Audio en video

Audioconfiguratie met JAWS

Als je problemen hebt met het instellen van audio en video met JAWS, volg je deze stappen:

 1. Druk in een Collaborate-sessie op Tab om de focus naar de knop Audio delen te verplaatsen. Als "Wisselknop Audio delen ingedrukt, audio wordt gedeeld" niet wordt aangekondigd, deel je geen audio.
 2. Schakel de virtuele cursor van JAWS uit en vervolgens weer in. Je kunt nu de pijltoetsen gebruiken om in Collaborate te navigeren.
 3. Druk op de pijl omlaag om door de besturingselementen en fouten te navigeren. Je hoort een melding die zegt dat toegang van de browser tot je camera en microfoon is geblokkeerd.
 4. Druk op de pijl omlaag tot JAWS op "Technische controle annuleren" staat.
 5. Druk op Enter om de technische controle af te sluiten.
 6. Verplaats de JAWS-focus naar de adresbalk van de browser.
 7. Druk op Tab om de indicator te verplaatsen die aangeeft dat microfoon en camera zijn geblokkeerd, en druk op Enter.
 8. Druk op Tab om naar de keuzerondjes voor het toestaan/blokkeren van toegang te gaan.
 9. Druk op de pijl omlaag om naar het keuzerondje Toestaan te gaan, en druk op de spatiebalk.
 10. Druk op Tab om naar de knop Gereed te gaan en druk op Enter.
 11. Verplaats de JAWS-focus naar het venster Collaborate.
 12. Druk op Tab om naar Mijn instellingen te gaan en druk op Enter.
 13. Druk op Tab om naar Je camera en microfoon instellen te gaan en druk op Enter.
 14. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de microfoon te selecteren die je wilt gebruiken.
 15. JAWS meldt "Je klinkt geweldig!" wanneer Collaborate je audio ontvangt. Druk op Tab om naar Ja, het werkt te gaan en druk op Enter.
 16. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de camera te selecteren die je wilt gebruiken.
 17. JAWS meldt "Je ziet er geweldig uit!" wanneer Collaborate je video ontvangt. Druk op Tab om naar Ja, het werkt te gaan en druk op Enter.
 18. Druk op Tab om naar de instellingen voor sluiten te gaan. Druk op Enter.

Audioconfiguratie met VoiceOver

Gebruik de Tab-toets of de cursornavigatietoetsen van VoiceOver om de knop Audio delen de focus te geven. Druk op de spatiebalk om de knop te activeren. VoiceOver geeft aan dat audio nu wordt gedeeld.

Als je problemen hebt met het instellen van audio en video met VoiceOver, volg je deze stappen:

 1. Zoek de wisselknop Mijn instellingen en druk op de spatiebalk om deze te selecteren.
 2. Zoek het tabblad Audio- en video-instellingen en druk op VO + spatiebalk om het tabblad te openen.
 3. Ga met de Tab-toets naar de knop 'Jen camera en microfoon instellen' en druk op de spatiebalk.
 4. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de microfoon te selecteren die je wilt gebruiken.
 5. VoiceOver meldt "Je klinkt geweldig!" wanneer Collaborate je audio ontvangt. Druk op de pijltoetsen om naar "Ja, het werkt te gaan" en druk op Enter.
 6. Druk op de pijlen omhoog en omlaag om de camera te selecteren die je wilt gebruiken.
 7. VoiceOver meldt "Je ziet er geweldig uit!" wanneer Collaborate je video ontvangt. Druk op de pijltoetsen om naar "Ja, het werkt te gaan" en druk op Enter.
 8. Druk op VO + spatiebalk op de knop Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.

Audiomeldingen

Collaborate maakt gebruik van audio om je te waarschuwen als er iets nieuws is. Verschillende meldingen hebben verschillende geluiden.

 • Geluid uit: Een reeks tonen van hoog naar laag.
 • Geluid aan: Een reeks tonen van laag naar hoog.
 • Verbroken: Drie tonen die klinken als "buh da da".
 • Inactiviteit: Klinkt als een stuiter of veer.

Je kunt ervoor kiezen om deze meldingen in of uit te schakelen.

 • Deelnemen aan sessie: Klinkt als boing.
 • Nieuwe chat: Klinkt als een bonk.
 • Melding hand opsteken: Klinkt als "duh da". Alleen moderators kunnen meldingen voor hand opsteken horen.
 • Sessie verlaten: Klinkt als 'bing bong'.
 • Nieuw chatbericht: Klinkt als 'ba dun'.