Deze informatie is alleen van toepassing op de Ultra-ervaring.

Blackboard zet zich in voor de bruikbaarheid en toegankelijkheid van al onze producten en services. Omdat we een sterke traditie hebben als het gaat om vooruitstrevendheid op het gebied van toegankelijkheid, zijn onze producten over het algemeen ontworpen en ontwikkeld in overeenstemming met de internationaal erkende WCAG-richtlijnen (Web Content Accessibility Guidelines) en artikel 508 van de Amerikaanse rehabilitatiewet (Rehabilitation Act) uit 1973 en de wijzigingen van deze regelgeving.

Op deze pagina vind je informatie over 

Ziet het er niet bekend uit? Ga naar Toegankelijkheid voor de originele Blackboard.


Toegankelijkheidsnorm

Blackboard streeft ernaar om te voldoen aan erkende WCAG-succescriteria 2.1 klasse AA en voert regelmatig toegankelijkheidstests van derden uit voor de producten om de naleving van industrievereisten te beoordelen. 

Naleving voor Learn Ultra ervaring is vastgelegd in het rapport over toegankelijkheidsnaleving (ACR).


Toegankelijkheidsoverzicht in Blackboard Learn

De volgende ingesproken video geeft een visuele en auditieve voorstelling van sommige informatie op deze pagina. Als je een gedetailleerde beschrijving wilt van wat er wordt weergegeven in de video, open je de video op YouTube, navigeer je naar Meer acties en selecteer je Transcriptie openen.

Video en transcriptie op YouTube: Toegankelijkheidsoverzicht in Blackboard Learn


Semantische structuur en navigatie 

Pagina's in Learn Ultra hebben een standaard visuele lay-out om een vertrouwd patroon te creëren terwijl gebruikers door het platform navigeren.  De toepassing is logisch gestructureerd aan de hand van koppen en oriëntatiepunten. Hierdoor hebben gebruikers snel de structuur van een pagina in de toepassing door en kunnen ze eenvoudig naar de juiste sectie gaan van de pagina of het inhoudsitem. 

Structuur door koppen 

De huidige pagina wordt aangeduid door één H1. In Blackboard Learn is de cursusnaam, zoals biologie 101, altijd de H1.

H2-koppen worden gebruikt om grote secties van een pagina af te bakenen. De cursuspagina heeft bijvoorbeeld drie H2-koppen: één voor de cursusfaculteit, één voor het menu Details en acties en één voor cursusinhoud. 

Structuur door oriëntatiepunten 

Learn Ultra heeft secties op elke pagina gedefinieerd aan de hand van HTML- en ARIA-oriëntatiepunten, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën de pagina efficiënter kunnen navigeren. Door de oriëntatiepunten kunnen gebruikers de structuur van een pagina in de toepassing snel begrijpen en kunnen ze eenvoudig naar de juiste sectie van de pagina. 

In Learn Ultra worden de volgende oriëntatiepunten gebruikt: 

 • banner 
 • complementair 
 • inhoudsgegevens 
 • formulier 
 • hoofd 
 • navigatie 
 • zoeken 
 • sectie 
Blackboard Ultra structure by landmarks

Toetsenbordnavigatie 

Het productteam van Blackboard Learn werkt voortdurend aan de implementatie van bewerkbare functies met behulp van de gebruikelijke toetscombinaties. We analyseren de vereisten voor elk onderdeel zodat gebruikers de functionaliteit kunnen waarnemen en op de juiste manier kunnen gebruiken. 

De toetsenbordnavigatiepatronen kunnen variëren tussen browsers (Microsoft Edge, Firefox, Safari, Chrome), maar de interacties binnen een bepaalde browser zijn algemeen en consistent.  

Ga naar hoofdinhoud 

Op het platform bevat Ultra een koppeling voor overslaan als een mechanisme om blokken inhoud te negeren die op meerdere pagina’s worden herhaald, zoals de koptekst of de cursusnavigatie, zodat gebruikers rechtstreeks naar het hoofdinhoudsgebied kunnen gaan. Met deze functie kunnen gebruikers met een toetsenbord en een schermlezer herhaalde inhoud vermijden en sneller door de pagina navigeren.  

Gebruikers kunnen met de Tab-toets navigeren totdat de koppeling 'Ga naar hoofdinhoud' de focus krijgt. Ook kunnen gebruikers een lijst met koppelingen ophalen met de schermlezer en deze in de lijst selecteren. 

Ultra skip navigation link

Focusvolgorde 

Gebruikers kunnen achtereenvolgend met het toetsenbord door de toepassing navigeren. Interactieve elementen krijgen de focus in de volgorde waarin inhoud visueel is gerangschikt, waardoor de betekenis en bruikbaarheid behouden blijven. 

Functies voor slepen en neerzetten  

Ultra biedt functies voor slepen en neerzetten om items in het overzicht met cursusinhoud te verplaatsen en om een afbeelding te uploaden vanaf het apparaat van de gebruiker. Deze functionaliteit kan waargenomen en bediend worden met behulp van het toetsenbord of schermlezers. 

Op de pagina Cursusinhoud kun je het toetsenbord gebruiken om: 

 • een item te verplaatsen naar een nieuwe plek in het cursusoverzicht. 
 • een item te verplaatsen naar een uitgevouwen map of leermodule. 
 • een map te verplaatsen naar een andere uitgevouwen map of leermodule.  

Sneltoetscombinaties 

 • Ga met Tab naar de knop om items te herschikken 
 • Druk op Enter om de modus Verplaatsen te activeren. 
 • Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om een locatie te kiezen. 
 • Gebruik de pijltoetsen naar links en rechts om een map of leermodule uit of in te klappen.  
 • Druk op Enter om het item op de nieuwe locatie neer te zetten. 
Navigating with keyboard shortcuts

Inhoudseditor 

De inhoudseditor in Learn Ultra biedt besturingselementen met labels, evenals sneltoetscombinaties voor het opmaken van tekst. De editor zorgt ervoor dat overbodige HTML-code wordt verwijderd die mogelijk wordt toegevoegd als je inhoud kopieert uit documenten van Microsoft Office. Deze opgeschoonde HTML zorgt ervoor dat gebruikers van een schermlezer maximale toegang hebben tot inhoud die is gemaakt in of gekopieerd naar de editor. 

Sneltoetscombinaties 

 • Druk op Alt + F10 als je met behulp van het toetsenbord naar de werkbalk van de inhoudseditor wilt gaan. Op een Mac druk je op Fn + ALT + F10.  
 • Gebruik de pijltoetsen rechts en links om door opties te bladeren.
 • Gebruik de pijl omlaag of de spatiebalk om een submenu te openen.
 • Druk op Enter om een optie te selecteren. 
 • Druk op ESC om het submenu te sluiten.
Keyboard shortcuts for Ultra content editor
Keyboard shortcuts activated in Ultra content editor

Visuele presentatie en multimedia-inhoud 

 • De visuele presentatie van tekst, grafische elementen, onderdelen en statussen van de gebruikersinterface bieden een geschikt kleurcontrast. 
 • Gebruikers kunnen alternatieve tekst definiëren voor afbeeldingen die geüpload worden via de cursusinhoud, de cursusbanner of de inhoudseditor. 
 • Knoppen in de Ultra-interface hebben een toegankelijke naam of toegankelijk label, zodat gebruikers van ondersteunende technologie het doel van het element kunnen waarnemen. 

Beperkte bewegingsinstelling

Je kunt de beweging van animaties in Blackboard Learn Ultra beperken, zowel in de Ultra-cursusweergave als in de Originele cursusweergave wanneer de basisnavigatie is ingeschakeld. De instelling kan worden ingeschakeld vanaf je apparaat:

 • iOS: Toegankelijkheid &gt Beweging &gt Verminder beweging (aan)
 • Android: Instellingen &gt Toegankelijkheid &gt Animaties verwijderen (aan)
 • Windows: Instellingen &gt Toegankelijkheid &gt Visuele effecten &gt Animatie-effecten (uit)
 • Mac OS: Systeeminstellingen &gt Toegankelijkheid &gt Beeldscherm &gt Verminder beweging (aan) 

Als dit is ingeschakeld, wordt niet-essentiële beweging van Blackboard Learn Ultra-animaties, zoals panelen, verminderd.


Compatibiliteit met ondersteunende technologie 

Voor de beste ervaring met schermlezers adviseren we deze combinaties: 

Schermlezerspecificaties
SchermlezerBesturingssysteemBrowser
JAWS Windows Google Chrome 
NVDA Windows Firefox / Google Chrome 
VOICEOVER MAC OS Firefox / Google Chrome 

Basistoetsenbordcombinaties JAWS, NVDA en VOICEOVER bieden opdrachten om op basis van het type schermlezer door webpagina's te navigeren.


Feedback 

We horen graag je feedback over de toegankelijkheid van onze producten en moedigen je aan contact met ons op te nemen met vragen of zorgen via [email protected]. Houd er rekening mee dat dit e-mailadres uitsluitend wordt gebruikt om vragen over het gebruik van ondersteunende technologieën in de producten van Anthology te beantwoorden.