Aanwezigheid

Collaborate houdt de aanwezigheid bij en deelt de informatie met moderators en cursusleiders. Collaborate houdt bij wanneer je aan de sessie deelneemt of deze verlaat. Het houdt ook bij hoe lang je gemiddeld in de sessie aanwezig bent. 

Het maakt niet uit of je deelneemt vanuit een cursus, mobiele app of vanaf een telefoon. Je aanwezigheid wordt bijgehouden.

Je aanwezigheid wordt niet bijgehouden wanneer je deelneemt aan een sessie met gebruik van de optie Anoniem inbellen. Wanneer je Anoniem inbellen gebruikt, wordt je telefoon niet gekoppeld aan je account of profielfoto van de sessie. Dit betekent dat Collaborate niet weet wie je bent en je niet kan volgen.

Aanwezigheid in jouw Blackboard Learn-cursus

Als je hebt deelgenomen aan een Collaborate-sessie via jouw Blackboard Learn-cursus en je cursusleider aanwezigheidscijfers heeft toegekend, dan is je aanwezigheid in de sessie toegevoegd aan je totaalcijfer voor aanwezigheid.

Weet je niet zeker of je Blackboard Learn gebruikt? Ga naar Deelnemen aan sessies om erachter te komen.


Je hand opsteken

Steek je hand omhoog om een vraag te beantwoorden of aandacht van een andere moderator te krijgen. Selecteer Hand omhoog.

Als je het toetsenbord wilt gebruiken, druk je op Alt + H.

Status en feedback in Collaborate


Status and feedback

Wijzig je status in Afwezig of laat anderen weten wat je vindt van wat iemand gezegd of gedeeld heeft in de sessie. Gebruik feedback om te reageren op presentaties.

Profile picture has a menu with options to go to the My Settings panel, mark yourself as away, leave a session, or use emojis to react to something in the session. Feedback appears at the top of the Attendees list.

Selecteer je profielfoto in het hoofdscherm.

Feedback wordt samen met de profielfoto van een deelnemer weergegeven in het hoofdscherm, in het venster Deelnemers en in Chat. Na 30 seconden verdwijnt de feedback.

De afwezigheidsstatus blijft zichtbaar totdat je terug bent en Ik ben terug! selecteert.

Onder de venstertitel verschijnt een samenvatting van de geselecteerde feedback. Je ziet de huidige feedback en het aantal deelnemers dat die feedback deelt.

Je kunt de deelnemers op feedback sorteren in het deelvenster Deelnemers. Als je bijvoorbeeld wilt weten wie het eens is met wat er is gezegd, selecteer je Blij onder het kopje Deelnemers. Je ziet dan alleen de deelnemers met deze feedback.


Markeren voor gedeelde inhoud

Als moderators een leeg whiteboard delen, willen ze met je samenwerken. Gebruik de tools voor bewerking en aantekeningen van Collaborate om deel te nemen.

Moderators kunnen ook in de sessie-instellingen aangeven dat deelnemers hun gedeelde bestand tijdens een sessie van aantekeningen mogen voorzien. Zoek de bewerkingstools om samen te werken.

Tools voor aantekeningen in Collaborate

Wanneer er bestanden of een leeg whiteboard worden gedeeld in een sessie, kun je tools voor aantekeningen gebruiken om het document te bewerken en aantekeningen te maken tijdens de live-sessie. Je kunt bovenaan het scherm de tools voor aantekeningen vinden. Deze tools zijn beschikbaar voor de moderator en de deelnemersrollen, tenzij de moderator deze optie uitschakelt in Sessie-instellingen.

Moderators kunnen een bestand met aantekeningen delen in de hoofdruimte met parallelgroepen. Meer informatie over het delen van bestanden met parallelgroepen.

Instellingen voor documentweergave

 • Pan: Het whiteboard of het gedeelde bestand op de pagina verplaatsen.
 • Zoomen en Aanpassen: In- en uitzoomen op de pagina of de weergave aanpassen om op de pagina of in de breedte te passen.

Aantekeningen

 • Tekenen, Kwasten Gum: Teken uit de vrije hand op de pagina met verschillende kleuren, diktes en dekking. Selecteer de gum om aantekening te verwijderen. Je kunt onderdelen van een tekening uit vrije hand wissen met de gum of selecteer het pictogram Verwijderen om de hele tekening te verwijderen.
 • Tekst: Voeg direct tekst toe aan de pagina. Je kunt de tekst verplaatsen, bewerken en wijzigen en het lettertype, de grootte, de uitlijning en de kleur van de tekst selecteren.
 • Vormen: Kies uit Lijn, Pijl, Rechthoek, Ellips, Veelhoek en Polylijn. Elke vorm heeft zijn eigen instellingen voor het wijzigen van de kleur, breedte, dekking en meer.
 • Aantekeningen wissen: Aantekeningen worden opgeslagen in de sessie. Je kunt iets nieuws delen, naar een nieuwe dia gaan of stoppen met delen. De aantekeningen blijven behouden. Moderators kunnen Aantekeningen wissen gebruiken om alle aantekeningen van alle pagina's te verwijderen.
 • Markeringen: Selecteer gebieden in een gedeeld bestand om te markeren. Er wordt een extra menu geopend terwijl je tekst op de pagina markeert. Je kunt de geselecteerde sectie markeren, doorhalen, onderstrepen, een kronkellijn zetten of een opmerking plaatsen. De markeerstift is alleen beschikbaar voor gedeelde bestanden. De functie is niet beschikbaar op het whiteboard.

  Upload een leeg bestand van verschillende pagina's om een whiteboard met meerdere pagina's te gebruiken.

 • Aanwijzer: Vestig de aandacht van je deelnemers op de belangrijkste punten van je inhoud. Selecteer Aanwijzer op de werkbalk en ga met de cursor naar het bericht dat je wilt markeren. Alle deelnemers zien je bewegingen in realtime. Om niet meer aan te wijzen, selecteer je de knop Aanwijzer opnieuw of selecteer je een andere tool.

  Alleen moderators en presentatoren hebben een aanwijzer.

 • Aantekeningen wissen en stoppen met delen: Alleen moderators en presentatoren kunnen aantekeningen wissen en stoppen met delen.