Kennismaking met aanwezigheidsrapport voor sessies

Dit rapport maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).

Het aanwezigheidsrapport voor sessies geeft een overzicht van wanneer deelnemers zich bij sessies hebben aangemeld en wanneer ze deze hebben verlaten. Hiermee heb je ook een beeld van hoelang deelnemers gemiddeld aanwezig waren in de sessie.

Alle deelnemers worden geteld. Het maakt niet uit of ze deelnemen vanuit een browser of een mobiele app.

Als een sessie meerdere keren wordt gebruikt, wordt er voor elke keer een afzonderlijk rapport gemaakt.

Selecteer Rapport bekijken om het volledige rapport te bekijken. Bekijk wanneer elke deelnemer zich bij de sessie heeft gevoegd en deze weer heeft verlaten. Informeer met deze kennis bij deelnemers of er technische problemen waren en of ze een overzicht nodig hebben van wat er is gepresenteerd en besproken.

View session attendance reports

Managers can view attendance reports for all sessions on their instance. Moderators can view Session attendance reports for only their own sessions. Administrators can export this data in a Printable view or in CSV format.

Moderators can view reports for their own sessions. To learn more, see Session attendance report for moderators.

Manager view of reports

 1. Log into the Scheduler as a manager, select Reports and Session reports to view the list of recent reports. If you don't see any reports, use the Filter by to look by date range. Uses the UTC/GMT (00:00) time zone.
 2. Find the report you want to view and select View Report.

Aanwezigheidsrapport voor sessies afdrukken

Rapporten exporteren en afdrukken

Download een afdrukbare versie van het volledige rapport.

 1. Zoek het rapport dat je wilt afdrukken en selecteer Rapport bekijken.
  • Selecteer Afdrukbaar en druk de pagina af.

   De afdrukbare versie van het rapport bevat alle deelnemers in het geselecteerde datumbereik. Als je het rapport filtert op gebruiker en Afdrukbaar selecteert, bevat de afdrukbare versie nog steeds alle gebruikers.

  • Selecteer Exporteren naar CSV om het rapport te exporteren.

   iPhone- en iPad-gebruikers moeten Microsoft Excel op hun apparaat hebben geïnstalleerd om het rapport goed weer te geven.

Kolomnamen van CSV-exportbestand

Dit rapport maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).

 • Naam: Naam van een unieke deelnemer
 • Gebruikersnaam: Unieke gebruikersnaam van de deelnemer
  • Join in LMS: De gebruikersnaam is de unieke gebruikersnaam van de student als deelnemer in het LMS.
  • Guest link: De gebruikersnaam is hetzelfde als de naam in de kolom Name omdat ze niet als student worden toegevoegd aan een LMS.
 • Rol: Rol van deelnemer
  • Moderator
  • Presentator
  • Deelnemer
 • AttendeeType: Typ deelnemer; heeft de deelnemer zich aangemeld met zijn of haar gebruikersaccount of als een gast
 • Eerste deelname: datum en tijd waarop de deelnemer voor het eerst aan de sessie heeft deelgenomen. Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 • Last Leave: Datum en tijd waarop de deelnemer de sessie het laatst heeft verlaten. Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 • Total time: Totale tijd die de deelnemer aanwezig was in de sessie
 • Joins: Het aantal keren dat de deelnemer zich heeft aangemeld bij de sessie en/of opnieuw verbinding met de sessie heeft gemaakt

  Een hoge waarde in deze kolom kan aangeven dat de deelnemer verbindingsproblemen had

Filter reports

Use the search and filters to find the report you are looking for.

 • By date range: From the Reports page, select Recent Reports or Reports In A Range from the Filter by menu. By default, recent reports from the last 30 days appear. Uses the UTC/GMT (00:00) time zone.
 • By session name: From the Reports page, select Search Reports. Type the name of the session you are looking for.

Want to view a specific attendee? Open a report and select Search Report. Type the name of the attendee you are looking for.

Aanwezigheidsrapport voor sessies: sessie-ID

Sessie-ID

De sessie-ID in het rapport is een unieke identificatie van de sessie. Deze bevat informatie die Blackboard-ondersteuning kan gebruiken om problemen met de sessie op te lossen.

 1. Een case indienen op Behind the Blackboard (alleen beschikbaar in het Engels)
 2. Beschrijf het probleem zo uitvoerig mogelijk. Hoe meer details je geeft, des te beter.
 3. Neem deze details op in de beschrijving.
  • Sessie-ID
  • Sessienaam
  • Begin- en einddatum en begin- en eindtijd