Deelnemen aan een Collaborate-sessie met ondersteunende technologieën

Deelnemen aan een sessie

 1. Open de sessiekoppeling die je hebt ontvangen van de coördinator van de bijeenkomst. 
 2. Controleer of de Blackboard Collaborate-pagina is geopend. De naam van de bijeenkomst staat in een kop die begint met het woord Deelnemen aan.

  Als je werkt op een laptop die als een tablet kan worden gebruikt, wordt er gevraagd hoe je wilt deelnemen aan de sessie. Druk op de spatiebalk of selecteer Deelnemen om door te gaan. 

 3. Ga naar het veld Typ je naam om deel te nemen als gast en voer je naam in.
 4. Druk op Enter of gebruik de knop Deelnemen aan sessie om deel te nemen aan de bijeenkomst.
 5. Controleer of de pagina van de bijeenkomst beschikbaar is. De naam van de pagina komt overeen met de naam van de bijeenkomst op de Blackboard Collaborate-pagina.

Aanmelden bij een sessie als een moderator

Dit zijn de stappen voor het deelnemen aan een sessie via een koppeling. 

 1. Start de Collaborate-sessie.
 2. Controleer of de Blackboard Collaborate-pagina is geopend. De naam van de bijeenkomst staat in een kop die begint met het woord Deelnemen aan.
 3. Ga naar het veld Gebruikersnaam en voer je gebruikersnaam in.
 4. Ga naar het veld Wachtwoord en voer je wachtwoord in.
 5. Druk op Enter of gebruik de knop Aanmelden om deel te nemen aan de bijeenkomst.
 6. Controleer of de pagina van de bijeenkomst beschikbaar is. De naam van de pagina komt overeen met de naam van de bijeenkomst op de Blackboard Collaborate-pagina.

Navigeren in het menu Sessie met ondersteunende technologieën

Sessiemenu

 1. Ga op de hoofdpagina naar de knop Sessiemenu openen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Sessiemenu openen om het dialoogvenster Sessiemenu te openen.
 3. In het dialoogvenster Sessiemenu zijn de volgende functies beschikbaar:
  • Kopje met de naam van de Collaborate-bijeenkomst
  • Lijst met:
   • De knop Opname starten (alleen voor de rol van moderator) waarmee de waarschuwing Sessie wordt opgenomen of Opname is gestopt wordt weergegeven.
   • De knop Gebruik je telefoon voor audio, waarmee een tekstbeschrijving wordt weergegeven met het telefoonnummer en de pincode voor de sessie. Nadat je hebt aangegeven dat je je telefoon wilt gebruiken voor het audiogedeelte, kun je niet meer de audio van je computer gebruiken. Dit is een probleem waar alle gebruikers mee te maken hebben.
   • De knop Een probleem melden, waarmee het deelvenster Een probleem melden wordt geopend op het tabblad Mijn instellingen van het Collaborate-venster.
   • De pop-upknop Vertel me meer over Collaborate, waarmee een menu wordt geopend met de opties Inleiding tot Collaborate en Meer informatie over privéchat.
   • De koppeling Blackboard Collaborate Help, waarmee de Help van Collaborate Ultra voor je rol wordt geopend in een nieuw browsertabblad.
   • De koppeling Privacybeleid, waarmee de privacyverklaring van Blackboard wordt geopend in een nieuw browsertabblad.
   • De knop Sessie verlaten in de voettekst, waarmee je een dialoogvenster opent voor het geven van feedback of de sessie kunt verlaten.

Vertel me meer over Collaborate – Inleiding tot Collaborate

 1. Ga via de pop-up Vertel me meer over Collaborate naar de knop Inleiding tot Collaborate.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Inleiding tot Collaborate om het eerste van drie dialoogvensters te openen.
  1. Tekst dialoogvenster 1: Via het menu Sessie kun je een sessie opnemen, je telefoon gebruiken voor audio, hulp vragen en de sessie verlaten. Je kunt deze zelfstudie ook later openen.
  2. Tekst dialoogvenster 2: Je kunt chats, deelnemers, opties voor delen en instellingen vinden in het Collaborate-venster.
  3. Tekst dialoogvenster 3: Je kunt je audio en video inschakelen, je status instellen of je hand opsteken met behulp van het Configuratiescherm.
 3. Ga naar de knop Volgende en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om het volgende dialoogvenster te openen.
 4. Ga naar de knop Vorige en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om naar het vorige dialoogvenster te gaan.
 5. Ga naar de knop Sluiten en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om het venster Sessiemenu te sluiten.
 6. Ga in het laatste dialoogvenster naar de knop Audio- en videoconfiguratie starten om je audio en video in te stellen.

  Elke browser heeft een ander proces voor de toegang tot de microfoon en camera op je computer.

Vertel me meer over Collaborate: Meer informatie over privéchat

 1. Ga via de pop-up Vertel me meer over Collaborate naar de knop Meer informatie over privéchat.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Meer informatie over privéchatom het eerste van vier dialoogvensters te openen.
  1. Tekst dialoogvenster 1: Stuur berichten naar andere deelnemers door de chatfunctie te openen in het Collaborate-venster.
  2. Tekst dialoogvenster 2: Gebruik het kanaal Iedereen om berichten te sturen naar alle deelnemers in de sessie.
  3. Tekst dialoogvenster 3: Zoek iemand om mee te chatten via het zoekveld in het chatvenster.
  4. Tekst dialoogvenster 4: Je kunt een privéchat maken met een individuele deelnemer via het menu met besturingselementen voor deelnemers.
 3. Ga naar de knop Volgende en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om het volgende dialoogvenster te openen.
 4. Ga naar de knop Vorige en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om naar het vorige dialoogvenster te gaan.
 5. Ga naar de knop Sluiten en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om het venster Sessiemenu te sluiten.

Sessie verlaten

 1. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Sessie verlaten in het dialoogvenster Sessiemenuom het dialoogvenster Sessie verlaten te openen.
 2. Wanneer het dialoogvenster Sessie verlaten wordt geopend, heeft de knop Nee, ik wil terug! automatisch de focus. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Nee, ik wil terug! om terug te gaan naar de hoofdpagina van de Collaborate-bijeenkomst.
 3. Navigeer op de pagina. Er is een kopje voor een enquête met de vraag Hoe was de audio en video tijdens je sessie?
 4. Als je de enquête wilt overslaan, ga je naar Koppeling overslaan.
 5. Als je de enquête wilt invullen, schakel je een van de volgende keuzerondjes in met behulp van de pijltoetsen of selecteer je Slecht, Redelijk, Goed, Erg goed of Uitstekend.
  • Als je Slecht, Redelijk of Goed selecteert, wordt er een lijst met aanvullende vragen geopend onder het kopje Welke soorten problemen heb je?
  • Als je Erg goed of Uitstekend selecteert, wordt automatisch de knop Verzenden en afsluiten ingeschakeld. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Verzenden en afsluiten. Je hoort een geluid dat klinkt als du-dunk en ziet de tekst “Je hebt de sessie verlaten en kunt je browservenster sluiten” om aan te geven dat je de sessie hebt verlaten.

Sessie verlaten - Welke soorten problemen heb je?

 1. Ga na het inschakelen van het keuzerondje Slecht, Redelijk of Goed naar de kop Welke soorten problemen heb je?
 2. Ga naar het kopje Ik had audioproblemen of het kopje Ik had videoproblemen.
 3. Ga naar de lijst onder Ik had audioproblemen en gebruik de spatiebalk of de muis om een of beide van de volgende selectievakjes in te schakelen:
  • Ik kan anderen niet horen
  • Anderen kunnen mij niet horen
 4. Ga naar de lijst onder Ik had videoproblemen en gebruik de spatiebalk of de muis om een of beide van de volgende selectievakjes in te schakelen:
  • Ik kan anderen niet zien
  • Anderen kunnen mij niet zien
 5. Als er geen problemen waren met de audio of video, ga je naar Ik had een ander probleem.
  • Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Ik had een ander probleem om het bewerkingsveld Beschrijf het probleem (max. 1000 tekens) in te schakelen.
  • Ga naar het bewerkingsveld Beschrijf het probleem en geef aan wat het probleem was.
 6. Als je de enquête hebt ingevuld, ga je naar de knop Verzenden en afsluiten en druk je op de spatiebalk of selecteer je Verzenden en afsluiten om de sessie te verlaten.
 7. Je weet dat je de sessie hebt verlaten als je het geluid 'du-dunk' hoort en het kopje met een tekst ziet zoals 'Bedankt dat je ons wilt helpen om Blackboard Collaborate nog beter te maken!' en het tekstbericht 'Je hebt de sessie verlaten en kunt je browservenster sluiten'.

Sessie verlaten - Enquête overslaan

 1. Als je de enquête wilt overslaan, ga je naar Enter of selecteer je Direct afmelden.
 2. Je weet dat je de sessie hebt verlaten als je het geluid 'du-dunk' hoort en het kopje ziet met een tekst zoals 'Je hebt de sessie verlaten en kunt je browservenster sluiten'.

Mijn status en instellingen met ondersteunende technologieën


Mijn status en instellingen

 1. Ga op de hoofdpagina naar de pop-upknop Mijn status en instellingen. De pop-upknop vind je twee tabposities na de knoppen Sessiemenu openen en Collaborate openen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Mijn status en instellingen om het gebied Status en instellingen te openen.
 3. Als je het deelvenster Mijn instellingen wilt openen, ga je naar de knop Mijn instellingen (je naam) en druk je op de spatiebalk of selecteer je de knop. Het deelvenster Mijn instellingen wordt geopend wanneer je deze knop activeert.
 4. Om je netwerk-/internetverbinding te controleren, ga je naar de knopinfo Verbindingsstatus.
  1. De status kan een van de volgende waarden hebben: uitstekend, goed, redelijk of slecht
  2. Jouw ervaring wordt aangegeven met een van de volgende waarden: uitstekend, goed, redelijk of slecht
  3. De bitsnelheid kan waarden bevatten voor omhoog en omlaag
 5. Ga naar de knop Afwezig om de status in te stellen als Afwezig.
 6. Ga naar de knop Sessie verlaten om de sessie te verlaten.
 7. Ga naar het gedeelte Feedback om een knop voor feedback te selecteren. De knoppen voor feedback zijn Tevreden, Verbaasd, Sneller, Eens, Verdrietig, Verward, Langzamer en Oneens.
 8. Als je het gebied wilt sluiten, druk je op Esc of gebruik je de juiste gesproken opdracht

Bedieningselementen Audio, Video en Hand omhoog

De bedieningselementen voor audio, video en hand opsteken bevinden zich op de hoofdpagina van Collaborate en volgen op de pop-upknop Mijn status en instellingen in de navigatievolgorde.

Basisbeginselen van het in- en uitschakelen van audiodeling

 1. Op een pc gebruik je Alt + M, op een Mac Option + M.
 2. Druk op de spatiebalk bij de knop Audio delen.
 3. Selecteer de knop Audio delen.
 4. Actieve knoppen Audio delen hebben een effen kleur die beweegt terwijl je praat en worden weergegeven als een geselecteerde wisselknop.
 5. Inactieve knoppen Audio delen hebben een schuine streep en worden weergegeven als wisselknop.

Basisbeginselen van het in- en uitschakelen van videodeling

 1. Op een pc gebruik je Alt + C, op een Mac Option + C.
 2. Druk op de spatiebalk bij de knop Video delen.
 3. Selecteer de knop Video delen.
 4. Actieve knoppen Video delen hebben een effen kleur en worden weergegeven als een geselecteerde wisselknop. Jouw videobeelden worden linksonder weergegeven.
 5. Inactieve knoppen Video delen hebben een schuine streep en worden weergegeven als wisselknop.

Basisbeginselen van het opsteken en laten zakken van je hand

 1. Op een pc gebruik je Alt + H, op een Mac Option + H.
 2. Druk op de spatiebalk bij de knop Hand opsteken.
 3. Selecteer de knop Hand omhoog.
 4. Actieve knoppen Hand omhoog hebben een effen kleur met een getal en worden weergegeven als een geselecteerde wisselknop. Wanneer iemand een hand opsteekt, hoor je een geluidssignaal.
 5. Inactieve knoppen Audio delen hebben een schuine streep en worden weergegeven als wisselknop.

Wisselknop Veranderen van modus

 1. Ga op de hoofdpagina naar de wisselknop Overschakelen naar de modus Spreker volgen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de wisselknop Overschakelen naar de modus Spreker volgen. Deelnemerspictogrammen worden niet meer weergegeven als verschillende vakjes van gelijke grootte, maar als één groot vak en twee tot vier kleinere vakjes onder het grote vak.
 3. Ga naar de wisselknop Overschakelen naar groepsmodus.
 4. Druk op de spatiebalk of selecteer de wisselknop Overschakelen naar groepsmodus. Deelnemerspictogrammen worden opnieuw weergegeven als verschillende vakjes van gelijke grootte, met maximaal drie vakjes bovenaan en twee eronder.

Basisbeginselen van het navigeren in het Collaborate-venster


Collaborate-venster

 1. Ga op de hoofdpagina naar de knop Collaborate-venster openen. De knop vind je één tabpositie na de knop Sessiemenu openen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Collaborate-venster openen om het Collaborate-venster te openen. Het Collaborate-venster heeft de volgende vier tabbladen:
  • Chatten
  • Deelnemers
  • Inhoud delen
  • Mijn instellingen
 3. Je kunt schakelen tussen de tabbladen met de toetsen Pijl-links en Pijl-rechts of door de naam van het tabblad te selecteren. Als je JAWS gebruikt in Chrome om te navigeren in inhoud van een venster:
  1. Gebruik Insert + F6 om het dialoogvenster Koppen te openen.
  2. Selecteer het kopje van het actieve venster.
  3. Druk op Tab om naar de knoppen en koppelingen in het venster te gaan. De uitzondering op de regel is dat je in het deelvenster Deelnemers de toets Pijl-omlaag moet gebruiken om door de verschillende soorten deelnemers te bladeren en dat je daar met Tab naar de beschikbare knoppen kunt gaan.