Timer met ondersteunende technologie


Timer

Nadat een moderator de timer heeft gestart, wordt er een waarschuwing gegeven om gebruikers van een schermlezer te laten weten hoeveel tijd ze hebben. Terwijl de timer aftelt, wordt expliciet aangegeven wanneer er nog één minuut tijd is en dan nog een keer bij 30 seconden.

Als de timer is verstreken, wordt er rechtsboven een melding weergegeven met de tekst "De tijd is verstreken". De timerknop verandert naar de tekst ‘Gereed’ en gebruikers van een schermlezer horen "De tijd is verstreken".

Details van timer

 1. Als je de timer in real-time wilt horen aftellen, ga je naar de pop-upknop Timer: Actief.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de pop-upknop Timer: Actief om het gebied Timer te openen.
  • De timer wordt geopend met de resterende tijd als een groot, vet opgemaakt wit getal in de indeling MM:SS. De totale tijd wordt daaronder in een kleiner wit lettertype weergegeven, ook in de indeling MM:SS. 
  • Gebruikers van een schermlezer horen iets als "MM:SS resterend van MM:SS".

Als het timergebied is geopend, kan het pas worden gesloten als de tijd is verstreken. Ga op dat moment naar de knop Gereed. Druk op de spatiebalk of selecteer Gereed om de timer van de pagina te verwijderen, als de moderator dat niet doet.


Een timer instellen

 1. Ga in het venster Inhoud delen naar de knop Timer.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Timer om het venster Timer starten te openen.
 3. Ga naar het venster Timer starten om desgewenst de volgende functies te wijzigen:
  • Het verplichte stappen-/ringveld Minuten
   • Er wordt automatisch ‘5’ ingevuld in het veld. Gebruik Delete of Backspace om de waarde te wissen en voer vervolgens een nieuwe numerieke waarde in. Ga met Tab naar Seconden of selecteer deze optie om het veld Minuten te verlaten
  • Het verplichte stappen-/ringveld Seconden
   • Er wordt automatisch ‘0’ ingevuld in het veld. Gebruik Delete of Backspace om de waarde te wissen en voer vervolgens een nieuwe numerieke waarde in. Druk op de Tab-toets of selecteer het veld Timerbeschrijving naast het veld Seconden. Het bewerkingsveld voor de beschrijving van de timer kan maximaal 120 tekens bevatten.
  • Selectieveld Aftellen timer met waarden omlaag en omhoog
  • Selectieveld Timer zichtbaar voor met de waarden Iedereen en Alleen moderators.
 4. Ga naar de knop Starten.
 5. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Starten om de timer te openen.
 6. Timer wordt weergegeven boven de knoppen Audio delen en Video delen in de hoofdsectie. Gebruikers van een schermlezer horen iets als "Timer gestart, # minuten resterend".

Timer onderbreken

 1. Ga naar de pop-upknop Timer: Actief, visueel aangegeven boven de knoppen Audio delen en Video delen als een teller met cijfers die oplopen of aflopen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de pop-upknop Timer: Actief om het gebied Timer te openen.
  • De focus wordt verplaatst naar de knop Onderbreken en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Pauzeknop, timergebied".
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Onderbreken om de timer te onderbreken.
  • De timer wordt stopgezet en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Timer onderbroken; resterende tijd [MM:SS]".
  • Het gebied Timer blijft geopend en de knop Hervatten houdt de focus.

Timer hervatten

 1. Wanneer de timer is onderbroken, blijft het timergebied geopend. Als de knop Hervatten niet de focus heeft, ga je naar de knop.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Hervatten
  • De timer wordt hervat en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Timer herstart; resterende tijd [MM:SS]".
  • Het gebied Timer blijft geopend en de knop Onderbreken houdt de focus.

Timer opnieuw instellen

Je kunt de timer alleen opnieuw instellen nadat je de timer hebt onderbroken.

 1. Onderbreek de timer om de knop Timer opnieuw instellen in te schakelen.
 2. Ga naar de knop Timer opnieuw instellen.
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Timer opnieuw instellen.
  • De timer wordt opnieuw ingesteld en de focus wordt verplaatst naar de knop Onderbreken.
  • Gebruikers van een schermlezer horen iets als "Pauzeknop".

Timerinstellingen

 1. Onderbreek de timer om de knop Timerinstellingen in te schakelen.
 2. Ga naar de knop Timerinstellingen.
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Timerinstellingen.
  • Het venster Timer starten wordt geopend en de focus wordt verplaatst naar het kopje Timer starten.
 4. Volg de stappen in de timer om de timerinstellingen te wijzigen.
  • Het venster Timer starten wijkt op twee punten iets af wanneer de knop Timerinstellingen is geactiveerd.
   • De tekst Actieve timer, de tekst Onderbroken en de knop Timer negeren worden weergegeven net onder het kopje Timer starten en gebruikers van een schermlezer horen iets als 'Actieve timer'; onderbroken; knop Timer negeren"
   • De melding "Hiermee wordt de huidige timer overschreven" wordt toegevoegd onder aan het venster, vlak boven de knop Annuleren.

Timer negeren

Je kunt de timer verwijderen uit het timergebied, de timerinstellingen en het venster Inhoud delen.

Timergebied

 1. Onderbreek de timer om de knop Timer negeren in te schakelen.
 2. Ga naar de knop Timer negeren.
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Timer negeren.
  • Het timergebied wordt gesloten en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Timer gewist".
  • De focus gaat naar de pop-upknop Mijn status en instellingen.

Timerinstellingen

 1. Ga naar Timerinstellingen om het venster Timer starten te openen.
 2. Ga naar de knop Timer negeren.
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Timer negeren.
  • Het timergebied wordt gesloten en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Timer gewist".
  • Om de focus te resetten, ga je met Tab naar het stappen-/ringveld Minuten.

Inhoud delen

 1. Ga naar de knop Inhoud delen.
 2. Ga naar de knop Timer negeren.
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Timer negeren.
  • Het timergebied wordt gesloten en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Timer gewist".
  • Om de focus te resetten, ga je met Tab naar de knop Parallelgroepen.

Timer verbergen/weergeven

 1. Ga in het hoofdgedeelte van Collaborate naar de knop Timerteller verbergen, visueel aangegeven als een oog.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Timerteller verbergen.
  • Het knoppictogram verandert, de timerwaarden zijn niet meer zichtbaar en gebruikers van een schermlezer horen iets als ‘Knop timerteller weergeven’.
 3. Om de timer weer te geven, druk je op de spatiebalk of selecteer je de knop Timerteller weergeven, visueel aangegeven als een oog met een schuine streep erdoor.
  • Het knoppictogram verandert, de timerwaarden zijn zichtbaar en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Knop Timerteller verbergen".