Moderators kunnen parallelgroepen maken die gescheiden zijn van de hoofdruimte en hieraan deelnemers toewijzen om samenwerking in kleine groepen te vergemakkelijken.

Gebruik de browser ChromeTM (of Firefox® met WebRTC voor de beste ervaring in parallelgroepen.

Parallelgroepen hebben hun eigen audio, video, whiteboard, functie voor het delen van toepassingen en chat. De samenwerking die in een groep plaatsvindt, is onafhankelijk van de hoofdsessie (en andere groepen).

Wat er wordt gezegd of bekeken in een parallelsessie, wordt niet opgenomen.


Wat kun je doen in groepen voor parallelsessies?

Parallelgroepen (ook wel groepen voor parallelsessies genoemd) zijn ontworpen voor groepssamenwerking. Elke deelnemer in de groep is een presentator. Dit betekent dat alle groepsleden het whiteboard, bestanden en toepassingen kunnen delen met de rest van hun groep.

Groepschats en gedeelde inhoud zijn alleen bestemd voor de groep. De chatruimte voor iedereen is toegankelijk voor iedereen, ongeacht in welke groep je zit.

Meer over presenteren


Verplaatsen naar een andere groep

Moderators kunnen op elk gewenst moment van groep wisselen. Moderators moeten je toestemming geven om naar een andere groep te gaan.

Als je tussen groepen kunt wisselen, open je het deelvenster Deelnemers en selecteer je Lid worden van groep naast de groep waaraan je wilt deelnemen.