Het deelvenster Deelnemers zoeken met ondersteunende technologie

Het deelvenster Deelnemers zoeken

 1. Ga vanuit het venster Collaborate naar het tabblad Deelnemers.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer het tabblad Deelnemers om het tabblad te openen.
 3. Zoek het kopje [aantal] deelnemers met behulp van de betreffende sneltoetscombinaties, de Tab-toets of visueel.
 4. Navigeer verder in het deelvenster om naar de volgende functies te gaan:
  1. De pop-upknop Meer opties
  2. Lijst van deelnemers gegroepeerd op rollen onder de kopjes Moderators (aantal), Presentatoren (aantal) en Deelnemers (aantal)
  3. De pop-upknop Deelnemerbediening voor elke deelnemer
  4. Knopinfo voor indicator van netwerksterkte voor elke deelnemer

De pop-upknop Meer opties

 1. Ga naar de pop-upknop Meer opties.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de pop-upknop Meer opties om een menu te openen.
 3. Het menu Meer opties bevat de volgende functies:
  1. De knop Deelnemer zoeken
  2. De knop Deelvenster loskoppelen of de knop Deelvenster samenvoegen
  3. De knop Alles dempen (alleen voor de rol van moderator)

Inactieve deelnemers

Als deelnemers de sessie hebben verlaten of uit de sessie zijn verwijderd, wordt er een nieuwe lijst weergegeven onder het kopje Inactief.

Als je interactie wilt hebben met deze lijst, kun je het volgende doen:

 1. Ga naar het kopje Inactief.
 2. Werk de lijst door om vast te stellen welke deelnemers de sessie hebben verlaten en welke deelnemers zijn verwijderd.
  • Deelnemers die de sessie vrijwillig hebben verlaten, worden vermeld als Verlaten: [naam]
  • Deelnemers die zijn verwijderd uit de sessie, worden aangegeven als Verwijderd: [naam]
 3. Als je de lijst wilt verbergen, ga je naar de knop Verbergen. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Verbergen om de lijst te verbergen. 
  • De tekst van het kopje Inactief verandert in Inactief (aantal).
 4. Als je de lijst wilt weergeven, ga je naar de knop Weergeven. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Weergeven om de lijst weer te geven. 
  • De tekst van het kopje Inactief (aantal) verandert in Inactief

Het deelvenster Deelnemers gebruiken met ondersteunende technologie


Deelvenster loskoppelen of samenvoegen

Het deelvenster Deelnemers werkt hetzelfde, ongeacht of het venster is losgekoppeld van het Collaborate-venster of ermee is samengevoegd.

Deelvenster loskoppelen

 1. Ga in het menu Meer opties naar de knop Deelvenster loskoppelen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Deelvenster loskoppelen.
  1. Het deelvenster Deelnemers wordt verplaatst naar de hoofdpagina van de Collaborate-sessie.
  2. Schermlezers geven aan dat het deelvenster Deelnemers is losgekoppeld.
  3. De knop Meer opties in het losgekoppelde deelvenster Deelnemers krijgt de focus.

Deelvenster samenvoegen

 1. Ga in het menu Meer opties naar de knop Deelvenster samenvoegen.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Deelvenster samenvoegen.
  1. Het deelvenster Deelnemers wordt verplaatst naar het deelvenster Collaborate.
  2. Schermlezers geven aan dat het deelvenster Deelnemers is samengevoegd.
  3. Het tabblad Chatten krijgt de focus en het deelvenster Chatten is actief.

Deelnemer zoeken

 1. Ga in het menu Meer opties naar de knop Deelnemer zoeken.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Deelnemer zoeken om het bewerkingsveld Zoeken naar deelnemers te openen met de tijdelijke tekst Deelnemer zoeken
  • De focus wordt in dit bewerkingsveld geplaatst zodra het is geopend.
 3. Begin met het invoeren van de naam van een andere deelnemer in het veld.
  • Als er geen deelnemer wordt gevonden, zie je het bericht 0 resultaten voor 'naam'
 4. Ga naar de knop Besturingselementen voor deelnemers [naam] voor de deelnemer. 

Pop-upknop Deelnemerbediening

 1. Ga in het deelvenster Deelnemers naar de pop-upknop Deelnemerbediening [naam].
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Deelnemerbediening [naam] om het menu Deelnemer [naam] te openen.
 3. Navigeer verder in het menu Deelnemerbediening om de volgende functies te vinden: 
  1. De knop Een chatbericht verzenden
  2. De knop Moderator maken
  3. De knop Presentator maken
  4. De knop Deelnemer maken
  5. De knop Ondertitelaar maken
  6. De knop Dempen

   De knop Dempen wordt alleen weergegeven aan deelnemers met ingeschakelde audio.

  7. De wisselknop Verwijderen uit sessie

Privé chatten met ondersteunende technologie


Privé chatten

Chatmachtigingen moeten zijn ingeschakeld om privé te kunnen chatten.

 1. Ga van de pop-upknop Bedieningselementen voor deelnemer [naam] naar de knop Een chatbericht verzenden.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Een chatbericht verzenden.
 3. De focus wordt verplaatst naar het bewerkingsveld “Typ een bericht en druk op Enter of Return om te chatten” met de tijdelijke tekst Zeg iets in het venster Chatten.

Indicator van netwerkstatus met ondersteunende technologie


Knopinfo voor indicator van netwerkstatus

De knop Lijst van deelnemers openen is alleen zichtbaar wanneer de knop de toetsenbordfocus heeft.

 1. Ga met Tab naar de knop Lijst van deelnemers openen en druk op de spatiebalk of selecteer de knop om de lijst te openen.
  1. De focus wordt automatisch verplaatst naar de knop Deelnemerbediening, waar de volgende informatie wordt weergegeven:
   • De status kan een van de volgende waarden hebben: uitstekend, goed, redelijk of slecht
   • Jouw ervaring wordt aangegeven met een van de volgende waarden: uitstekend, goed, redelijk of slecht
   • De bitsnelheid kan waarden bevatten voor omhoog en omlaag
  2. Ga met Tab naar elke deelnemer om te kijken wat hun netwerksterkte is.

Deelnemers dempen

 • Alle deelnemers dempen: Ga in het menu Meer opties naar de knop Alles dempenDruk op de spatiebalk of selecteer de knop Alles dempen

  In kleine sessies kunnen deelnemers zelf de demping opheffen en deelnemen met audio.

 • Eén deelnemer dempen: Zoek de deelnemer die praat in de lijst met deelnemers.  Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Deelnemerbediening [naam] om het menu Deelnemer [naam] te openen. Ga naar de knop Dempen. Druk op de spatiebalk of selecteer de knopDempen.


Deelnemers een andere rol geven

Je kunt deelnemers de rol van moderator, presentator of ondertitelaar geven.

 1. Ga van de pop-upknop Deelnemerbediening [naam] naar een van de volgende knoppen:
  • De knop Moderator maken
  • De knop Presentator maken
  • De knop Deelnemer maken
  • De knop Ondertitelaar maken
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop om deze te activeren.
  • Deelnemerbediening [naam] houdt de focus.
  • Er verschijnt geen statusbericht om te bevestigen dat de nieuwe rol is toegewezen. Sommige gebruikers van ondersteunende technologie willen mogelijk naar de koptekst van de rol gaan en controleren of de deelnemer de juiste rol heeft gekregen.

Meer informatie over de verschillende rollen


Deelnemers verwijderen

 1. Ga van de pop-upknop Deelnemerbediening [naam] naar de wisselknop Verwijderen uit sessie.
 2. Druk op de spatiebalk of selecteer de knop Verwijderen uit sessie.
  1. Het statusbericht "[naam] heeft de sessie verlaten" wordt weergegeven
  2. De lijst Inactief wordt toegevoegd aan het deelvenster Deelnemers