Een poll starten

 1. Ga in het deelvenster Inhoud delen naar de knop Poll uitvoeren.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Poll uitvoeren om het gelijknamige venster te openen.
 3. Ga naar een van de twee mogelijkheden:
  • Knop Meerkeuze.
  • Knop Ja/nee.
 4. Druk op de spatiebalk of selecteer de gewenste knop om een poll-optie in te schakelen.

Een poll met meerkeuzevragen starten

 1. Nadat je ervoor hebt gekozen om een poll met meerkeuzevragen te starten, ga je naar het bewerkingsveld Een vraag stellen.
 2. Voer een vraag in.
 3. Ga naar het bewerkingsveld Eerste antwoordmogelijkheid en voer het eerste antwoord in.
 4. Ga naar het bewerkingsveld Tweede antwoordmogelijkheid en voer het tweede antwoord in.
 5. Voeg desgewenst nog meer antwoordmogelijkheden toe. Je kunt maximaal vijf antwoordmogelijkheden toevoegen.
  1. Ga naar de knop Keuze toevoegen. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Keuze toevoegen.
  2. Ga naar het bewerkingsveld Derde antwoordmogelijkheid en voer het derde antwoord in.
 6. Je kunt ook antwoordmogelijkheden verwijderen.
  1. Ga naar de knop Antwoordkeuze [#] verwijderen
  2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Antwoordkeuze [#] verwijderen
  3. Het bewerkingsveld wordt verwijderd uit het venster en de focus wordt verplaatst naar het bewerkingsveld voor de vorige vraag.
 7. Ga naar de knop Starten en druk op de spatiebalk of selecteer Starten om het dialoogvenster Meerkeuze te openen.
  • De focus wordt verplaatst naar het kopje Pollvraag in het poll-gebied en gebruikers met een schermlezer horen "Kopniveau 3 [vraagtekst]. Poll-gebied".
 8. Het gebied van de poll bevat deze informatie:
  • Aantal keer Geen antwoord dat gelijk is aan het aantal deelnemers
  • Aantal antwoorden 1, enz. vastgesteld op 0
  • Knop Peiling beëindigen
  • Knop Peiling vergrendelen/ontgrendelen
  • De knop Verwijderen wanneer Peiling vergrendelen is ingeschakeld

Een Ja/Nee-peiling starten

 1. Nadat je hebt gekozen om een Ja/Nee-peiling te starten, ga je naar het bewerkingsveld Een vraag stellen.
 2. Voer een vraag in.
 3. Ga naar de knop Starten en druk op de spatiebalk of selecteer Starten om het gebied Ja/Nee-peiling weer te geven.
  • De focus wordt verplaatst naar het kopje Pollvraag in het poll-gebied en gebruikers met een schermlezer horen “Kopniveau 3 [vraagtekst]. Poll-gebied".
 4. Het gebied van de poll bevat deze informatie:
  • Aantal keer Geen antwoord dat gelijk is aan het aantal deelnemers
  • Aantal Ja-antwoorden
  • Aantal Nee-antwoorden
  • Knop Peiling beëindigen
  • Knop Peiling vergrendelen/ontgrendelen
  • De knop Verwijderen wanneer Peiling vergrendelen is ingeschakeld

Peiling vergrendelen/ontgrendelen

Peiling vergrendelen

Met de knop Peiling vergrendelen wordt de peiling vergrendeld terwijl deze actief is en wordt het aantal antwoorden aan alle deelnemers weergegeven. Als de peiling vergrendeld is, kunnen deelnemers hun antwoord niet meer wijzigen.

 • Ga naar de knop Peiling vergrendelen in het peilinggebied, druk op de spatiebalk of selecteer de knop Peiling vergrendelen.

Peiling ontgrendelen

Met de knop Peiling ontgrendelen wordt de peiling geopend en wordt het aantal antwoorden voor alle deelnemers verborgen. Als de peiling ontgrendeld is, kunnen deelnemers hun antwoord nog wijzigen.

 • Ga naar de knop Peiling ontgrendelen in het peilinggebied, druk op de spatiebalk of selecteer de knop Peiling ontgrendelen.

Antwoorden wissen

Wanneer je de peiling vergrendelt, verschijnt er een knop Wissen in het peilinggebied.

 1. Als je de peiling wilt resetten, ga je naar de knop Wissen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Wissen.
 3. De waarde voor Antwoord wordt teruggezet op 0 en Geen antwoord wordt teruggezet op het aantal deelnemers.

Een poll beëindigen

 1. Ga in het poll-gebied naar de knop Poll beëindigen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Poll beëindigen.
 3. Nadat de poll is beëindigd, horen gebruikers van een schermlezer iets als "De moderator heeft een poll beëindigd" en wordt het poll-gebied niet meer weergegeven op de pagina.
 4. Afhankelijk van de browser wordt de focus verplaatst naar een van deze locaties:
  • Als het Collaborate-venster is gesloten: De knop Collaborate-venster openen
  • Als het Collaborate-venster open staat: Het actieve tabblad in het Collaborate-venster

Peiling invullen met ondersteunende technologie


Reageren op een peiling

 1. Nadat een peiling wordt gestart, gaat de focus naar de vraagkop in het peilinggebied. Gebruikers van een schermlezer horen iets als “Kopniveau 3 [vraagtekst]. Peilinggebied”.
 2. De volgende inhoud na het kopje is het aantal gebruikers dat niet heeft gereageerd op de peiling. Gebruikers van een schermlezer horen mogelijk “Geen reactie, [getal]”.
 3. De peilingopties worden vermeld na het aantal ontbrekende antwoorden. Deze opties gebruiken het keuzerondje als de antwoordmogelijkheden.
 4. Druk op de Tab-toets om de antwoordmogelijkheden te openen.
  1. Als er geen eerder antwoord is geselecteerd, ligt de focus op de eerste antwoordoptie.
  2. Als er wel een eerder antwoord is geselecteerd, ligt de focus op de geselecteerde antwoordoptie.
 5. Druk op de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag om naar een antwoord te gaan en het antwoord te selecteren.
  1. Als je het eerste antwoord wilt selecteren, druk je op de spatiebalk om dat antwoord te selecteren.
 6. Als gebruikers van een schermlezer naar een antwoord navigeren en deze selecteren, kunnen ze ook het aantal bestaande antwoorden horen. Een schermlezer meldt bijvoorbeeld “Ja, radioknop, niet geselecteerd. [peilingvraag], 1 van 2, [aantal] antwoorden”.

Antwoorden weergeven

Als de moderator de optieAntwoorden weergeven inschakelt, wordt er in het peilinggebied na elk antwoord een nummer weergegeven.

Er wordt ook kleur gebruikt om samen met dit nummer een visuele vergelijking van de antwoorden te geven.


Peiling is beëindigd

Nadat de peiling is beëindigd, horen gebruikers van een schermlezer iets als “De moderator heeft een peiling beëindigd” en wordt het peilinggebied niet meer weergegeven op de pagina.

Afhankelijk van de browser wordt de , focus verplaatst naar een van deze locaties:

 • Chrome: adresbalk van de browser
 • Firefox: De knop Sessiemenu openen
 • Safari: De knop Audio delen

De knop Poll weergeven

Nadat een poll is gestart, wordt er een knop Poll weergeven toegevoegd op de pagina naast het besturingselement Hand omhoog. Met deze knop kun je het poll-gebied verbergen.

 1. Ga naar de knop Poll weergeven.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Peiling weergeven om het peilinggebied te verbergen.
  • Focus blijft staan op de knop Peiling weergeven.
  • Als je niet hebt gereageerd op de peiling, kunnen gebruikers van een schermlezer iets horen als “Peiling weergeven, samengevouwen knop”.
  • Als je hebt gereageerd op de peiling, horen gebruikers van een schermlezer iets als “Schakelaar weergeven, je hebt gereageerd met [Ja, Nee of #]” en wordt de knop Peiling weergeven weergegeven met [J, N of #].
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Peiling weergeven om het peilinggebied weer te geven.
  • Het peilinggebied wordt weergegeven op de pagina. De focus wordt verplaatst naar het kopje van het geopende peilinggebied. Gebruikers van een schermlezer horen iets als “Kopniveau 3 [vraagtekst]. Peilinggebied”.