Aanwezigheid

Collaborate houdt de aanwezigheid bij en deelt de informatie met moderators en cursusleiders. Collaborate houdt bij wanneer je aan de sessie deelneemt of deze verlaat. Het houdt ook bij hoe lang je gemiddeld in de sessie aanwezig bent. 

Het maakt niet uit of je deelneemt vanuit een cursus, mobiele app of vanaf een telefoon. Je aanwezigheid wordt bijgehouden.

Je aanwezigheid wordt niet bijgehouden wanneer je deelneemt aan een sessie met gebruik van de optie Anoniem inbellen. Wanneer je Anoniem inbellen gebruikt, wordt je telefoon niet gekoppeld aan je account of profielfoto van de sessie. Dit betekent dat Collaborate niet weet wie je bent en je niet kan volgen.

Aanwezigheid in jouw Blackboard Learn-cursus

Als je hebt deelgenomen aan een Collaborate-sessie via jouw Blackboard Learn-cursus en je cursusleider aanwezigheidscijfers heeft toegekend, dan is je aanwezigheid in de sessie toegevoegd aan je totaalcijfer voor aanwezigheid.

Weet je niet zeker of je Blackboard Learn gebruikt? Ga naar Deelnemen aan sessies om erachter te komen.


Je hand opsteken

Steek je hand omhoog om een vraag te beantwoorden of aandacht van een andere moderator te krijgen. Selecteer Hand omhoog.

Als je het toetsenbord wilt gebruiken, druk je op Alt + H.

Status en feedback in Collaborate


Status and feedback

Wijzig je status in Afwezig of laat anderen weten wat je vindt van wat iemand gezegd of gedeeld heeft in de sessie. Gebruik feedback om te reageren op presentaties.

Profile picture has a menu with options to go to the My Settings panel, mark yourself as away, leave a session, or use emojis to react to something in the session. Feedback appears at the top of the Attendees list.

Selecteer je profielfoto in het hoofdscherm.

Feedback wordt samen met de profielfoto van een deelnemer weergegeven in het hoofdscherm, in het venster Deelnemers en in Chat. Na 30 seconden verdwijnt de feedback.

De afwezigheidsstatus blijft zichtbaar totdat je terug bent en Ik ben terug! selecteert.

Onder de venstertitel verschijnt een samenvatting van de geselecteerde feedback. Je ziet de huidige feedback en het aantal deelnemers dat die feedback deelt.

Je kunt de deelnemers op feedback sorteren in het deelvenster Deelnemers. Als je bijvoorbeeld wilt weten wie het eens is met wat er is gezegd, selecteer je Blij onder het kopje Deelnemers. Je ziet dan alleen de deelnemers met deze feedback.


Markeren voor gedeelde inhoud

Als moderators een leeg whiteboard delen, willen ze met je samenwerken. Gebruik de tools voor bewerking en aantekeningen van Collaborate om deel te nemen.

Moderators kunnen ook in de sessie-instellingen aangeven dat deelnemers hun gedeelde bestand tijdens een sessie van aantekeningen mogen voorzien. Zoek de bewerkingstools om samen te werken.

Tools voor aantekeningen in Collaborate

De nieuwe tools voor aantekeningen zijn beschikbaar voor iedereen vanaf 19 augustus 2021.

Wanneer er bestanden of een leeg whiteboard worden gedeeld in een sessie, kun je tools voor aantekeningen gebruiken om het document te bewerken en aantekeningen te maken tijdens de live-sessie. Je kunt bovenaan het scherm de tools voor aantekeningen vinden. Deze tools zijn beschikbaar voor de moderator en de deelnemersrollen, tenzij de moderator deze optie uitschakelt in Sessie-instellingen.

Moderators kunnen een bestand met aantekeningen delen in de hoofdruimte met parallelgroepen. Meer informatie over het delen van bestanden met parallelgroepen.

Instellingen voor documentweergave

 • Pan: Het whiteboard of het gedeelde bestand op de pagina verplaatsen.
 • Zoomen en Aanpassen: In- en uitzoomen op de pagina of de weergave aanpassen om op de pagina of in de breedte te passen.

Aantekeningen

 • Tekenen, Kwasten Gum: Teken uit de vrije hand op de pagina met verschillende kleuren, diktes en dekking. Selecteer de gum om aantekening te verwijderen. Je kunt onderdelen van een tekening uit vrije hand wissen met de gum of selecteer het pictogram Verwijderen om de hele tekening te verwijderen.
 • Tekst: Voeg direct tekst toe aan de pagina. Je kunt de tekst verplaatsen, bewerken en wijzigen en het lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur van de tekst selecteren.
 • Vormen: Kies uit Lijn, Pijl, Rechthoek, Ellips, Veelhoek en Polylijn. Elke vorm heeft zijn eigen instellingen voor het wijzigen van de kleur, breedte, dekking en meer.
 • Aantekeningen wissen: Aantekeningen worden opgeslagen in de sessie. Je kunt iets nieuws delen, naar een nieuwe dia gaan of stoppen met delen. De aantekeningen blijven behouden. Moderators kunnen Aantekeningen wissen gebruiken om alle aantekeningen van alle pagina's te verwijderen.
 • Markeringen: Selecteer gebieden in een gedeeld bestand om te markeren. Er wordt een extra menu geopend terwijl je tekst op de pagina markeert. Je kunt de geselecteerde sectie markeren, doorhalen, onderstrepen, een kronkellijn zetten of een opmerking plaatsen. De markeerstift is alleen beschikbaar voor gedeelde bestanden. De functie is niet beschikbaar op het whiteboard.

  Upload een leeg bestand van verschillende pagina's voor een whiteboard met meerdere pagina's.

 • Aanwijzer: Er is geen aanwijzeroptie. Maak een pijl met het gereedschap Vormen. Verplaats de pijl om naar verschillende delen van het whiteboard te wijzen. Plaats de pijl op een plek op het whiteboard waar je deze wilt zien. Deelnemers kunnen de pijl niet zien terwijl je deze hebt geselecteerd en verplaatst.
  User selects the Shapes option in the whiteboard menu, creates an arrow, and uses it to point to something on the whiteboard.

Tools voor aantekeningen van Collaborate

Originele ervaring met whiteboardtools voor aantekeningen

De nieuwe tools voor aantekeningen zijn beschikbaar voor iedereen vanaf 19 augustus 2021.

Zoek naar tools om gedeelde bestanden en het whiteboard te verbeteren.

 • Selecteren: Gebruik de pijl om een object op het whiteboard te selecteren. Nadat je het hebt geselecteerd, kun je het formaat wijzigen of het object verplaatsen of verwijderen.
 • Aanwijzer: Gebruik de hand om verschillende delen van de zichtbare dia aan te wijzen. Deelnemers zien dezelfde hand op hun scherm.
 • Potlood: Gebruik het potlood om uit de vrije hand in de dia te tekenen. 
 • Vormen: Gebruik de functie vormen om een rechthoek, ellips of rechte lijn te tekenen. 
 • Tekst: Gebruik de tekstfunctie om overal in de dia te kunnen typen. 
 • Wissen: Gebruik Wissen om alles op de dia te verwijderen.

  Als je maar één item uit de dia wilt verwijderen, selecteer je het item en druk je op het toetsenbord op Delete.

 • Stoppen met delen: Druk op stoppen om de dia's of het whiteboard van het scherm te verwijderen.

 • Weergavebediening weergeven/verbergen: Gebruik de weergavebediening om de dia's of het whiteboard op het scherm aan te passen. Je kunt Inzoomen, Uitzoomen, de dia weergeven in de Werkelijke grootte of de weergave Optimaal aangepast selecteren. Deze acties zijn alleen voor jou zichtbaar. Anderen zien bijvoorbeeld niet dat je de inhoud in- of uitzoomt en jij ziet niet wat anderen in- of uitzoomen.

  Met Optimaal aangepast maak je optimaal gebruik van de beschikbare schermruimte. Pas de inhoud zo aan dat deze volledig zichtbaar is in de beschikbare ruimte. De inhoud wordt zo groot mogelijk weergegeven, met behoud van de hoogte-breedteverhouding.

 • Volgende dia/vorige dia: Ga naar de vorige of volgende dia. Selecteer de naam van de dia om alle dia's weer te geven.

  Druk op het toetsenbord op Alt + Page Down om een dia terug te gaan en druk op Alt + Page Up om een dia verder te gaan. Op een Mac druk je op Alt + Fn + pijl-omlaag of Alt + Fn + pijl omhoog.