Je kunt parallelgroepen maken die gescheiden zijn van de hoofdsessie en hieraan deelnemers toewijzen om samenwerking in kleine groepen mogelijk te maken.

Als een sessie meer dan 250 deelnemers heeft, kun je geen parallelgroepen gebruiken.

Parallelgroepen hebben hun eigen audio, video, whiteboard, functie voor het delen van toepassingen en chat. De samenwerking die in een groep plaatsvindt, is onafhankelijk van de hoofdsessie (en andere groepen).

Wat er wordt gezegd of bekeken in een parallelsessie, wordt niet opgenomen.


Parallelgroepen starten

Collaborate kan parallelgroepen maken en deze willekeurig aanwijzen. Je kunt ook zelf groepen maken. Parallelgroepen worden tijdens de sessie toegewezen. Je kunt ze niet van tevoren maken of opslaan.

 1. Open het deelvenster Inhoud delen in het Collaborate-venster.

  Weet je niet waar je het deelvenster Collaborate kunt vinden? Volg een korte introductie.

 2. Selecteer Parallelgroepen.
 3. Groepen toewijzen. Selecteer een van deze opties:
  • Willekeurig toewijzen: Collaborate maakt groepen en wijst vervolgens willekeurige deelnemers toe aan de groepen.

   Willekeurig toewijzen is alleen beschikbaar wanneer er vier of meer mensen in de ruimte zijn.

   • Als je in een groep wilt deelnemen, selecteer je Moderators opnemen in groepsopdracht.
   • Je kunt het aantal deelnemers in elke groep wijzigen. Selecteer het aantal groepen in het menu Aantal groepen.
   • Als je het er niet mee eens bent hoe de deelnemers over de groepen zijn verdeeld, selecteer je Deelnemers opnieuw aanwijzen.
  • Aangepaste toewijzing: maak je eigen groepen.

   Je kunt de naam van de groepen wijzigen.

   Je kunt maximaal 20 groepen maken. Parallelgroepen zijn alleen beschikbaar in sessies met maximaal 250 deelnemers. Er is geen limiet voor het aantal deelnemers in een groep. Het is echter wel raadzaam om deelnemers evenredig te verdelen over het aantal groepen.

   • Wijs deelnemers toe aan een groep. Selecteer het menu met deelnemersopties en selecteer de groep. Je kunt ook de deelnemer selecteren en deze naar de juiste groep slepen.
   • Selecteer Een nieuwe groep maken om meer groepen toe te voegen.
  • Cursusgroepsset: Gebruik de groepen die zijn gemaakt in je Blackboard Learn cursus.

   De cursusgroepsset is alleen beschikbaar met de Collaborate- en Blackboard Learn-integratie.

   • Kies de groepsset die je wilt gebruiken.
   • Als je wilt, kun je ook deelnemers selecteren en ze naar een andere groep slepen. Het verplaatsen van deelnemers naar verschillende groepen in Collaborate heeft geen invloed op de groepsstructuur in je cursus.
   • Een groepsset mag niet meer dan 20 groepen bevatten.
 4. Selecteer desgewenst Deelnemers toestaan om van groep te wisselen, als je wilt dat een deelnemer zelf naar een andere groep kan gaan.
 5. Selecteer Starten.

Integratie van Blackboard Learn-groepen

Maak parallelgroepen aan met de groepen die zijn gemaakt in je Blackboard Learn-cursus. Gebruik je bestaande cursusgroepen om parallelgroepen van tevoren te maken en tijd te besparen. Bouw voort op bestaande samenwerking tussen studenten.

Met de Collaborate Blackboard Learn-integratie kunnen studenten in dezelfde groep blijven ingedeeld zonder dat er extra werk nodig is voor de cursusleider. In de Collaborate-sessie kan de cursusleider ook van alle flexibiliteit profiteren en groepen waar nodig aanpassen zonder dat dit gevolgen heeft voor de groepen in Learn. Bijvoorbeeld om deelnemers beter over groepen te verdelen.

De integratie van Collaborate en Blackboard Learn-groepen is beschikbaar in de SaaS-implementatie. Het is van toepassing op beide ervaringen:

 • Groepssets voor originele cursuservaring (niet afzonderlijke groepen)
 • Ultra-cursuservaring cursusniveaugroepen

Wanneer je een parallelgroep start, ga je naar het menu Groepen toewijzen en selecteer je Cursusgroepsset. Kies de groepsset die je wilt gebruiken en start de parallelsessie.


Bestanden delen met parallelgroepen

Je kunt bestanden delen met één of meer parallelgroepen.

 1. Nadat je parallelgroepen hebt gestart, selecteer je Bestanden delen.
 2. Open het menu Bestandsopties van het bestand dat je wilt delen.
 3. Selecteer Met groepen delen.
 4. Kies de groepen waarmee je het bestand wilt delen.
 5. Selecteer Nu delen.

De eerste dia van het bestand wordt weergegeven in de parallelgroep.

Je kunt groepsbestanden ook opslaan om deze later te gebruiken. Zoek de parallelgroepsbestanden en bewaar ze in de hoofdruimte voordat je je afmeldt bij de sessie.

Meer informatie over het opslaan van parallelgroepsbestandenWat kunnen deelnemers doen in parallelgroepen?

Parallelgroepen (ook wel groepen voor parallelsessies genoemd) zijn ontworpen voor groepssamenwerking. Elke deelnemer in de groep is een presentator. Dit betekent dat alle deelnemers het whiteboard, bestanden en toepassingen kunnen delen met de rest van hun groep.

Controleer of je browser het delen van toepassingen ondersteunt

Meer over machtigingen van presentators


Groepen volgen

Nadat parallelgroepen zijn gestart, kun je tussen groepen schakelen om deze te volgen. Als je jezelf aan een groep hebt toegewezen, kun je zien en horen wat anderen in de groep aan het doen zijn. Dit omvat gedeelde inhoud, audio, video en chat.

Als je wilt zien hoe het met de andere groepen gaat, moet je lid worden van die groepen. Selecteer in het deelvenster Deelnemers de optie Lid worden van groep.

Groepschats zijn alleen bestemd voor de groep. De chatruimte voor iedereen is toegankelijk voor iedereen, ongeacht in welke groep je zit. Als moderator heb je ook een chatruimte voor uitsluitend moderators.

Je kunt niet tussen groepen schakelen als een andere moderator de parallelgroepen bijwerkt.


Deelnemers naar een andere groep verplaatsen

Moderators kunnen zelf van groep wisselen door in het deelvenster Deelnemers de optie Lid worden van groep te selecteren. Je kunt ook andere deelnemers verplaatsen.

 1. Zoek in het deelvenster Deelnemers een deelnemer en selecteer Bediening voor deelnemers.
 2. Selecteer Verplaatsen naar een andere groep. Het deelvenster Parallelgroepen wordt geopend.
 3. Verplaats de deelnemer naar een andere groep. Dat kun je op twee manieren doen.
  • Selecteer het menu met deelnemersopties en selecteer de groep.
  • Selecteer de deelnemer en sleep deze naar de nieuwe groep.
 4. Selecteer Bijwerken.

Jij of je deelnemers kunnen niet tussen groepen schakelen als een andere moderator de parallelgroepen bijwerkt.

Kan ik iemand uit een sessie verwijderen?

Ja. Je kunt ervoor kiezen iemand terug te verplaatsen naar de hoofdruimte of naar een andere groep. Je kunt er ook voor kiezen iemand volledig uit een sessie te verwijderen. Open het menu met deelnemersopties via het deelvenster Deelnemers. Selecteer Uit sessie verwijderen.

Wat gebeurt er als een andere moderator wijzigingen in groepen aanbrengt?

Als een andere moderator wijzigingen in de groep aanbrengt voordat je Bijwerken hebt geselecteerd, gaan jouw wijzigingen verloren. Je ontvangt een melding dat een andere moderator wijzigingen heeft aangebracht. Niemand kan tussen groepen schakelen terwijl een moderator de parallelgroepen bijwerkt.


Parallelgroepen beëindigen

Selecteer Parallelgroepen beëindigen, als je parallelgroepen wilt beëindigen en iedereen terug wilt verplaatsen naar de hoofdruimte. Je vindt deze optie boven aan het deelvenster Deelnemers of naast Parallelgroepen in het deelvenster Content delen.

Nadat je Parallelgroepen beëindigen hebt geselecteerd, worden alle deelnemers terug verplaatst naar de hoofdruimte.

Nadat de groepen zijn beëindigd, is al het materiaal dat in een groep is gedeeld niet beschikbaar in de hoofdruimte. Laat je deelnemers van tevoren weten dat je de parallelgroepen beëindigt. Geef ze de tijd om een schermafbeelding te maken of op een andere manier vast te leggen waaraan ze hebben gewerkt, voordat de groepen worden beëindigd.


Bestanden van parallelgroepen opslaan

Je kunt groepsbestanden ook opslaan om deze later te gebruiken. Zoek de parallelgroepsbestanden en bewaar ze in de hoofdruimte voordat je je afmeldt bij de sessie.

 1. Nadat je de parallelgroepen hebt beëindigd en voordat je de sessie verlaat, selecteer je Bestanden delen.
 2. Open een groepsmap.
 3. Open het menu Bestandsopties van het bestand dat je wilt opslaan.
 4. Selecteer Verplaatsen naar hoofdruimtebestanden.

Het groepsbestand wordt opgeslagen in de hoofdruimte en kan opnieuw worden gebruikt.

Aantekeningen en wijzigingen die zijn doorgevoerd in de bestanden worden gewist wanneer het moment van de sessie wordt gesloten.

Parallelgroepen en opnamen van Collaborate


Opnamen en parallelgroepen

Wat er wordt gezegd of bekeken in een parallelsessie, wordt niet opgenomen. Collaborate stopt met het opnemen van je sessie als alle deelnemers de hoofdruimte verlaten om deel te nemen aan parallelgroepen. 

Je kunt de opname opnieuw starten via het Sessiemenu wanneer een of meer deelnemers weer terug zijn in de hoofdruimte.


Handige tips

Eén item van het whiteboard verwijderen. De gumknop verwijdert alle annotaties van een bord/dia. Gebruik de tool Selecteren om één annotatie te selecteren en druk vervolgens op de toets Backspace (niet de toets Delete) op je toetsenbord om alleen het geselecteerde onderdeel te verwijderen.

Inhoud op het whiteboard draaien. Gebruik de tool Selecteren om een object te selecteren, selecteer en sleep vervolgens het (erg) kleine vakje dat ergens aan de rechterkant van het selectievakje verschijnt.

Meer dan één deelnemer per keer aan een groep toevoegen. Als je handmatig parallelgroepen maakt, kun je Shift op je toetsenbord ingedrukt houden en meerdere deelnemers in één keer selecteren. Vervolgens sleep je ze naar de betreffende groep. Je kunt ook “...” selecteren in de rij van elke deelnemer en op die manier een groep voor hen kiezen.

Deelnemers toestaan om deel te nemen aan een parallelgroep. Om deelnemers toe te staan om deel te nemen aan een parallelgroep selecteer je Deelnemers toestaan om te wisselen van groep.

Bijdragers van handige tips

Amy Eyre (Ondersteuningsmedewerker E-Learning) | Team Programmadesign en leertechnologie | Universiteit van York, VK

Helga Gunnarsdottir (Learning Technologist) | Leerinnovatiecentrum | De Universiteit van het Westen van Engeland, VK