Reageren op een peiling

 1. Nadat een peiling wordt gestart, gaat de focus naar de vraagkop in het peilinggebied. Gebruikers van een schermlezer horen iets als “Kopniveau 3 [vraagtekst]. Peilinggebied”.
 2. De volgende inhoud na het kopje is het aantal gebruikers dat niet heeft gereageerd op de peiling. Gebruikers van een schermlezer horen mogelijk “Geen reactie, [getal]”.
 3. De peilingopties worden vermeld na het aantal ontbrekende antwoorden. Deze opties gebruiken het keuzerondje als de antwoordmogelijkheden.
 4. Druk op de Tab-toets om de antwoordmogelijkheden te openen.
  1. Als er geen eerder antwoord is geselecteerd, ligt de focus op de eerste antwoordoptie.
  2. Als er wel een eerder antwoord is geselecteerd, ligt de focus op de geselecteerde antwoordoptie.
 5. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om naar een antwoord te gaan en het antwoord te selecteren.
  1. Als je het eerste antwoord wilt selecteren, druk je op de spatiebalk om dat antwoord te selecteren.
 6. Als gebruikers van een schermlezer naar een antwoord navigeren en deze selecteren, kunnen ze ook het aantal bestaande antwoorden horen. Een schermlezer meldt bijvoorbeeld “Ja, radioknop, niet geselecteerd. [peilingvraag], 1 van 2, [aantal] antwoorden”.

Antwoorden weergeven

Als de moderator de optieAntwoorden weergeven inschakelt, wordt er in het peilinggebied na elk antwoord een nummer weergegeven.

Er wordt ook kleur gebruikt om samen met dit nummer een visuele vergelijking van de antwoorden te geven.


Peiling is beëindigd

Nadat de peiling is beëindigd, horen gebruikers van een schermlezer iets als “De moderator heeft een peiling beëindigd” en wordt het peilinggebied niet meer weergegeven op de pagina.

Afhankelijk van de browser wordt de , focus verplaatst naar een van deze locaties:

 • Chrome: adresbalk van de browser
 • Firefox: De knop Sessiemenu openen
 • Safari: De knop Audio delen

De knop Poll weergeven

Nadat een poll is gestart, wordt er een knop Poll weergeven toegevoegd op de pagina naast het besturingselement Hand omhoog. Met deze knop kun je het poll-gebied verbergen.

 1. Ga naar de knop Poll weergeven.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Peiling weergeven om het peilinggebied te verbergen.
  • Focus blijft staan op de knop Peiling weergeven.
  • Als je niet hebt gereageerd op de peiling, kunnen gebruikers van een schermlezer iets horen als “Peiling weergeven, samengevouwen knop”.
  • Als je hebt gereageerd op de peiling, horen gebruikers van een schermlezer iets als “Schakelaar weergeven, je hebt gereageerd met [Ja, Nee of #]” en wordt de knop Peiling weergeven weergegeven met [J, N of #].
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Peiling weergeven om het peilinggebied weer te geven.
  • Het peilinggebied wordt weergegeven op de pagina. De focus wordt verplaatst naar het kopje van het geopende peilinggebied. Gebruikers van een schermlezer horen iets als “Kopniveau 3 [vraagtekst]. Peilinggebied”.