Een poll starten

 1. Ga in het deelvenster Inhoud delen naar de knop Poll uitvoeren.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Poll uitvoeren om het gelijknamige venster te openen.
 3. Ga naar een van de twee mogelijkheden:
  • Knop Meerkeuze.
  • Knop Ja/nee.
 4. Druk op de spatiebalk of selecteer de gewenste knop om een poll-optie in te schakelen.

Een poll met meerkeuzevragen starten

 1. Nadat je ervoor hebt gekozen om een poll met meerkeuzevragen te starten, ga je naar het bewerkingsveld Een vraag stellen.
 2. Voer een vraag in.
 3. Ga naar het bewerkingsveld Eerste antwoordmogelijkheid en voer het eerste antwoord in.
 4. Ga naar het bewerkingsveld Tweede antwoordmogelijkheid en voer het tweede antwoord in.
 5. Voeg desgewenst nog meer antwoordmogelijkheden toe. Je kunt maximaal vijf antwoordmogelijkheden toevoegen.
  1. Ga naar de knop Keuze toevoegen. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Keuze toevoegen.
  2. Ga naar het bewerkingsveld Derde antwoordmogelijkheid en voer het derde antwoord in.
 6. Je kunt ook antwoordmogelijkheden verwijderen.
  1. Ga naar de knop Antwoordkeuze [#] verwijderen
  2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Antwoordkeuze [#] verwijderen
  3. Het bewerkingsveld wordt verwijderd uit het venster en de focus wordt verplaatst naar het bewerkingsveld voor de vorige vraag.
 7. Ga naar de knop Starten en druk op de spatiebalk of selecteer Starten om het dialoogvenster Meerkeuze te openen.
  • De focus wordt verplaatst naar het kopje Pollvraag in het poll-gebied en gebruikers met een schermlezer horen "Kopniveau 3 [vraagtekst]. Poll-gebied".
 8. Het gebied van de poll bevat deze informatie:
  • Aantal keer Geen antwoord dat gelijk is aan het aantal deelnemers
  • Aantal antwoorden 1, enz. vastgesteld op 0
  • Knop Poll beëindigen
  • De knop Antwoorden weergeven/verbergen
  • De knop Wissen als Antwoorden weergeven is ingeschakeld

Een Ja/Nee-peiling starten

 1. Nadat je hebt gekozen om een Ja/Nee-peiling te starten, ga je naar het bewerkingsveld Een vraag stellen.
 2. Voer een vraag in.
 3. Ga naar de knop Starten en druk op de spatiebalk of selecteer Starten om het gebied Ja/Nee-peiling weer te geven.
  • De focus wordt verplaatst naar het kopje Pollvraag in het poll-gebied en gebruikers met een schermlezer horen “Kopniveau 3 [vraagtekst]. Poll-gebied".
 4. Het gebied van de poll bevat deze informatie:
  • Aantal keer Geen antwoord dat gelijk is aan het aantal deelnemers
  • Aantal Ja-antwoorden
  • Aantal Nee-antwoorden
  • Knop Poll beëindigen
  • De knop Antwoorden weergeven/verbergen
  • De knop Wissen als Antwoorden weergeven is ingeschakeld

Antwoorden weergeven/verbergen

Antwoorden weergeven

Nadat de antwoorden zijn weergegeven, wordt de poll vergrendeld en kunnen deelnemers hun antwoord niet meer wijzigen.

 1. Als je het aantal reacties wilt laten zien aan deelnemers, ga je naar de knop Antwoorden weergeven in het gebied van de poll.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Antwoorden weergeven om de antwoorden weer te geven aan deelnemers.

Antwoorden verbergen

Nadat de antwoorden zijn verborgen, wordt de poll ontgrendeld en kunnen deelnemers hun antwoord wijzigen.

 1. Als je het aantal antwoorden van deelnemers wilt verbergen, ga je naar de knop Antwoorden verbergen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Antwoorden verbergen om het aantal antwoorden niet meer weer te geven aan deelnemers.

Antwoorden wissen

Wanneer je antwoorden weergeeft, komt er een knop Wissen beschikbaar in het poll gebied.

 1. Als je de poll wilt resetten, ga je naar de knop Wissen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Wissen.
 3. De waarde voor Antwoord wordt teruggezet op 0 en Geen antwoord wordt teruggezet op het aantal deelnemers.

Een poll beëindigen

 1. Ga in het poll-gebied naar de knop Poll beëindigen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Poll beëindigen.
 3. Nadat de poll is beëindigd, horen gebruikers van een schermlezer iets als "De moderator heeft een poll beëindigd" en wordt het poll-gebied niet meer weergegeven op de pagina.
 4. Afhankelijk van de browser wordt de focus verplaatst naar een van deze locaties:
  • Als het Collaborate-venster is gesloten: De knop Collaborate-venster openen
  • Als het Collaborate-venster open staat: Het actieve tabblad in het Collaborate-venster

Poll invullen met ondersteunende technologie


Reageren op een poll

 1. Nadat een poll is gestart, gaat de focus naar de [eerste antwoordtekst] in het poll-gebied. Gebruikers van een schermlezer horen iets als "Reageren op [vraagtekst] met knop [eerste antwoordtekst], de moderator heeft een poll gestart"
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop [eerste antwoordtekst] of ga verder met de overige vragen. Gebruik de spatiebalk of selecteer de knop [antwoordtekst] om een ander antwoord te selecteren. 
 3. Het antwoord wordt als witte tekst op een zwarte achtergrond weergegeven.

Antwoorden weergeven

Als de moderator de optieAntwoorden weergeven inschakelt, wordt er in het poll-gebied na elk antwoord een nummer weergegeven.

Er wordt ook kleur gebruikt om samen met dit nummer een visuele vergelijking van de antwoorden te geven


Poll is beëindigd

Als de poll is beëindigd, horen gebruikers van een schermlezer iets als "De moderator heeft een poll beëindigd" en wordt het poll-gebied niet meer weergegeven op de pagina.

Afhankelijk van de browser, gaat de focus naar een van deze locaties:

 • Chrome: adresbalk van de browser
 • Firefox: De knop Sessiemenu openen
 • Safari: De knop Audio delen

De knop Poll weergeven

Nadat een poll is gestart, wordt er een knop Poll weergeven toegevoegd op de pagina naast het besturingselement Hand omhoog. Met deze knop kun je het poll-gebied verbergen.

 1. Ga naar de knop Poll weergeven.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Poll weergeven om het poll-gebied te verbergen.
  • De poll wordt niet meer weergegeven op de pagina en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Wisselknop Poll weergeven uitschakelen".
  • Als je hebt gereageerd op de poll, horen gebruikers van een schermlezer iets als "Wisselknop Poll weergeven uitschakelen", je hebt gereageerd met [Ja, Nee of #] "en wordt de knop Poll weergeven weergegeven met [J, N of #].
 3. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Poll weergeven om het poll-gebied weer te geven.
  • Het poll-gebied wordt weergegeven op de pagina en gebruikers van een schermlezer horen iets als "Wisselknop Poll weergeven selecteren".