. Configureer de zoekinstellingen. In de onderstaande tabel worden de opties beschreven die beschikbaar zijn op de pagina's Zoekinstellingen en Instellingen voor zoeken in volledige tekst.
  Beschikbare opties voor zoekinstellingen
  Veld Beschrijving
  Instellingen voor volledige tekst
  Tijdstip Selecteer het tijdstip waarop de zoekindexen voor volledige tekst opnieuw worden opgebouwd.
  Duur van reconstructie Selecteer Tot voltooiing om in te stellen dat het systeem zoekindexen altijd volledig opnieuw opbouwt. Als u een specifieke tijdsduur selecteert, worden zoekindexen alleen opnieuw opgebouwd gedurende de toegekende tijd. Blackboard adviseert deze waarde in te stellen op een minimum van een uur. De zoekindexen zijn niet altijd volledig opnieuw opgebouwd wanneer het systeem met de reconstructie stopt.
  Status van laatste reconstructie Dit veld geeft de status weer van de laatste keer dat de zoekindexen opnieuw zijn opgebouwd.
  Laatste reconstructie gestart Dit veld geeft het begintijdstip weer van de laatste keer dat de zoekindexen opnieuw zijn opgebouwd.
  Laatste reconstructie voltooid Dit veld geeft het eindtijdstip weer van de laatste keer dat de zoekindexen opnieuw zijn opgebouwd.
  Onmiddellijke update Als u Ja selecteert, wordt de zoekindex voor volledige tekst bijgewerkt zodra bestanden worden toegevoegd of gewijzigd. Als u Nee selecteert, wordt de index bijgewerkt wanneer de zoekindex voor volledige tekst opnieuw wordt opgebouwd tijdens de volgende periodieke indexeeractie. Het inschakelen van deze optie heeft invloed op systeemprestaties. Als de waarde in dit veld wordt gewijzigd, wordt de nieuwe instelling pas van kracht wanneer Tomcat opnieuw wordt gestart.
 3. Selecteer Verzenden.