Herhaling graag!

Neem je sessies op zodat studenten deze op een ander moment kunnen bekijken. Stop en herstart wanneer dat nodig is. Als de opname is voltooid, deel ze met je studenten.

Inhoud opnemen in Collaborate

Opgenomen sessies worden gecomprimeerd en opgeslagen als MP4-bestanden. Opnamen bevatten activiteit in de live-sessie.

 • Audio
 • Alle inhoud die gedeeld wordt of video-opnamen van de actieve spreker. Als beide tijdens de sessie worden gedeeld, wordt alleen de gedeelde inhoud opgenomen.
 • Ondertitels die zijn ingevoerd tijdens de live-sessie of later zijn toegevoegd door een moderator. Er is slechts één ondertitelingsspoor beschikbaar. Als voor de sessie meerdere ondertitelingssporen zijn gebruikt, wordt alleen het eerste spoor opgenomen.
 • Chatberichten in het kanaal Everyone. Privéberichten en chatberichten in parallelgroepen worden niet opgenomen.

Alleen moderators kunnen de opnamefunctie inschakelen in sessies.

Iedereen kan de opnamen vanaf elk apparaat een onbeperkt aantal keren bekijken. Er geldt geen limiet voor het aantal weergaven.

Opnamen moeten worden geconverteerd naar een afspeelbare indeling voordat ze kunnen worden weergegeven. Deze conversie wordt uitgevoerd op het moment dat een opname voor het eerst wordt geopend. Deze bewerking kan enkele minuten duren, maar daarna kan de opname door iedereen worden bekeken.

Als je chatberichten anoniem wilt maken in de opname, moet je de betreffende optie selecteren in Sessie-instellingen voordat je de sessie start. Zie Sessie-instellingen voor meer informatie.

Als er meerdere ondertitels beschikbaar zijn tijdens de sessie, wordt alleen de eerste ondertitel opgenomen. Zie Live-ondertitels voor meer informatie.


Sessies opnemen

Je kunt meerdere opnamen maken tijdens een sessie. Als je een opname hebt gestopt en dan besluit om een nieuwe opname te starten, wordt er een nieuwe opname opgeslagen en toegevoegd aan de lijst met opnamen voor die sessie.

Open het menu Sessie en selecteer Opname starten. Tijdens een opname wordt met een rode stip aangegeven dat de camera in werking is.

Open het Sessiemenu en selecteer Opname stoppen om de opname te beëindigen.

Als je een bestand deelt, wacht dan 8 seconden tot de opname in het gedeelde bestand is opgenomen, voor je doorgaat.

Herinnering voor opname

Collaborate gebruikt een melding om je eraan te herinneren dat je de opname wilt starten. De herinnering is zichtbaar totdat je de opname start of de herinnering sluit.

Informatie over het vinden van Collaborate-opnamen


Waar vind ik de opnamen?

Je kunt opnamen in cursussen waarvoor je bent ingeschreven weergeven. Mogelijk kun je wel opnamen downloaden. Moderators moeten voor elke sessie het downloaden van sessieopnamen toestaan.

Ga naar Collaborate, open het Menu, en selecteer Opnamen of Bekijk alle opnamen.

Collaborate-opnamen filteren en zoeken


Opnamen filteren en zoeken

Je kunt de lijst met opnamen filteren om alle recente opnamen weer te geven die zijn gemaakt in de afgelopen 30 dagen of op opnamen uit een bepaald datumbereik. Gebruik het filter om snel de gewenste opname te vinden.

Als je de naam weet van de opname die je zoekt, selecteer je Opnamen zoeken en typ je de naam van de opname.

Weet je niet waar je Collaborate-opnamen kunt vinden in je cursus? Ga naar Deelnemen aan sessies en naar je LMS voor meer informatie.

E-mail met opname

Collaborate verstuurt een e-mail met een koppeling van de opname naar moderators. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Moderators die eigenaar zijn van de sessie of deelnemen via een persoonlijke uitnodiging krijgen de koppeling per e-mail. De e-mail wordt niet verzonden naar moderators die deelnemen via een gastkoppeling of die tijdens de sessie de rol van moderator hebben gekregen.

Als de Collaborate-sessie is gemaakt in een cursus, wordt er geen e-mail met opname verzonden. Cursusleiders en studenten kunnen de opname veilig openen vanuit de cursus.

Opnamevideoplayer


Opnamevideoplayer

De opnamevideoplayer heeft dezelfde 'look and feel' als je Collaborate-sessie. Er is een opnamemenu dat vergelijkbaar is met het sessiemenu in live-sessies. Je kunt ook verschillende afspeelknoppen kiezen.

 • Opnamemenu: open het opnamemenu linksboven in het scherm. Het menu bevat opties om de volledige opname te downloaden, om ondertitels en transcripts te downloaden, om chat-transcripts te downloaden, extra hulp te krijgen, of om een probleem te melden als er iets mis is met de opname.
 • Ondertitels: er zijn ondertitels beschikbaar als deze later door een moderator zijn toegevoegd of als de functie voor live-ondertitels is gebruikt tijdens de sessie. Gesloten ondertitels zijn standaard ingeschakeld in de opname. Selecteer Gesloten ondertitels
  in de bedieningselementen voor afspelen om de ondertitels uit te schakelen of om de grootte van het lettertype van de ondertitels aan te passen.

  Je kunt via het opnamemenu ook een transcriptie of afschrift downloaden van de ondertitels.

 • Bedieningselementen voor afspelen: via de intuïtieve bedieningselementen voor afspelen kun je op de gewenste manier door de opname navigeren.
  Recording playback controls
  • Pauze: druk op de spatiebalk om de opname te onderbreken en druk nogmaals op de spatiebalk om verder te gaan met afspelen.
  • Voor-/achteruitspoelen: druk op de toets pijl-links of pijl-rechts om de opname 10 seconden terug of vooruit te spoelen.
  • Voortgang: sleep de markering op de voortgangsbalk om door de opname te bladeren. Druk op de toets pijl-links of pijl-rechts om de opname 10 seconden terug of vooruit te spoelen.
  • Volume: druk op de toets pijl-omhoog of pijl-omlaag om het volume met 5% te verhogen of te verlagen.
  • Gesloten ondertitels: selecteer Gesloten ondertitels
   om bijschriften weer te geven met de opnamen. Je kunt ook een transcriptie van de ondertitels downloaden via het opnamemenu.
 • Chatberichten: open het chatvenster rechtsonder op het scherm om de volledige chatgeschiedenis van de opgenomen sessie te zien. Zie Chatberichten in opnamen voor meer informatie.

Je krijgt stapsgewijze instructies. Als je de opnamevideoplayer de eerste keer opent, leggen we uit hoe alles werkt.

Chatberichten van Collaborate in opnamen


Chatberichten in opnamen

Open het chatvenster rechtsonder op het scherm om de volledige chatgeschiedenis van de opgenomen sessie te zien.

Alleen chatberichten in het kanaal Iedereen worden opgenomen. Privéberichten en chatberichten van parallelgroepen worden niet opgenomen.

Terwijl de opname wordt afgespeeld, worden de chatberichten van dat moment gemarkeerd, zodat je kunt zien wat er precies werd gezegd. Je kunt ook naar een specifieke locatie in de opname gaan door het tijdstempel van een chatbericht te selecteren. Als een bericht lichter gekleurd wordt weergegeven, bent u nog niet bij dat punt van de opname.

Je kunt via het menu Opname transcripties van chats downloaden.

Opnamen en transcripties van chatberichten zijn alleen beschikbaar in de HTML5-opnameplayer.

Moderators kunnen via de sessie-instellingen chatberichten in de opname ook anoniem maken. Dit moet gebeuren voordat de live-sessie wordt gestart en opgenomen. Zie Sessie-instellingen voor meer informatie.


Opnamen en transcripties downloaden

Opnamen en transcripts van Collaborate downloaden

Als de moderator het downloaden van sessieopnamen heeft toegestaan, kun je nu opnamen van de opnameplayer downloaden vanuit het menu Opname.

Open het menu Opname linksboven in het scherm.

 • De volledige opname downloaden
 • Transcripts van ondertitels downloaden
 • Transcripts van chat downloaden

Je kunt ook ondertitels downloaden uit de lijst Opnamen.

 1. Zoek in Opnamen een opname met gesloten ondertitels.
 2. Selecteer het menu Opties voor ondertitels en selecteer Ondertitels downloaden.

Opname downloaden en chatberichten anoniem maken toestaan

Open de Sessie-instellingen van een sessie vanuit de Planningsfunctie van Collaborate om de instellingen voor opnamen te bekijken.

Instellingen voor sessieopnamen

 • Opnamen downloaden toestaan: Als je de eigenaar van de sessie bent, hoef je deze optie niet in te schakelen om opnamen te downloaden. Sessie-eigenaars, cursusleiders en beheerders kunnen opnamen altijd downloaden. Met het selectievakje Opnamen downloaden toestaan kunnen anderen de opname downloaden. Selecteer deze optie om de deelnemers en studenten opnamen te laten downloaden.

  Je kunt deze instelling inschakelen nadat de sessie is beëindigd. Als de sessie is beëindigd, wijzig je de einddatum van de sessie in de huidige datum of een toekomstige datum en selecteer je Opslaan.

 • Chatberichten anoniem maken: Chatberichten die tijdens de sessie worden gepost, worden als anonieme berichten weergegeven in de opname. Je moet bij deze optie vooraf plannen en deze inschakelen voordat je de sessie kunt opnemen. Als de opname is gestart, kun je niet meer van gedachte veranderen. Deze optie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Namen van Collaborate-opnamen bewerken


Namen van opnamen bewerken

De planningsfunctie van Collaborate is beschikbaar in Blackboard Learn en LTI-compatibele LMS-cursussen. De planningsfunctie van Collaborate is niet beschikbaar in de activiteitenmodule van Blackboard Open LMS Collaborate.

Geef je opnamen een nieuwe naam.

 1. Ga naar de planningsfunctie van Collaborate, selecteer Opnamen en zoek de gewenste opname.
 2. Open de Opnameopties en selecteer Opname-instellingen.
 3. Wijzig de naam en selecteer Opslaan.

De opnamenaam begint altijd met de sessienaam. Wijzigingen van de naam worden alleen na de schuine streep (/) toegepast.

Collaborate-opnamen verwijderen


Opnamen verwijderen

De planningsfunctie van Collaborate is beschikbaar in Blackboard Learn en LTI-compatibele LMS-cursussen. De planningsfunctie van Collaborate is niet beschikbaar in de activiteitenmodule van Blackboard Open LMS Collaborate.

 1. Ga naar de planningsfunctie van Collaborate, selecteer Opnamen en zoek de gewenste opname.
 2. Open Opnameopties en selecteer Verwijderen.
 3. Selecteer de knop Ja, verwijder het item om te bevestigen.

Verwijderde opnamen zijn niet permanent en hebben geen invloed op het opslagquotum.

Collaborate-opnamen delen

Je opnamen delen

Studenten kunnen sessieopnamen vinden in hun cursus. Waar de opnamen zijn, is afhankelijk van je instelling. Vertel je studenten hoe ze de opnamen kunnen vinden.

Als je je opnames wilt delen met anderen die niet in een cursus staan, moet je de opnames openbaar maken. Open de Opname-instellingen en kruis het selectievakje Openbare toegang toestaan aan.

Recording options menu open. An arrow points from the Recording settings option to the open settings. The access menu is open in the setting.

Je kunt op de opnamepagina in één oogopslag zien of de opname openbaar beschikbaar is, of alleen voor cursusleden.

Nadat je openbare toegang hebt ingeschakeld, kun je iedereen een koppeling naar de opname sturen. Controleer je e-mailadres voor een opnamekoppeling wanneer je stopt met het opnemen van een sessie. Je kunt de opnamekoppeling ook kopiëren vanuit de pagina Opname.

Opnamenkoppelingen worden verborgen, wat betekent dat de koppelingen willekeurige tekens gebruiken in plaats van beschrijvende bestandsnamen. Dit helpt ervoor te zorgen dat gebruikers alleen een opname kunnen bekijken als ze de koppeling hebben. Om gasten in staat te stellen opnamen te bekijken, is de toegang tot de opnamen niet beperkt en hebben de opnamen geen wachtwoord nodig. Dit betekent dat iedereen die toegang heeft tot de koppeling de opname kan bekijken en de koppeling ook kan delen met anderen. Houd dit in gedachten voordat je koppelingen van opnamen deelt met mogelijk vertrouwelijke of anderszins gevoelige inhoud.

 1. Ga naar je pagina Opnamen.
 2. Zoek de sessie die je wilt delen en open het menu Sessie-opties.
 3. Selecteer Koppeling kopiëren.
 4. Deel de openbare koppeling met iedereen.

Ondertitels toevoegen aan Collaborate-opnamen

Ondertitels toevoegen aan opnamen

Als je live-ondertitels hebt gebruikt in je sessie, bevat je opname al ondertitels.

Voeg ondertitels toe aan je video's om alle studenten bij de materie te betrekken. Ondertiteling van video's betekent dat de inhoud ook toegankelijk is voor studenten die doof zijn of een gehoorbeperking hebben. Met ondertitels kunnen alle studenten videoinhoud verwerken. De toepassingen van ondertiteling zijn enorm.

Voorbeelden

 • Mensen die werken in een lawaaierige omgeving kunnen de ondertitels lezen.
 • Anderstaligen kunnen ondertitels in hun eigen taal lezen.
 • Studenten die leren lezen, kunnen de spreker toch volgen.
 • Studenten kunnen de spelling zien van termen die getoetst worden.
 • Iedereen kan in de sessie zoeken naar belangrijke terminologie.

Je kunt VTT-ondertitels (Video Text Tracks) en SRT-bestanden (SubRip Subtitle) uploaden om ondertitels toe te voegen aan in opnamen of te vervangen.

Als je meer wilt weten over VTT-ondertitelingsbestanden, ga je naar W3C WebVTT en Mozilla WebVTT.

Als je meer wilt weten over SRT-bestanden, ga je naar het onderwerp SubRip op Wikipedia en How to Create an SRT File (Een SRT-bestand maken) van 3Play Media.

 1. Ga naar de planningsfunctie van Collaborate, selecteer Opnamen en zoek de gewenste opname.

  De planningsfunctie van Collaborate is beschikbaar in Blackboard Learn en LTI-compatibele LMS-cursussen. De planningsfunctie van Collaborate is niet beschikbaar in de activiteitenmodule van Blackboard Open LMS Collaborate.

 2. Selecteer het menu Opnameopties en selecteer Ondertitelingsbron toevoegen.
 3. Blader naar het VTT bestand en upload het.

Ondertitels overschrijven

Opnamen met ondertitels hebben een menu Opties voor ondertitels. Open dat menu als je de ondertitels wilt overschrijven.

 1. Ga naar Opnamen en zoek de gewenste opname.
 2. Selecteer het menu Opties voor ondertitels en selecteer Ondertitelingsbron overschrijven.
 3. Blader naar het VTT bestand en upload het.

Parallelgroepen en opnamen van Collaborate


Opnamen en parallelgroepen

Wat er wordt gezegd of bekeken in een parallelsessie, wordt niet opgenomen. Collaborate stopt met het opnemen van je sessie als alle deelnemers de hoofdruimte verlaten om deel te nemen aan parallelgroepen. 

Je kunt de opname opnieuw starten via het Sessiemenu wanneer een of meer deelnemers weer terug zijn in de hoofdruimte.


Veelgestelde vragen

Hoe maak ik meer dan één opname in mijn sessie?

Dit kan met de optie voor het starten en stoppen van opnamen in het menu Sessie. Wanneer je Stop selecteert, wordt de opname beëindigd. Wanneer je Start selecteert, begint er een nieuwe opname.

Hoe lang duurt het voordat ik of iemand anders de opnamen kan bekijken?

Het duurt als het goed is maar een paar minuten voordat de opname beschikbaar is voor weergave.