Moderators kunnen deelnemers presentatoren maken. Je kunt dan inhoud uploaden, delen en bewerken, en het delen van inhoud stoppen. Je kunt ook meldingen in de vorm van opgestoken handen zien en deze handen weer laten zakken.

Je bent automatisch een presentator in je eigen groep wanneer moderators parallelgroepen starten. Zie Groepen voor parallelsessies voor meer informatie.

Meer over de verschillende rollen in Collaborate


Inhoud delen

Met de Ultra-ervaring van Blackboard Collaborate is kennisoverdracht stukken gemakkelijker. Je kunt inhoud, zoals PowerPoint®-presentaties, uploaden of het scherm van je bureaublad delen om meer details weer te geven.

Open het deelvenster Collaborate en selecteer Content delen. Selecteer een van de opties voor delen om het delen te starten en met de deelnemers samen te werken.

 • Whiteboard
 • Toepassing
 • Camera
 • Bestand

Weet je niet waar je het deelvenster Collaborate kunt vinden? Volg een korte introductie.

Je kunt tijdens een sessie meerdere presentaties uploaden, mits de totale bestandsgrootte 125 MB of minder bedraagt.


Whiteboard delen

Werk samen op het whiteboard. Open een leeg whiteboard om te tekenen of aantekeningen te maken.

Moderators beslissen of deelnemers het whiteboard en tools samen met jou tijdens een sessie mogen gebruiken.

Open blank whiteboard

Toepassing delen

Deel uw bureaublad of een softwaretoepassing om studenten les te geven over een bepaald onderwerp. Wanneer je door de toepassing of het bureaublad navigeert, gaan de studenten automatisch mee.

Gebruik ChromeTM of Firefox® als je toepassingen gaat delen. 

Meer informatie over de bureaublad-deelextensie voor Chrome toevoegen

Wanneer je je bureaublad of toepassing deelt, kan het door iedereen in de live sessie en iedereen die de opname bekijkt, gezien worden. Zorg ervoor dat je alle vensters en toepassingen sluit die je niet aan anderen wilt laten zien voordat je begint met delen.

Het delen van toepassingen wordt op dit moment niet ondersteund voor schermlezers in Blackboard Collaborate. Als je een schermlezer gebruikt, kun je bestanden en een leeg whiteboard delen met deelnemers. Het is niet mogelijk om een toepassing te delen.


Camera delen

De optie Camera delen biedt je de mogelijkheid om meer dan één camera te delen. Deel je video en deel een andere camera die op je computer is aangesloten. Deelnemers kunnen jou en andere items zien die je wilt laten zien. Je wordt alleen beperkt door het aantal camera's en USB-poorten van je computer.


Bestanden delen

Upload GIF-, JPEG- en PNG-afbeeldingen, PDF-bestanden of PowerPoint-presentaties naar je sessie. Bestanden mogen niet groter zijn dan 60 MB. Je kunt meerdere presentaties uploaden. De totale toegestane bestandsgrootte voor elke sessie bedraagt 125 MB of minder.

Gebruikers van een schermlezer hebben toegang tot de tekst in PowerPoint- en PDF-bestanden die worden gedeeld in de sessie. Op deze manier kunnen ze de presentatie toch volgen terwijl er nieuwe dia’s worden gepresenteerd. Moderators en presentatoren moeten de optie Bestanden delen selecteren en de bestanden uploaden naar Collaborate om schermlezers toegang te geven tot de tekst.

Selecteer Bestanden hier toevoegen of sleep een bestand naar het vak om dit te uploaden. Selecteer Nu delen wanneer de studenten het bestand mogen zien. Moderators kunnen opgeven dat deelnemers aantekeningen in je gedeelde bestand mogen maken.

Als je je sessie opneemt, wacht dan 8 seconden tot de opname in het gedeelde bestand is opgenomen, voor je doorgaat.


Tools voor het bewerken van inhoud

Tools voor aantekeningen in Collaborate

De nieuwe tools voor aantekeningen zijn beschikbaar voor iedereen vanaf 19 augustus 2021.

Wanneer er bestanden of een leeg whiteboard worden gedeeld in een sessie, kun je tools voor aantekeningen gebruiken om het document te bewerken en aantekeningen te maken tijdens de live-sessie. Je kunt bovenaan het scherm de tools voor aantekeningen vinden. Deze tools zijn beschikbaar voor de moderator en de deelnemersrollen, tenzij de moderator deze optie uitschakelt in Sessie-instellingen.

Moderators kunnen een bestand met aantekeningen delen in de hoofdruimte met parallelgroepen. Meer informatie over het delen van bestanden met parallelgroepen.

Instellingen voor documentweergave

 • Pan: Het whiteboard of het gedeelde bestand op de pagina verplaatsen.
 • Zoomen en Aanpassen: In- en uitzoomen op de pagina of de weergave aanpassen om op de pagina of in de breedte te passen.

Aantekeningen

 • Tekenen, Kwasten Gum: Teken uit de vrije hand op de pagina met verschillende kleuren, diktes en dekking. Selecteer de gum om aantekening te verwijderen. Je kunt onderdelen van een tekening uit vrije hand wissen met de gum of selecteer het pictogram Verwijderen om de hele tekening te verwijderen.
 • Tekst: Voeg direct tekst toe aan de pagina. Je kunt de tekst verplaatsen, bewerken en wijzigen en het lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur van de tekst selecteren.
 • Vormen: Kies uit Lijn, Pijl, Rechthoek, Ellips, Veelhoek en Polylijn. Elke vorm heeft zijn eigen instellingen voor het wijzigen van de kleur, breedte, dekking en meer.
 • Aantekeningen wissen: Aantekeningen worden opgeslagen in de sessie. Je kunt iets nieuws delen, naar een nieuwe dia gaan of stoppen met delen. De aantekeningen blijven behouden. Moderators kunnen Aantekeningen wissen gebruiken om alle aantekeningen van alle pagina's te verwijderen.
 • Markeringen: Selecteer gebieden in een gedeeld bestand om te markeren. Er wordt een extra menu geopend terwijl je tekst op de pagina markeert. Je kunt de geselecteerde sectie markeren, doorhalen, onderstrepen, een kronkellijn zetten of een opmerking plaatsen. De markeerstift is alleen beschikbaar voor gedeelde bestanden. De functie is niet beschikbaar op het whiteboard.

  Upload een leeg bestand van verschillende pagina's voor een whiteboard met meerdere pagina's.

 • Aanwijzer: Er is geen aanwijzeroptie. Maak een pijl met het gereedschap Vormen. Verplaats de pijl om naar verschillende delen van het whiteboard te wijzen. Plaats de pijl op een plek op het whiteboard waar je deze wilt zien. Deelnemers kunnen de pijl niet zien terwijl je deze hebt geselecteerd en verplaatst.
  User selects the Shapes option in the whiteboard menu, creates an arrow, and uses it to point to something on the whiteboard.

Hand omhoog/omlaag beheren in Collaborate


Hand omhoog/omlaag beheren

Deelnemers kunnen op elk moment tijdens je sessie een hand opsteken. Zij doen dat om je aandacht te trekken of een vraag te stellen. Je kunt ervoor kiezen om hier direct aandacht aan te schenken of om het tot later te laten wachten.

Schakel meldingen in zodat je weet dat iemand zijn hand heeft opgestoken. Er wordt een afbeelding van een hand weergegeven naast deelnemers die hun hand hebben opgestoken.Die deelnemers worden ook boven aan hun rollijst gezet in het deelvenster Deelnemers, zodat ze niet worden vergeten en gemakkelijk kunnen worden gevonden.

Je kunt opgestoken handen laten zakken via het deelvenster Deelnemers. Wijs naar de deelnemer met een opgestoken hand en selecteer Deelnemerbediening. Selecteer Hand omlaag.

Raised hand icons appear beside the attendee in the Attendees list and on the attendee's video card.

Standaard krijg je een melding wanneer iemand zijn hand omhoog steekt. Als je geen meldingen voor hand opsteken ziet of hoort wanneer deelnemers hun hand opsteken, controleer je de Meldingsinstellingen in Mijn instellingen.

 • Audiomelding: Je hoort een waarschuwing die klinkt als 'duh da'.
 • Pop-upmelding van Collaborate: Er verschijnt een pop-up in de Media-ruimte. Selecteer Hand omlaag in de melding om opgestoken handen te verwijderen. Sluit de melding om de hand omhoog te laten en er later op terug te komen.
  A notification box appears with a raised hand icon, time stamp, name of attendee with raised hand, and a link to lower hand.
 • Pop-upmelding van browser: Boven aan het browservenster verschijnt een pop-up. Browsermeldingen worden alleen weergegeven als er een ander browservenster, of andere toepassing, geopend is en actief is. Sluit de melding om de hand omhoog te laten en er later op terug te komen.

Deelnemers dempen

Alleen moderators kunnen deelnemers dempen.


Opnamen

Alleen moderators kunnen sessies opnemen. Als je een sessie wilt opnemen, vraag je je moderator om de opname te starten en te beëindigen.