Safari-ondersteuning

Audio- en videoproblemen

Als je problemen hebt met je audio of video, controleer je de sessie- en browserinstellingen.

 • Zijn de audio- en videoknoppen ingeschakeld? Als er een streep door de pictogrammen loopt, is een apparaat niet ingeschakeld;
 • Gebruik je de nieuwste versie van Safari? Werk je browser bij.
 • Heeft de browser toestemming voor toegang tot je camera en microfoon?
  • Open het menu Voorkeuren van Safari en selecteer Websites. Selecteer Camera of Microfoon. Zoek Collaborate in de lijst met huidige geopende websites en selecteer Sta toe in het menu.

Audioconfiguratie met VoiceOver

Gebruik de Tab-toets of de cursornavigatietoetsen van VoiceOver om de knop Audio delen de focus te geven. Druk op de spatiebalk om de knop te activeren. VoiceOver geeft aan dat audio nu wordt gedeeld.

Als je problemen hebt met het instellen van audio en video met VoiceOver, volg je deze stappen:

 1. Zoek de wisselknop Mijn instellingen en druk op de spatiebalk om deze te selecteren.
 2. Zoek het tabblad Audio- en video-instellingen en druk op VO + spatiebalk om het tabblad te openen.
 3. Ga met de Tab-toets naar de knop 'Jen camera en microfoon instellen' en druk op de spatiebalk.
 4. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de microfoon te selecteren die je wilt gebruiken.
 5. VoiceOver meldt "Je klinkt geweldig!" wanneer Collaborate je audio ontvangt. Druk op de pijltoetsen om naar "Ja, het werkt te gaan" en druk op Enter.
 6. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de camera te selecteren die je wilt gebruiken.
 7. VoiceOver meldt "Je ziet er geweldig uit!" wanneer Collaborate je video ontvangt. Druk op de pijltoetsen om naar "Ja, het werkt te gaan" en druk op Enter.
 8. Druk op VO + spatiebalk op de knop Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

Problemen met audiomeldingen

Als er problemen zijn met audiomeldingen, controleer je de Safari-voorkeuren. 

 1. Open het menu Voorkeuren van Safari en selecteer Websites.
 2. Selecteer Automatisch afspelen.
 3. Zoek de sessie in de lijst Geopende websites.
 4. Selecteer Sta automatisch afspelen va alles toe in de vervolgkeuzelijst.

Problemen met browsermeldingen

Als er problemen zijn met browsermeldingen, controleer je de instellingen van de sessie en de browser.

 • Zijn browsermeldingen ingeschakeld in de sessie? Ga naar Mijn instellingen. Vouw Meldingsinstellingenuit en selecteerPop-upmelding van browser. Selecteer Toestaan in de pop-up van de browser. Selecteer Pop-upmelding van browser nogmaals als je geen groen vinkje ziet.
 • Is de browser gemachtigd om meldingen te verzenden?
  • Open het menu Voorkeuren van Safari en selecteer Websites. Selecteer Meldingen. Zoek de sessie in de lijst met sites waarvoor toestemming is gevraagd en selecteer Sta toe in de vervolgkeuzelijst.

Hulp nodig?

Zoeken in de Knowledge Base (alleen beschikbaar in het Engels)

Een case indienen op Behind the Blackboard (alleen beschikbaar in het Engels)