Laat studenten rechtstreeks vanuit een Blackboard Open LMS-cursus ervaren wat de mogelijkheden zijn van leren door samenwerken.

Maak een sessie voor elke bijeenkomst, maak een herbruikbare sessie voor elke cursus en werk alleen de datum en tijd bij of maak één sessie voor het volledige semester. Je kunt ook de bijdragen van studenten beoordelen. De keuze is aan jou!


Deelnemen aan sessies

Collaborate-sessies zijn toegevoegd aan je cursusinhoud. Elke Collaborate-activiteitenmodule is een unieke sessie. Zoek de sessie waaraan je wilt deelnemen en selecteer de module. Selecteer Deelnemen aan sessie.


Sessies aan je cursus toevoegen

Stappen in Snap: Leeractiviteit of bron maken > Collaborate > Toevoegen

Stappen in andere thema's: Bewerkingen inschakelen > Een activiteit of bron toevoegen > Collaborate > Toevoegen

 1. Selecteer in een willekeurige cursussectie Leeractiviteit of bron maken en kies Collaborate. Selecteer Toevoegen.

  Als je niet gebruikmaakt van Snap, selecteer je Bewerkingen inschakelen. Selecteer Een activiteit of bron toevoegen en kies Geavanceerd forum. Selecteer Toevoegen.

 2. Voer een zinvolle naam in voor de activiteit.
 3. Selecteer de datum en tijd in het menu Start.
 4. Selecteer in het menu Duur hoe lang u de sessie wilt laten duren. Voor sessies wordt standaard een uur ingepland.

  Als u de sessie geopend wilt houden, selecteert u Duur van de cursus.

 5. Je kunt eventueel Gasttoegang tot Collaborate toestaan selecteren als je gasten die niet bij de cursus zijn ingeschreven, wilt uitnodigen voor de sessie. Je kunt dan in het menu Rol van gast in Collaborate de rol van de gasten in de sessie kiezen. Gasten zijn standaard presentatoren in de sessie. Alleen instructeurs kunnen gasten uitnodigen.

  Meer informatie over rollen

 6. Typ desgewenst een zinvolle beschrijving. Help je studenten om zich op de sessie voor te bereiden. Als je een beschrijving toevoegt, selecteer je Beschrijving weergeven op cursuspagina, zodat studenten deze zien wanneer ze de cursus bekijken.

  Als je groepen hebt gemaakt in een cursus, worden er individuele groepssessies toegevoegd aan de Collaborate-activiteit. Laat studenten weten welke groep ze moeten selecteren als ze deelnemen aan een sessie. Als je iedereen aan dezelfde sessie wilt laten deelnemen, vraag ze dan om Geen groep te selecteren.

 7. Je kunt desgewenst ook het volgende instellen.
 8. Selecteer Opslaan en weergeven om aan de sessie deel te nemen en de koppeling voor gasttoegang te kopiëren.

Sessies zijn vanaf 15 minuten voor de starttijd toegankelijk voor deelnemers.


Beoordelingsinstellingen

Stappen in Snap: Collaborate > Bewerken > Cijfer

Stappen in andere thema's: Bewerkingen inschakelen > Collaborate > Bewerken > Instellingen bewerken > Cijfer

Geef een cijfer voor de bijdrage van studenten, aanwezigheid, presentaties en andere dingen die je belangrijk vindt. Vouw Beoordelen uit wanneer je een Collaborate-activiteit toevoegt of bijwerkt en stel in hoe je dit wilt doen.

 1. Selecteer een van de volgende opties in het menu Type.
  • Geen: er is geen beoordelingstype.
  • Schaal: een schaal gebruiken voor de beoordeling. Selecteer in het menu Schaal de schaal die je wilt gebruiken.
  • Punt: punten gebruiken bij de beoordeling. Typ het maximale aantal punten dat kan worden verdiend.
 2. Als je cijferlijstcategorieën gebruikt, selecteer je eventueel de categorie in het menu Cijfercategorie.
 3. Je kunt ervoor kiezen om het minimale aantal punten te typen dat een student nodig heeft om te slagen.

Gebruik de beschrijving om je studenten te laten weten wat ze kunnen verwachten en ze gedetailleerde instructies te geven. Benoem de beoordelingscriteria. Vergeet niet om de optie Beschrijving weergeven op cursuspagina te selecteren.

Meer informatie over cijferlijstcategorieën in de Blackboard Open LMS-help voor cursusleiders

Meer informatie over Collaborate-activiteiten beoordelen


Resultaten

Stappen in Snap: Activiteit maken of bewerken > Resultaten

Stappen in andere thema's: Bewerkingen inschakelen > Activiteit maken of bewerken > Resultaten

Resultaten (competenties, standaarden en doelen) zijn specifieke beschrijvingen van wat een student heeft laten zien en begrepen aan het eind van een activiteit of cursus. Elk resultaat wordt door de cursusleider beoordeeld om te bepalen of de student aan de criteria heeft voldaan.

De sitebeheerder moet resultaten op siteniveau instellen en de resultaten moeten worden opgenomen in de cursusinstellingen om te worden gekoppeld.

Meer informatie over resultaten in de Blackboard Open LMS-help voor cursusleiders


Algemene module-instellingen

Stappen in Snap: Activiteit maken of bewerken > Algemene module-instellingen

Stappen in andere thema's: Bewerkingen inschakelen > Activiteit maken of bewerken > Algemene module-instellingen

Geef aan of je de activiteit wilt weergeven of verbergen voor studenten. Maak een unieke ID om de activiteit te identificeren bij het berekenen van cijfers.

Meer informatie over algemene module-instellingen in de Blackboard Open LMS-help voor cursusleiders


Toegang beperken

Stappen in Snap: Activiteit maken of bewerken > Toegang beperken > Beperking toevoegen

Stappen in andere thema's: Bewerkingen inschakelen > Activiteit maken of bewerken > Toegang beperken > Beperking toevoegen

Geef aan wanneer je een bron of activiteit beschikbaar wilt maken voor studenten. Je kunt datums, scorebereiken, regels van Personalized Learning Designer, profielvelden en/of de afronding van andere cursusactiviteiten gebruiken om items beschikbaar te maken.

Meer informatie over het beperken van de toegang in de Blackboard Open LMS-help voor cursusleiders


Afronding van activiteit

Stappen in Snap: Activiteit maken of bewerken > Afronding van activiteit

Stappen in andere thema's: Bewerkingen inschakelen > Activiteit maken of bewerken > Afronding van activiteit

Je kunt opties in Afronding van activiteit instellen wanneer je een activiteit maakt of bewerkt. Afronding van activiteit werkt met de voltooiing van een cursus. Hiermee geef je studenten de mogelijkheid om zelf de voortgang in een cursus aan te geven of wordt de voortgang automatisch bijgewerkt op basis van voorwaarden voor activiteiten.

Meer informatie over het voltooien van activiteiten in de Blackboard Open LMS-help voor cursusleiders


Sessies beoordelen

Stappen in Snap: Cursustools > Cijferlijst

Stappen in andere thema's:

Voordat je een activiteit in een Collaborate-sessie kunt beoordelen, moet je beoordeling inschakelen.

Zoek de student en activiteit die je wilt beoordelen in de cijferlijst. Typ cijfers in de lege cellen. Hiervoor gebruik je puntwaarden, percentages en/of letters. Druk op Enter of selecteer een andere cel om het cijfer op te slaan.

Meer informatie over beoordelingen in de Blackboard Open LMS-help voor cursusleiders


Waar vind ik mijn opnamen?

Nadat je een sessie hebt opgenomen, kunnen je studenten en jij deze bekijken in de activiteit. Zoek de Collaborate-activiteit in je cursus en selecteer deze. Alle opnamen voor die activiteit worden onder aan de pagina weergegeven. Selecteer de opname om deze weer te geven.

Meer informatie over opnamen


Kan ik gasten uitnodigen?

Je kunt gasten voor je sessie uitnodigen. Gasten kunnen presentators, deelnemers of moderators zijn. Selecteer Gasttoegang tot Collaborate toestaan en kies de rol van de gast in het menu Rol van gast in Collaborate.

Nadat je gasttoegang hebt toegestaan, vind je een gastkoppeling op de pagina Deelnemen aan sessie in Collaborate. Kopieer de koppeling en stuur deze naar je gasten, zodat ze kunnen deelnemen.

Alleen jij ziet de gastkoppeling. Studenten zien deze niet.

Meer informatie over rollen