Lijst met deelnemers in Collaborate

Waar kan ik deelnemers vinden?

Open het deelvenster Deelnemers om alle deelnemers te zien. Open het Collaborate-venster en selecteer Deelnemers.

Attendees list panel is open. Attendees are grouped as moderators, presenters, and participants.

In een oogopslag zie je:

 • De rollen van iedere deelnemer. We hebben deelnemers gegroepeerd op rol, zodat je eenvoudiger kunt zien wie wat kan doen in de sessie.
 • Deelnemers met hun hand omhoog. Deelnemers met hun hand omhoog worden boven aan hun rollijst weergegeven.
 • Status of feedback van deelnemers.
 • Deelnemers met ingeschakelde microfoon.

Blader door de lijst van deelnemers of open Meer opties bovenaan het deelvenster en selecteer Zoeken. Je kunt de lijsten Deelnemers en Presentatoren verbergen.

Wijs een deelnemer aan om meer informatie weer te geven, bijvoorbeeld hun netwerkverbinding. Moderators kunnen naast de naam van een deelnemer Bedieningselementen voor deelnemers kiezen om de deelnemers een andere rol te geven, te dempen of te verwijderen.

Als je toetsenbordnavigatie gebruikt, druk je vanaf de bovenkant van het deelvenster op de Tab-toets om “Lijst van deelnemers openen” te selecteren. "Lijst van deelnemers openen" is pas zichtbaar als de optie de focus heeft. Druk op de spatiebalk om de knop te activeren. Moderators kunnen nu met de Tab-toets door de bedieningselementen voor iedere deelnemer bladeren.


Het venster Deelnemers altijd geopend houden

Je kunt het deelvenster Deelnemers de hele tijd geopend houden. Chat met anderen en bekijk beelden van alle deelnemers aan de sessie. Je kunt zien wie er afwezig is, welke leden hun microfoon hebben ingeschakeld en wie er verbindingsproblemen heeft. Dit kan allemaal terwijl je aan het chatten bent of op een andere manier deelneemt aan de sessie.

Je moet het venster Deelnemers loskoppelen om het steeds geopend te houden. Dat kun je op twee manieren doen:

 1. Open het deelvenster Collaborate. Sleep het pictogram Deelnemers naar het hoofdscherm.
 2. Open het Collaborate-venster en selecteer Deelnemers. Selecteer Meer opties boven aan het deelvenster. Selecteer Venster loskoppelen.
Shows the flow of detaching the Attendees list from the Collaborate panel.

Het hoofdscherm wordt aangepast, zodat u nog steeds alle inhoud kunt zien. Videobeelden, content, het whiteboard en gedeelde toepassingen worden naar links verplaatst om ruimte te maken voor het venster. Het Collaborate-venster heeft nu alleen de tabbladen Chatten, Inhoud delen en Mijn instellingen.

Je kunt het venster op ieder moment sluiten. Selecteer het deelvenster Deelnemers en sleep het terug naar het Collaborate-deelvenster. Of selecteer bovenaan het deelvenster Deelnemers Meer opties en selecteer Deelvenster samenvoegen.

Attendees list more controls menu is open with the Find Attendee and Merge panel options.

Besturingselementen voor deelnemers

Gebruik Besturingselementen voor deelnemers om individuen een privéchatbericht te sturen, een deelnemer te promoten, een deelnemer te dempen, of een persoon te verwijderen uit de sessie.

Wijs de video van een deelnemer aan om de Besturingselementen voor deelnemers te zien. Je kunt de Besturingselementen voor deelnemers ook per deelnemer opzoeken in de Lijst met deelnemers

Attendee controls open from the video card and Attendees list.

Meldingen

Meldingen

My Settings panel with audio, video, notification, and session settings visible. Notification settings is highlighted.

Wil je op de hoogte worden gehouden wanneer iemand aan een sessie deelneemt of deze verlaat? Of wanneer iemand een chatberichten typt? Hebt u liever een audio- of visuele melding?

Open het Collaborate-venster en selecteer Mijn instellingen. Selecteer Meldingsinstellingen.

Standaard zijn alle instellingen ingeschakeld. Deze instellingen schakelen alleen de meldingsbanners en -geluiden in of uit.

Sample of a notification box that shows the attendee name, profile, picture, and text they typed. "I have a question about the group assignment."

Als je deze meldingen uitschakelt, zie je nog steeds:

 • De deelnamestatus van de deelnemer in het deelvenster Deelnemers.
 • Het aantal geposte nieuwe berichten op het chatpictogram.
 • Handen omhoog in het deelvenster Deelnemers.
 • Het rode licht boven het opnamepictogram wanneer je aan het opnemen bent.

Dit zijn persoonlijke instellingen. Iedereen stelt zijn eigen meldingen in. Alleen moderators en presentatoren kunnen meldingen instellen voor wanneer iemand zijn hand omhoog steekt.


Typen meldingen

Wat voor soort melding wil je? Wil je het zien? Wil je een geluid horen als er wat nieuws is? Kies het type melding dat je wilt. Je hebt drie keuzes:

 • Pop-up in Collaborate: Een visuele melding die wordt weergegeven in het gebied voor de presentatie van inhoud in Collaborate. Het sessievenster moet geopend en actief zijn om de melding te kunnen zien.
 • Audio: Een geluid waarmee je wordt gewaarschuwd voor een nieuw item. Verschillende meldingen hebben verschillende geluiden.
  • Deelnemen aan sessie: Klinkt als boing.
  • Nieuwe chat: Klinkt als een bonk.
  • Melding hand opsteken: Klinkt als "duh da". Alleen moderators kunnen meldingen voor hand opsteken horen.
  • Sessie verlaten: Klinkt als 'bing bong'.
  • Nieuw chatbericht: Klinkt als 'ba dun'.

  Luister naar geluiden op de pagina Toegankelijkheid

 • Pop-up in browser: Een visuele melding die boven aan een browservenster wordt weergegeven. Pop-upmeldingen van de browser worden niet weergegeven wanneer het sessievenster geopend en actief is. Ze worden alleen weergegeven als er een ander browservenster, of toepassing, geopend en actief is.

Chats in de gaten houden


Chats in de gaten houden

Je merkt misschien dat studenten die terughoudend zijn, vrijer gebruikmaken van de chatfunctie.

De standaardinstelling is dat je een melding krijgt als iemand een nieuw chatbericht post. Als je geen melding ziet of hoort, controleer je Meldingsinstellingen in Mijn instellingen.

Houd de chat in de gaten om te zien of iemand op het punt staat een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen. Open het deelvenster Collaborate en selecteer Chat openen.

Je kunt ook alle privéchats controleren.

Als je privéchats wilt controleren of deelnemers alleen met moderators wilt laten chatten, moet je de betreffende opties selecteren in het venster Sessie-instellingen VOORDAT de sessie begint.

Mis geen chatberichten tijdens het presenteren. Zie Chatmeldingen in een andere toepassing zoals PowerPoint. Selecteer de optie Pop-upmelding van browser in je meldingsinstellingen.

Deelnemers dempen in Collaborate


Deelnemers dempen

Moderators kunnen individuele deelnemers of iedereen in een sessie dempen. Dit geldt voor deelnemers die de Blackboard-app of de Blackboard Instructor-app gebruiken.

 • Afzonderlijke deelnemers dempen: Wijs een deelnemer aan wiens audio aan is. Selecteer Besturingselementen voor deelnemers en selecteer Dempen.  
 • Alle deelnemers dempen: Selecteer Meer opties boven aan het deelvenster Deelnemers. Selecteer Alle dempen.

Gedempte deelnemers zien een melding dat de moderator hun microfoon heeft gedempt.

Opmerking: deelnemers kunnen hun microfoon weer inschakelen nadat ze gedempt zijn.

Mute options are in the Attendees list More controls menu and in the individual Attendee controls on attendee video cards and in the Attedees list.

Hand omhoog/omlaag beheren in Collaborate


Hand omhoog/omlaag beheren

Deelnemers kunnen op elk moment tijdens je sessie een hand opsteken. Zij doen dat om je aandacht te trekken of een vraag te stellen. Je kunt ervoor kiezen om hier direct aandacht aan te schenken of om het tot later te laten wachten.

Schakel meldingen in zodat je weet dat iemand zijn hand heeft opgestoken. Er wordt een afbeelding van een hand weergegeven naast deelnemers die hun hand hebben opgestoken.Die deelnemers worden ook boven aan hun rollijst gezet in het deelvenster Deelnemers, zodat ze niet worden vergeten en gemakkelijk kunnen worden gevonden.

Je kunt opgestoken handen laten zakken via het deelvenster Deelnemers. Wijs naar de deelnemer met een opgestoken hand en selecteer Deelnemerbediening. Selecteer Hand omlaag.

Raised hand icons appear beside the attendee in the Attendees list and on the attendee's video card.

Standaard krijg je een melding wanneer iemand zijn hand omhoog steekt. Als je geen meldingen voor hand opsteken ziet of hoort wanneer deelnemers hun hand opsteken, controleer je de Meldingsinstellingen in Mijn instellingen.

 • Audiomelding: Je hoort een waarschuwing die klinkt als 'duh da'.
 • Pop-upmelding van Collaborate: Er verschijnt een pop-up in de Media-ruimte. Selecteer Hand omlaag in de melding om opgestoken handen te verwijderen. Sluit de melding om de hand omhoog te laten en er later op terug te komen.
  A notification box appears with a raised hand icon, time stamp, name of attendee with raised hand, and a link to lower hand.
 • Pop-upmelding van browser: Boven aan het browservenster verschijnt een pop-up. Browsermeldingen worden alleen weergegeven als er een ander browservenster, of andere toepassing, geopend is en actief is. Sluit de melding om de hand omhoog te laten en er later op terug te komen.

Machtigingen van deelnemers

My Settings panel where you control audio, video, notification, and session settings.

Wil je het geluid van iedereen met de deelnemersrol uitschakelen als er een gastspreker op bezoek is? Kunnen deelnemers het whiteboard gebruiken?

Beslis wie wat kan doen in Sessie-instellingen vóór of tijdens een sessie. Open het Collaborate-venster en selecteer Mijn instellingen. Selecteer Sessie-instellingen.

Weet je niet waar je het Collaborate-venster kunt vinden? Volg een korte introductie.

Standaard mag iedereen met een deelnemersrol zijn of haar profielafbeelding tonen, audio en video delen, chatberichten posten en tekenen op het whiteboard en gedeelde bestanden.

Meer informatie over Sessie-instellingen


Deelnemers een andere rol geven

Deelt u moderator- of presentatorrollen met iemand? Je kunt deelnemers ook altijd een andere rol geven.

Zorg ervoor dat je de verschillende rollen begrijpt voordat je iemand een hogere rol geeft. Zo hebben gebruikers die de rol van moderator krijgen bijvoorbeeld volledige controle over de sessie.

Meer informatie over de verschillende rollen

Wijs een deelnemer aan en selecteer Besturingselementen voor deelnemers. Selecteer de rol die je aan die deelnemer wilt toewijzen.

Deelnemers die een rol toegewezen hebben gekregen kunnen enkele seconden worden onderbroken , voordat zij kunnen spreken of deelnemen.

Options to make attendees moderators or presenters are in the Attendee controls on each attendee video card or in the Attendees list.

Alle deelnemers een andere rol geven

Je kunt ook alle deelnemers laten deelnemen als presentatoren of moderators. Zoek in de lijst Sessies een sessie. Selecteer Sessie-opties en Instellingen bewerken. Selecteer Presentator of Moderator in het menu Gastrol.

Dit is alleen beschikbaar voor gebruikers met moderatortoegang tot de planningsfunctie, gebruik Collaborate in een LTI-compatibele LMS of gebruik nu Blackboard Collaborate Ultra in hun Blackboard Learn-cursus. Weet je niet welke je moet gebruiken? Ga naar Sessies plannen.

Wat kunnen de verschillende rollen doen?

Gebruikers kunnen moderators, presentators, deelnemers en ondertitelaars zijn in de Ultra-ervaring.

 • Moderator: Moderators hebben volledige controle over alle inhoud die wordt gedeeld. 
 • Presentator: De presentatorrol biedt studenten de mogelijkheid om te presenteren, zonder dat zij volledige moderatorrechten krijgen. 
 • Deelnemer: Moderators bepalen wat deelnemers kunnen doen tijdens de sessie. Indien toegestaan, kunnen deelnemers chatten, hun audio en video gebruiken, etc. 
 • Ondertitelaar: De ondertitelaarsrol is ontworpen om een toegankelijke leerervaring te bieden voor zowel dove en slechthorende studenten, als voor studenten met een andere moedertaal dan de moderator. 

Meer informatie over de mogelijkheden die de verschillende rollen bieden


Deelnemers verwijderen

Je kunt op ieder moment een deelnemer verwijderen.

Wijs een deelnemer aan en selecteer Besturingselementen voor deelnemers. Selecteer Uit sessie verwijderen.

Remove attendee option appears in the Attendee controls on each attendee video card or in the Attendees list.

Kan een deelnemer terugkeren in de sessie?

Als deelnemers een gastkoppeling gebruiken om deel te nemen, kunnen ze met deze koppeling direct opnieuw deelnemen.

Deelnemers die deelnemen vanuit een cursus of een persoonlijke uitnodiging, ontvangen een melding dat de verbinding is verbroken en kunnen niet opnieuw verbinding maken. Als er geen einde is ingesteld voor de sessie, zoals bij de cursusruimte, kunnen deelnemers zich opnieuw aanmelden nadat de moderator de sessie heeft verlaten en weer is teruggekomen. De deelnemer kan opnieuw deelnemen aan de sessie wanneer de moderator de volgende keer deelneemt.

Kan ik andere moderators verwijderen?

Moderators kunnen niet worden verwijderd. Je kunt alleen deelnemers, presentatoren en ondertitelaars verwijderen.

 

Aanwezigheid

Laat Collaborate de aanwezigheid voor je bijhouden. Collaborate houdt bij wanneer deelnemers de sessies binnenkomen en verlaten. Hiermee heb je ook een beeld van hoelang deelnemers gemiddeld aanwezig waren in de sessie.

Je kunt het Aanwezigheidsrapport voor sessies bekijken voor elke sessie.

Aanwezigheid in jouw Blackboard Learn-cursus

Aanwezigheidsrapporten van Collaborate instellen voor Blackboard Learn

Als je Collaborate gebruikt in een cursus van Blackboard Learn, kun je instellen dat Collaborate aanwezigheidsgegevens van studenten verstuurt naar de pagina Aanwezigheid van de Blackboard Learn-cursus.

Dit moet je doen VOORDAT de sessie begint.

Je kunt alleen in Blackboard Learn aanwezigheidsgegevens van Collaborate delen met een cursus. Weet je niet zeker of je Blackboard Learn gebruikt? Ga naar Een bijeenkomst plannen om te zien wat voor Learning Management System je gebruikt.

Meer informatie over aanwezigheidsrapporten