Aanwezigheid

Collaborate houdt de aanwezigheid bij en deelt de informatie met moderators en cursusleiders. Collaborate houdt bij wanneer je aan de sessie deelneemt of deze verlaat. Het houdt ook bij hoe lang je gemiddeld in de sessie aanwezig bent. 

Het maakt niet uit of je deelneemt vanuit een cursus, mobiele app of vanaf een telefoon. Je aanwezigheid wordt bijgehouden.

Je aanwezigheid wordt niet bijgehouden wanneer je deelneemt aan een sessie met gebruik van de optie Anoniem inbellen. Wanneer je Anoniem inbellen gebruikt, dan is je telefoon niet gekoppeld aan je account of profielfoto van de sessie. Dit betekent dat Collaborate niet weet wie je bent en je niet kan volgen.

Aanwezigheid in jouw Blackboard Learn-cursus

Als je hebt deelgenomen aan een Collaborate-sessie via jouw Blackboard Learn-cursus en je cursusleider aanwezigheidscijfers heeft toegekend, dan is je aanwezigheid in de sessie toegevoegd aan je totaalcijfer voor aanwezigheid.

Weet je niet zeker of je Blackboard Learn gebruikt? Ga naar Deelnemen aan sessies om erachter te komen.


Je hand opsteken

Steek je hand omhoog om een vraag te beantwoorden of aandacht van een andere moderator te krijgen. Selecteer Hand omhoog.

Als je het toetsenbord wilt gebruiken, druk je op Alt + H.

Status en feedback in Collaborate


Status and feedback

Wijzig je status in Afwezig of laat anderen weten wat je vindt van wat iemand gezegd of gedeeld heeft in de sessie.

Selecteer je profielfoto in het hoofdscherm.

Feedback wordt samen met de profielfoto van een deelnemer weergegeven in het hoofdscherm, in het venster Deelnemers en in Chat. Na 30 seconden verdwijnt de feedback.

De afwezigheidsstatus blijft zichtbaar totdat je terug bent en Ik ben terug! selecteert.

Onder de venstertitel verschijnt een samenvatting van de geselecteerde feedback. Je ziet de huidige feedback en het aantal deelnemers dat die feedback deelt.

Je kunt de deelnemers op feedback sorteren in het deelvenster Deelnemers. Als je bijvoorbeeld wilt weten wie het eens is met wat er is gezegd, selecteer je Blij onder het kopje Deelnemers. Je ziet dan alleen de deelnemers met deze feedback.


Markeren voor gedeelde inhoud

Als moderators een leeg whiteboard delen, willen ze met je samenwerken. Gebruik de tools voor bewerking en aantekeningen van Collaborate om deel te nemen.

Moderators kunnen ook in de sessie-instellingen aangeven dat deelnemers hun gedeelde bestand tijdens een sessie van aantekeningen mogen voorzien. Zoek de bewerkingstools om samen te werken.

Markeertools van Collaborate

Gebruik deze tools om gedeelde bestanden en het whiteboard te bewerken en verbeteren.

Tools voor het bewerken van inhoud
ToolBeschrijving
Selecteren Gebruik de pijl om een object op het whiteboard te selecteren. Nadat je het hebt geselecteerd, kun je het formaat wijzigen of het object verplaatsen of verwijderen.
Aanwijzer Gebruik de hand om verschillende delen van de zichtbare dia aan te wijzen. Deelnemers zien waar je op de dia naar wijst.
Potlood Gebruik het potlood om uit de vrije hand in de dia te tekenen.
Vormen Gebruik het pictogram Vormen om een rechthoek, ellips of rechte lijn te tekenen. De keuze is aan jou.
Tekst Gebruik de "T" om tekst in de dia te typen.
Wissen Gebruik Wissen om alles ongedaan te maken.
Weergavebediening De hulpmiddelen voor zoomen, weergave en grootte tonen of verbergen.
Weergavebediening geopend Inzoomen, uitzoomen, optimaal aangepast, werkelijke grootte

Met Optimaal aangepast maak je optimaal gebruik van de beschikbare schermruimte. Pas de content zo aan dat deze volledig zichtbaar is in de beschikbare ruimte. De content wordt zo groot mogelijk weergegeven, met behoud van de hoogte-breedteverhouding. Deze acties zijn alleen voor jou zichtbaar. Anderen zien bijvoorbeeld niet dat je de inhoud in-of uitzoomt en jij ziet niet wat anderen in- of uitzoomen.

Dianavigatie Ga naar de vorige of volgende dia.

Druk op het toetsenbord op Alt + Page Down om een dia terug te gaan en druk op Alt + Page Up om een dia verder te gaan. Op een Mac druk je op Alt + Fn + pijl-omlaag of Alt + Fn + pijl omhoog.

Selecteer de naam van de dia om alle dia's weer te geven.

Stoppen Het delen van content stoppen.