Cursusbestanden is de opslaglocatie voor bestanden van alle cursussen van Blackboard Learn. Als uw instelling echter beschikt over een licentie voor Content Management, heeft de opslaglocatie de naam Content Collection.

Met Cursusbestanden hebben cursusleiders toegang tot alle bestanden voor een bepaalde cursus, niet voor andere cursussen die ze geven. Cursusleiders kunnen zo snel een grote hoeveelheid inhoud verplaatsen van hun computer of een netwerkstation naar Cursusbestanden of bestanden uploaden terwijl ze inhoud maken Cursusleiders kunnen de bestanden ordenen, weergeven, beheren en koppelen. Cursusleiders kunnen mappen en submappen maken in Cursusbestanden om inhoud op de gewenste manier te ordenen.

Studenten hebben geen toegang tot Cursusbestanden, maar ze kunnen wel bestanden zien die vanuit Cursusbestanden aan de cursus zijn gekoppeld.


Standaardmap voor Cursusbestanden

De standaardmap voor Cursusbestanden in elke cursus is /courses/COURSEID.

Met ingang van release 9.1 adviseert Blackboard de map /courses te gebruiken als de opslaglocatie voor Cursusbestanden. Cursuspakketten kunnen dan zonder problemen worden hergebruikt met /courses en bestanden worden op de juiste manier opgeslagen en geordend wanneer cursusmateriaal wordt hergebruikt. In versie 9.0 en eerdere versies waren er scholen met een licentie voor Inhoudsbeheer die /courses hadden uitgeschakeld als opslaglocatie. De belangrijkste reden hiervoor was dat door het verwijderen of hergebruiken van een cursus, de bestanden werden verwijderd uit de map /courses, waardoor er problemen ontstonden bij het hergebruiken van cursussen.

Met de introductie van Cursusbestanden zijn deze problemen opgelost. Gebruikers kunnen nu aangeven dat ze ook de inhoud, en niet alleen de koppelingen, willen opnemen in een cursuspakket. In dat geval kan de oorspronkelijke cursus worden verwijderd of hergebruikt zonder dat dit gevolgen heeft voor de gekopieerde cursus.

Daarnaast vormt Cursusbestanden een vereenvoudigde opslagoplossing. Cursusleiders hoeven namelijk niet meer na te denken over de locatie waar ze hun cursusmateriaal moeten opslaan. Ze hoeven ook niet bang te zijn dat ze na het toevoegen van een koppeling naar een bestand in de cursus het bestand niet meer kunnen terugvinden op hun persoonlijke opslaglocatie. Via Cursusbestanden worden bestanden altijd op de juiste locatie opgeslagen en hebben cursusleiders vanuit hun cursussen direct toegang tot alle benodigde bestanden. Daarnaast hoeven beheerders geen tijd meer te besteden aan het bieden van ondersteuning voor bestandsbeheer in cursussen, aangezien dit nu automatisch goed gaat.

Als je instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer en besluit om bestanden voor cursussen op te slaan in een andere map van Content Collection, zoals /institution, zijn er een paar belangrijke punten waar je op moet letten:

  • Tijdens de installatie van release 9.1 wordt de map /courses automatisch ingeschakeld. De beheerder moet deze map na de installatie uitschakelen en gebruikers dan pas toegang geven tot het systeem.
  • Er zijn tools beschikbaar voor het instellen van de standaardmappen, als je /courses niet gaat gebruiken. De standaardmap voor een cursus kan worden aangepast om te verwijzen naar een ander gedeelte van Content Collection. Je kunt de standaardmap voor alle geschiedeniscursussen bijvoorbeeld wijzigen in /institutions/History Dept/. In dit voorbeeld worden alle bestanden die zijn gekoppeld aan een geschiedeniscursus op dezelfde locatie opgeslagen. Als je de map wilt wijzigen, raadpleeg je Standaardmappen wijzigen in Opdrachtregeltools voor cursusbestanden.
  • Er zijn tools beschikbaar om machtigingen te definiëren voor de standaardmappen. De standaardmappen moeten aanwezig zijn voordat je deze tools uitvoert. Als je meer wilt weten over machtigingen voor de mappen, raadpleeg je Machtigingen wijzigen voor bepaalde cursusmappen en Machtigingen wijzigen voor de map /courses in Opdrachtregeltools voor cursusbestanden.

Vereiste machtigingen om inhoud toe te voegen

Als je vanuit een cursuspakket inhoud voor Cursusbestanden wilt toevoegen aan een doelmap via Herstellen, Kopiëren of Importeren, moet de uitvoerende gebruiker beschikken over een beheermachtiging voor de cursusmap.

Als je via Exporteren, Archiveren of Kopiëren inhoud voor Cursusbestanden wilt toevoegen aan een cursuspakket, moet de gebruiker beschikken over beheermachtigingen voor de cursusmap.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, zijn alleen leesbevoegdheden nodig om koppelingen naar Cursusbestanden toe te voegen. Het toevoegen van koppelingen en kopieën van Cursusbestanden vereist beheerbevoegdheden. Aangezien voor de bewerkingen Herstellen, Kopiëren en Importeren beheermachtigingen voor de cursusmap vereist zijn, kan dit betekenen dat niet alle inhoud in het pakket wordt opgenomen. Als een beheerder met volledige beheermachtigingen pakketbewerkingen uitvoert, wordt de bewerking toegepast op alle inhoud.

Als je meer wilt weten over machtigingen voor gebruikers en mappen in Cursusbestanden, raadpleeg je Machtigingen beheren in Cursusbestanden.

Als je via de opdrachtregel batchwijzigingen wilt aanbrengen in machtigingen voor cursusmappen, raadpleeg je Opdrachtregeltools voor cursusbestanden.


Inhoud die wordt toegevoegd aan cursuspakketten

Wanneer een beheerder op een systeem zonder licenties voor Inhoudsbeheer cursuspakketten maakt via de bewerking Exporteren, Archiveren of Kopiëren, bevat het pakket alle inhoud van Cursusbestanden in de basismap van de cursus, ongeacht of de cursus is gekoppeld aan de inhoud.

Als uw school beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kunnen gebruikers ervoor kiezen alleen de koppelingen naar de inhoud van Cursusbestanden op te nemen of de koppelingen plus kopieën van de inhoud. In beide situaties worden koppelingen naar inhoud buiten de basismap van de cursus opgenomen in het pakket, maar geen kopieën van die inhoud. Gebruikers kunnen ook bestanden en mappen uit het pakket verwijderen.


Inhoud die wordt toegevoegd aan hergebruikte cursuspakketten

Als je via Herstellen, Kopiëren of Importeren cursuspakketten hergebruikt, wordt de inhoud van Cursusbestanden geplaatst in de map Cursusbestanden van de nieuwe cursus. De mappenstructuur en bestandsnamen van de cursusbestandsinhoud in de oorspronkelijke cursus blijven behouden en alle koppelingen in de nieuwe cursus leiden naar de inhoud in het cursuspakket.

Gebruikers kunnen de inhoud van Cursusbestanden alleen opnieuw gebruiken als ze beschikken over beheermachtigingen voor de basismap van Cursusbestanden.

Als er een pakket wordt hergebruikt dat kopieën van de inhoud bevat, verwijzen koppelingen naar bestanden of mappen in het pakket naar de items in de map Cursusbestanden van de nieuwe cursus. Koppelingen naar bestanden en mappen die niet zijn inbegrepen in het pakket, verwijzen naar de items in de map Cursusbestanden van de broncursus.

Leden van de groep Alle cursusgebruikers krijgen automatisch de machtiging Lezen voor alle inhoud van Cursusbestanden die aan een cursus wordt gekoppeld. Deze groep omvat ook alle gebruikers die zijn ingeschreven voor de cursus. De volgende rollen krijgen standaard de machtiging Beheren voor alle inhoud van Cursusbestanden:

  • Cursusleiders
  • Cursusbouwers
  • Onderwijsassistenten

De mapstructuur van Cursusbestanden

Als je via Herstellen, Kopiëren of Importeren inhoud van Cursusbestanden toevoegt aan een doelmap, wordt alle inhoud van Cursusbestanden opgeslagen in de map Cursusbestanden van de cursus.

Als de cursus waaraan inhoud wordt toegevoegd geen inhoud en geen gebruikers bevat, wordt de inhoud zonder structuur opgeslagen in de map Cursusbestanden. Als de cursus inhoud of gebruikers bevat, wordt de inhoud toegevoegd aan een submap met de volgende naam: COURSEID_ImportedContent_DATETIMESTAMP. De inhoud wordt niet ongestructureerd opgeslagen in de map Cursusbestanden omdat een gebruiker hier mogelijk inhoud heeft aangemaakt, waardoor er een conflict kan ontstaan.

De structuur van de map Cursusbestanden is een afspiegeling van de structuur van het cursusmenu. De cursusleider kan de mapstructuur echter wijzigen nadat de bestanden zijn verplaatst.

Als uw school een licentie heeft voor Inhoudsbeheer, kan de beheerder een doelmap in Content Collection aangeven waarnaar alle inhoud wordt verplaatst. Als de doelmap de basismap is, wordt de inhoud direct in die map geplaatst. Als de doelmap zich ergens anders bevindt, wordt de inhoud toegevoegd aan een submap met de volgende naam: COURSEID_ImportedContent_DATETIMESTAMP.

Als er een bestand met dezelfde naam bestaat in de map, wordt de naam van het verplaatste bestand uitgebreid met een nummer. Course_Assignment.doc wordt bijvoorbeeld Course_Assignment(1).doc.


Cursusquotum

Wanneer u inhoud van Cursusbestanden via de bewerking Herstellen, Kopiëren of Cursus importeren toevoegt aan een doelmap, controleert het systeem of er voldoende ruimte beschikbaar is voor de inhoud. Als dat niet het geval is, treedt er een fout op en wordt de bewerking niet uitgevoerd. Je kunt het schijfquotum voor een cursus vergroten. Als je meer wilt weten over instellingen voor cursusquota, raadpleeg je Standaardinstellingen definiëren voor cursussen.

Als je meer wilt weten over het instellen van de maximale grootte van Cursusbestanden die tijdens Archiveren, Importeren en Kopiëren zijn inbegrepen in cursuspakketten, raadpleeg je De pakketgrootte van Cursusbestanden instellen.

Blackboard Learn gebruikt meerdere soorten opslag, inclusief cursusbestanden, verborgen/private opslag en lokale opslag. Alleen cursusbestanden worden meegeteld bij het bepalen van de quota van een cursus. Bijvoorbeeld bijlagen van discussielijnen, blogs, dagboeken en Wiki's worden opgeslagen in verborgen/private opslag. Zij worden dus niet meegeteld in de quota van een cursus.


Standaardlimiet voor uploaden

De standaardlimiet voor inhoud die wordt geüpload via de gebruikersinterface is 2,500 MB. Als gebruikers via de interface bestanden groter dan 2500 MB proberen te uploaden, verschijnt er een foutmelding.

Deze limiet is niet van toepassing op uploads van webmap of Blackboard Drive.

Zelfs als een bestand onder de limiet zit, kan de verbindingssnelheid tussen de browser van de gebruiker en de server van Learn time-outs in de browser veroorzaken bij het uploaden van zeer grote bestanden.

Als u grotere bestanden wilt uploaden, kunt u beheerders dit doen via de opdrachtregel of door de standaardlimiet te wijzigen.

Zie Opdrachtregeltools voor cursusbestanden voor meer informatie over het uploaden van bestanden via de opdrachtregel.

Je kunt de standaardlimiet verhogen door de eigenschap bbconfig.fileupload.max.filesize in het bestand bb-config.properties aan te passen.

Webmappen en gedeelde locaties (WebDAV)

Op een Mac wordt een webmap een gedeelde locatie genoemd.

WebDAV wordt gebruikt voor het delen van bestanden via internet en is compatibel met de meeste besturingssystemen. Als WebDAV is geconfigureerd voor Blackboard Learn, kunnen gebruikers inhoud in Cursusbestanden of Content Collection op dezelfde wijze benaderen als inhoud op gewone netwerkstations of in mappen op hun computer.

Gebruikers die inhoud met HTML-bestanden uit oudere versies dan 9.1 hebben overgezet, kunnen een webmap of gedeelde locatie gebruiken om die bestanden te openen in het programma van hun keuze.

Een beheerder moet webmappen of gedeelde locaties beschikbaar maken voordat deze kunnen worden gebruikt met Blackboard Learn. Zie WebDAV configureren voor webmappen en gedeelde locaties voor meer informatie over WebDAV.