Audio- en videoproblemen

Als je problemen hebt met je audio of video, controleer je de sessie- en browserinstellingen.

 • Zijn de audio- en videoknoppen ingeschakeld? Als er een streep door de pictogrammen loopt, is een apparaat niet ingeschakeld;
 • Gebruik je de nieuwste versie van Chrome? Werk je browser bij.
 • Heeft de browser toestemming voor toegang tot je camera en microfoon?
  • Selecteer het audio-/videopictogram op de URL-balk om de standaardinstellingen voor audio en video te controleren. Vanuit het pop-upvenster kun je apparaten wijzigen of de installatie van je apparaat nogmaals doorlopen om de standaardapparaten in te stellen. U moet mogelijk de pagina verversen om de wijziging door te voeren.
  • Als je macOS X 10.14 en hoger gebruikt, open je Systeemvoorkeuren en selecteer je Beveiliging en privacy. Selecteer Privacy. Zorg ervoor dat je browser is ingeschakeld voor zowel de camera als de microfoon.
  • Ga naar de instellingen van Chrome, en selecteer Geavanceerd en Site-instellingen. Selecteer Camera of Microfoon. Zorg ervoor dat de sessie in de lijst Toestaan staat.
  • Selecteer het pictogram Sitegegevens bekijken links van de URL om gegevens van de site te bekijken en om te controleren of er iets is geblokkeerd.

Audioconfiguratie met JAWS

Als je problemen hebt met het instellen van audio en video met JAWS, volg je deze stappen:

 1. Druk in een Collaborate-sessie op Tab om de focus naar de knop Audio delen te verplaatsen. Als "Wisselknop Audio delen ingedrukt, audio wordt gedeeld" niet wordt aangekondigd, deel je geen audio.
 2. Schakel de virtuele cursor van JAWS uit en vervolgens weer in. Je kunt nu de pijltoetsen gebruiken om in Collaborate te navigeren.
 3. Druk op de pijl omlaag om door de besturingselementen en fouten te navigeren. Je hoort een melding die zegt dat toegang van de browser tot je camera en microfoon is geblokkeerd.
 4. Druk op de pijl omlaag tot JAWS op "Technische controle annuleren" staat.
 5. Druk op Enter om de technische controle af te sluiten.
 6. Verplaats de JAWS-focus naar de adresbalk van de browser.
 7. Druk op Tab om de indicator te verplaatsen die aangeeft dat microfoon en camera zijn geblokkeerd, en druk op Enter.
 8. Druk op Tab om naar de keuzerondjes voor het toestaan/blokkeren van toegang te gaan.
 9. Druk op de pijl omlaag om naar het keuzerondje Toestaan te gaan, en druk op de spatiebalk.
 10. Druk op Tab om naar de knop Gereed te gaan en druk op Enter.
 11. Verplaats de JAWS-focus naar het venster Collaborate.
 12. Druk op Tab om naar Mijn instellingen te gaan en druk op Enter.
 13. Druk op Tab om naar Je camera en microfoon instellen te gaan en druk op Enter.
 14. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de microfoon te selecteren die je wilt gebruiken.
 15. JAWS meldt "Je klinkt geweldig!" wanneer Collaborate je audio ontvangt. Druk op Tab om naar Ja, het werkt te gaan en druk op Enter.
 16. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de camera te selecteren die je wilt gebruiken.
 17. JAWS meldt "Je ziet er geweldig uit!" wanneer Collaborate je video ontvangt. Druk op Tab om naar Ja, het werkt te gaan en druk op Enter.
 18. Druk op Tab om naar de instellingen voor sluiten te gaan. Druk op Enter.

Problemen met het delen van toepassingen

Als het bericht Starten met delen toepassing wordt weergegeven, maar het scherm niet daadwerkelijk start met delen, stop je met het delen van de toepassing en start je deze opnieuw.

Als je nog steeds problemen ondervindt, controleer dan je browserinstellingen.

 • Gebruik je de nieuwste versie van Chrome? Werk je browser bij.
 • Gebruik je macOS 10.15 Catalina? Open Systeemvoorkeuren op je computer en selecteer Beveiliging en privacy. Selecteer Privacy. Selecteer Schermopname en schakel het selectievakje Google Chrome in.

Problemen met browsermeldingen

Als er problemen zijn met browsermeldingen, controleer je de instellingen van de sessie en de browser.

 • Zijn browsermeldingen ingeschakeld in de sessie? Ga naar Mijn instellingen. Vouw Meldingsinstellingen uit en selecteer Pop-upmelding van browser. Selecteer Toestaan in de browser pop-up. Selecteer opnieuw Pop-upmelding van browser, als je geen groen vinkje ziet.
 • Is de browser gemachtigd om meldingen te verzenden?
  • Selecteer het pictogram Sitegegevens bekijken in de URL-balk om de machtigingen te controleren. Selecteer Toestaan in het menu Meldingen. U moet mogelijk de pagina verversen om de wijziging door te voeren.
  • Ga naar de instellingen van Chrome, en selecteer Geavanceerd en Site-instellingen. Selecteer Meldingen. Zorg ervoor dat de sessie in de lijst Toestaan staat.

Hulp nodig?

Zoeken in de Knowledge Base (alleen beschikbaar in het Engels)

Een case indienen op Behind the Blackboard (alleen beschikbaar in het Engels)