Aanbevolen werkwijzen voor de beste ervaring

 • Gebruik een bekabelde verbinding (Ethernet), indien deze beschikbaar is. Als deze niet beschikbaar is, moet je een wifiverbinding gebruiken. Als je wifi gebruikt, zoek dan een plekje zo dicht mogelijk bij de router. Je kunt van iedereen in de sessie de verbindingsstatus bekijken , waaronder die van jezelf.

  Meer hulp bij het oplossen van problemen met de netwerkverbinding

 • Sluit andere programma's. Sluit alle programma's streamingservices op je computer behalve de browser die je gebruikt voor je Collaborate-sessie.
 • Houd je browser up-to-date. Gebruik alleen actuele internetbrowsers  die door Blackboard Collaborate worden ondersteund.  
 • Beperk het gebruik van video. Gebruik alleen video tijdens de sessie wanneer dit nodig is.
 • Gebruik ondersteunde mobiele browsers. Als je een mobiel apparaat gebruikt, kies dan voor een ondersteunde mobiele browser. Voor de beste ervaring gebruik je Safari op iOS-apparaten en Chrome op Android-apparaten.
 • Gebruik een koptelefoon. Beperk geluid op de achtergrond en gebruik een koptelefoon.
 • Schakel AdBlockers uit. AdBlockers in een browser kunnen je audio en video uitschakelen en ervoor zorgen dat bepaalde knoppen niet worden weergegeven.
 • Maak alleen opnamen als dat echt nodig is. Beperk opnamen tot alleen sessies waarvoor dat echt nodig is.
 • Beperk het delen van toepassing. Deel alleen toepassingen en schermen delen als dat nodig is.
 • Converteer presentaties naar PDF-bestanden. PDF-bestanden zorgen voor een minimale belasting van een netwerk. Converteer alles je wilt delen naar een PDF en upload het bestand naar naar Collaborate.
 • Sessies kort houden. Neem de presentatie op en deel deze vooraf met je deelnemers. Geef ze de tijd om erover na te denken en gebruik de sessie om een en ander te bespreken.

Slim plannen

 • Geef vroegkomers de tijd. Laat deelnemers de sessie eerder betreden als ze dat willen. Dit geeft deelnemers de kans om zich vertrouwd te maken met de ruimte en wat ze al dan niet kunnen doen. Deel zelf vroeg mee aan de sessie en oefen met de tools.
 • Wees selectief met machtigingen van deelnemers. Als je een sessie maakt, kun je in Sessie-instellingen aangeven welke machtigingen van deelnemers je wilt toestaan. Je kunt instellen of deelnemers kunnen chatten, video delen, audio delen en tekenen in gedeelde bestanden of op het whiteboard. De machtigingen worden uitgeschakeld voor elke deelnemer in de sessie. Als je een deelnemer wilt laten praten of chatten, geef je de deelnemer de rol van presentator.
 • Laat deelnemers weten wat ze kunnen verwachten. Vertel deelnemers hoe ze de sessie kunnen vinden. Informeer ze waar de sessie over gaat. Geef aan wat je van ze verwacht tijdens de sessie.
 • Nodig gastsprekers uit. Als je een gastspreker hebt, geef deze dan de rol van presentator in de sessie. Presentatoren kunnen hun schermen delen en afbeeldingen of presentatiebestanden uploaden. Ze kunnen echter geen machtigingen van andere gebruikers wijzigen, zoals een moderator dat wel kan. Ga zorgvuldig te werk met het delen van moderatormachtigingen of koppelingen om deel te nemen.
 • Let goed op bij het delen van gastkoppelingen. Gastkoppelingen zijn openbare koppelingen. Iedereen met de koppeling kan deelnemen aan je sessie. Deel koppelingen niet op openbare plaatsen zoals social media. Gebruik de functie voor het uitnodigen van deelnemers om beveiligde koppelingen te maken die niet kunnen worden gedeeld. Als je sessie vanuit de cursus wordt gehouden, heeft iedereen in de cursus beveiligde toegang tot de sessie die niet kan worden gedeeld.

Voorbereiden van sessie

 • Converteer presentaties naar PDF-bestanden. PDF-bestanden zorgen voor een minimale belasting van een netwerk. Converteer alles je wilt delen naar een PDF en upload het bestand naar naar Collaborate.
 • Maak er een samenwerkingssessie van.. Neem de presentatie op en deel deze vooraf met je deelnemers. Geef ze de tijd om erover na te denken. Gebruik vervolgens de sessie om een en ander te bespreken.
 • Zorg dat de tekst van de poll klaar is. Als je van plan bent om een poll of peiling te houden, zorg dan dat de tekst die je wilt gebruiken klaar is zodat je alleen hoeft te kopiëren en plakken.
 • Zorg dat je ruim op tijd bent. Geef jezelf de tijd om je audio en video te controleren als je die wilt gaan gebruiken. Upload de bestanden die je wilt delen. Oefen met de verschillende tools.
 • Geef deelnemers een paar minuten de tijd om deel te nemen. Deelnemers kunnen zich moeten aanmelden vanuit een andere sessie, kunnen verbindingsproblemen hebben of hebben Collaborate misschien nog niet eerder gebruikt. Geef ze een paar minuten de tijd om deel te nemen en hun weg te vinden. 

Toegankelijkheidsoverwegingen

 • Maak je content toegankelijk. Zorg ervoor dat alles wat je deelt toegankelijk is. Gebruik de checklist voor toegankelijkheid van Blackboard Ally.
 • Deel content voor de sessie. Geef deelnemers voor de sessie toegang tot de inhoud die je wilt delen. Geef gebruikers de kans om materiaal vooraf te bekijken, zodat ze goed voorbereid aan de sessie kunnen deelnemen. Je kunt bijvoorbeeld je presentatiebestanden delen of een opname van je lezing. Geef deelnemers de tijd om het materiaal te bestuderen. Gebruik vervolgens de sessie om een en ander te bespreken.
 • Upload presentaties naar Collaborate. Gebruikers van een schermlezer hebben toegang tot de tekst in PowerPoint- en PDF-bestanden die worden gedeeld in de sessie. Op deze manier kunnen ze de presentatie toch volgen terwijl er nieuwe dia’s worden gepresenteerd. Moderators en presentatoren moeten de optie Bestanden delen selecteren en de bestanden uploaden naar Collaborate om schermlezers toegang te geven tot de tekst.
 • Beschrijf aantekeningen. Wanneer je bestanden of het whiteboard deelt, kun je deelnemers aantekeningen laten maken. Beschrijf deze aantekeningen voor deelnemers met een visuele beperking.
 • Zorg voor ondertitels. Schakel ondertitels in voor wat er wordt gezegd in de sessie. Wijs iemand aan als ondertitelaar tijdens de live-sessie. Je kunt ook later ondertitels toevoegen aan de opname.
 • Deel materiaal rechtstreeks vanuit de sessie. Zet opnamen, presentaties en transcripties op een locatie waar deelnemers ze gemakkelijk kunnen vinden en doornemen. Deel het materiaal direct. Geef studenten de maximale hoeveelheid tijd die beschikbaar is om zich voor te bereiden op de volgende sessie of vragenlijsten, toetsen, enzovoort.

Dynamische sessies faciliteren

 • Stimuleer iedereen om deel te nemen. Video en chat zijn uitstekende hulpmiddelen om je deelnemers actief bij de sessie te betrekken.
 • Gebruik de toegankelijkheidstips. Zorg ervoor dat iedereen kan deelnemen.
 • Laat het deelvenster Deelnemers open. Je kunt dan zien wie er afwezig is, welke leden hun microfoon hebben ingeschakeld of wie er verbindingsproblemen heeft. Houd de verbindingsstatus van deelnemers in de gaten om te zien of iedereen alles meekrijgt. 
 • Stel jezelf voor. Ga er niet vanuit dat de deelnemers je stem herkennen. Zeg de eerste paar keer altijd wie je bent. Laat ze wennen aan je stem.
 • Introduceer gastsprekers. Je kunt voor je cursus een gastspreker uitnodigen of groepssamenwerking stimuleren door een deelnemer aan te wijzen als presentator of moderator. Presentatoren kunnen hun schermen delen en afbeeldingen of presentatiebestanden uploaden. Ze kunnen echter geen machtigingen van andere gebruikers wijzigen, zoals een moderator dat wel kan.
 • Markeer belangrijke punten in de presentatie. Navigeer door presentaties met de beschikbare pijlen. Gebruik de tools voor het maken van aantekeningen op het whiteboard of in presentaties om tekst, aanwijzers of andere vormen toe te voegen.
 • Vragen & antwoorden opnemen. Moedig deelnemers aan om vragen te stellen. Als er meerdere mensen deelnemen aan een discussie, volgt de Ultra-ervaring van Blackboard Collaborate automatisch de actieve spreker. De naam van die persoon wordt dan ook op het scherm weergegeven.
 • Mute jezelf als je niet praat. Het is heel vervelend als iemand praat en op de achtergrond geluiden hoorbaar zijn zoals iemand die zit te typen of met een collega overlegt.
 • Mute deelnemersDeelnemers dempen in grote sessies. Als het nodig is, kun je via Sessie-instellingen ook aangeven dat deelnemers geen video meer kunnen delen.
 • Maak oogcontact. Als je video deelt, kijk dan naar de camera en niet naar de sessie. Dit zal even wennen zijn, maar deelnemers voelen zich dan meer betrokken bij de sessie.
 • Verwijder ongewenste deelnemers of deelnemers die ongewenst gedrag vertonen. Wijs een deelnemer aan in het deelvenster Deelnemers en selecteer Deelnemerbediening. Selecteer Uit sessie verwijderen.
 • Verwijder machtigingen van deelnemers. Je kunt instellen dat geen enkele deelnemer audio of video kan delen, of kan chatten of schrijven op het whiteboard. Alle deelnemers hebben dezelfde machtigingen. Als je deze mogelijkheden uitschakelt en een bepaalde deelnemer wilt laten spreken, maak je een presentator van de deelnemer.

Goede follow-up

 • Deel materiaal rechtstreeks vanuit de sessie. Zet opnamen, presentaties en transcripties op een locatie waar deelnemers ze gemakkelijk kunnen vinden en doornemen. Deel het materiaal direct. Geef studenten de maximale hoeveelheid tijd die beschikbaar is om zich voor te bereiden op de volgende sessie of vragenlijsten, toetsen, enzovoort.

Bron

"Web Conferencing Etiquette: Top Tips." - Adobe Connect User Community. Z.d. Internet 11 sept. 2015.

Sessiebeheer in Collaborate


Sessiebeheer

Wanneer er een Blackboard Collaborate-sessie wordt gemaakt met de beheerinterface of de API, kan elke gebruiker met de URL toegang krijgen tot de sessie. Dit is normaal gedrag omdat er geen beperkingen zijn ingesteld, behalve voor de gast-URL. Gebruikers kunnen zelf een naam toevoegen voordat ze deelnemen aan de sessie.

Toegang beperken

Je kunt de toegang tot de sessie beperken. Dit kan als volgt.

 1. Verwijder gebruikersmachtigingen in Sessie-instellingen. Gebruikersmachtigingen kunnen door de moderator tijdens een sessie worden ingeschakeld. Beperkte machtigingen zorgen ervoor dat gebruikers de sessie niet kunnen onderbreken, aangezien ze niets kunnen doen wanneer ze aan de sessie deelnemen.

  De machtigingen worden uitgeschakeld voor elke deelnemer in de sessie. Als je een deelnemer wilt laten praten of chatten in de sessie, geef je de deelnemer de rol van presentator.

 2. Gebruik de uitnodigingsfunctie vanuit de planningsfunctie voor beheerders. Dit vereist enkele handmatige stappen, maar zorgt ervoor dat alleen geverifieerde gebruikers deelnemen aan de sessie.

  Dit is niet beschikbaar voor cursusleiders die sessies willen plannen in hun online cursus. Iedereen in de cursus heeft beveiligde toegang tot de sessie die niet kan worden gedeeld.

 3. Maak gebruik van de LMS-integratie (Learning Management System). Gebruikers kunnen vanuit het LMS via eenmalige aanmelding deelnemen aan de sessie, met hun volledige naam en afbeelding. Als studenten proberen de URL te delen met een externe, niet-geverifieerde gebruiker, krijgt de externe gebruiker een foutmelding wanneer hij of zij probeert om toegang te krijgen tot de sessie.
 4. Breid de huidige portal uit om het volgende toe te staan:
  1. Gebruikers toevoegen met de API. Collaborate-gebruikers kunnen worden gemaakt via een formulier en worden gevalideerd op basis van je gegevens om er zeker van te zijn dat alleen geldige gebruikers toegang hebben tot de sessies.
  2. Inschrijvingen toevoegen met de API. Zorg ervoor dat alleen de vereiste gebruikers toegang hebben tot de juiste sessies.