Moderators kunnen hun sessies opnemen en vervolgens delen. De opnamen worden opgeslagen als MP4-bestanden. Gebruikers kunnen de opnamen bekijken door deze te streamen of te downloaden.

Een opname bevat de audio, video en eventuele content die is gedeeld tijdens een sessie. Audio wordt in mono opgenomen.

Real-time ondertitels worden ook opgenomen. Als er meerdere ondertitels tijdens de sessie beschikbaar zijn, wordt alleen de eerste ondertitel opgenomen.

Meer informatie over de opnamefuncties voor moderators

Waarom kan ik mijn opnamen niet LMS alle opnamen bekijken?

Managers en beheerders kunnen alleen de opnamen zien van sessies waar de manager- of beheerdersaccounts voor zijn uitgenodigd. De Learning Management System-opnamen (LMS) worden op dit moment niet tonen.

Opnamen in bulk downloaden of kopiëren

Voordat je een case verstuurt om opnamen in bulk te verwijderen, download ze lokaal of kopieer je ze naar de Amazon S3-opslag voor je instelling.

Alleen manageraccounts kunnen hun instellingsopnamen downloaden naar een lokale schijf of kopiëren naar de Amazon S3-opslag.

Lokale bulkdownloads zijn beperkt tot 10 GB per keer. Alles wat groter is, moet worden gekopieerd naar de Amazon S3-opslag.

Het Opnamerapport downloaden. Bewerk het bestand zodat het de opnamen bevat die je wilt kopiëren. Selecteer Opnamen kopiëren om het bestand te uploaden en het proces te starten.

Het Opnamerapport downloaden en bewerken

 1. Meld je als manager aan bij Collaborate.
 2. Vouw Rapporten uit in het linkernavigatievenster en selecteer Instellingsrapporten.
 3. Selecteer Opnamerapport en download het rapport. Als er geen rapport is om te downloaden, moet je het rapport genereren.

  Het datumbereik kan niet groter zijn dan 6 maanden en maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).

 4. Importeer het gedownloade rapport in Excel. Open Excel en selecteer Bestand en Importeren.
 5. Verwijder opnamen die je niet naar je instellingsopslag wilt downloaden of kopiëren. Elke rij is een opname.

  Lokale downloads zijn beperkt tot 10 GB per keer. Alles wat groter is, moet worden gekopieerd naar een externe opslag. Gebruik de kolom StorageUsageGigabytes in het rapport om de grootte te bepalen.

  Meer informatie over wat de kolommen van het opnamerapport betekenen

 6. Sla het bestand op en keer terug naar Collaborate om het downloaden of kopiëren te starten.

Opnamen lokaal downloaden

Lokale downloads zijn beperkt tot 10 GB per keer. Alles wat groter is, moet worden gekopieerd naar een externe opslag.

 1. Meld je als manager aan bij Collaborate.
 2. Selecteer Opnamen aan de linkerkant en selecteer instellingsrapporten.
 3. Selecteer Opnamen kopiëren. Je kunt geen nieuwe kopie starten als er al een wordt uitgevoerd.
 4. Selecteer CSV-bestand uploaden en blader naar het bewerkte opnamerapport.
 5. Selecteer Lokaal downloaden.
 6. Selecteer Downloaden.

Opnamen kopiëren naar een externe schijf

 1. Meld je als manager aan bij Collaborate.
 2. Selecteer Opnamen aan de linkerkant en selecteer instellingsrapporten.
 3. Selecteer Opnamen kopiëren. Je kunt geen nieuwe kopie starten als er al een wordt uitgevoerd.
 4. Selecteer CSV-bestand uploaden en blader naar het bewerkte opnamerapport.
 5. Selecteer Externe opslag.

  Collaborate heeft toestemming nodig om opnamen te kopiëren naar je Amazon S3-opslag. Als je nog geen toestemming gegeven hebt, gebruik je de link naar het CloudFormation-sjabloon om je opslag in te stellen. Je moet je aanmelden bij Behind the Blackboard om toegang te krijgen tot de sjablonen. Je hoeft dit slechts één keer te doen.

 6. Voer de vereiste gegevens in:
  • S3-bucketnaam: Kopieer de S3-bucketnaam vanuit de AWS-console. Zoek naar ClientBucket de kolom Logische ID. De Fysieke ID voor de ClientBucket is de S3-bucketnaam die je nodig hebt.
  • E-mail voor waarschuwingen: Dit is het e-mailadres waar een melding naartoe wordt gestuurd wanneer de kopie is voltooid.
 7. Selecteer Kopiëren.

Het kan even duren tot Collaborate de opnamen heeft gekopieerd naar je Amazon S3-opslag. Je kunt deze pagina op ieder moment verlaten. Wanneer het kopiëren voltooid is, wordt er een e-mail gestuurd naar het adres dat je hebt opgegeven.

Je kunt de status van de kopie ook bekijken op de pagina Instellingsopnamen.

Zodra het kopiëren voltooid is, ga je naar de S3-bucket om je bestanden te bekijken:

 • Mp4-opname
 • Chat: txt-bestand
 • Ondertiteling: VTT-bestand
 • Metadatalog: CSV

De kopie-ID op de pagina Instellingsopnamen is hetzelfde als de mapnaam in de Amazon-opslag waar je het logboek en de gekopieerde bestanden kunt vinden.

Controleer het metadatalog om te controleren of alles is gekopieerd. Het bestand begint met het jaar, de maand en de dag waarop het maken van de kopie is gestart. De bestandsnaam eindigt met "Collaborate_recording_extract.csv". De inhoud van het CSV is hetzelfde als het Opnamerapport die gebruikt is bij het kopieerproces met deze extra kolommen: 

 • RecordingLink: Het pad in je S3-bucket om deze specifieke opname te vinden.
 • RecordingFailureStatus: Als het leeg is, zijn er geen problemen bij het kopiëren van de opname geweest. 
 • ChatLink: Het pad in je S3-bucket om dit specifieke chatbestand te vinden. Als het leeg is, was er geen chat of is het kopiëren mislukt.
 • ChatFailureStatus: Als hier gegevens staan (NIET leeg), heeft zich een probleem bij het kopiëren van het chatbestand voorgedaan.
 • SubtitleLink: Het pad in je S3-bucket om het ondertitelingsbestand te vinden. Als het leeg is, was er geen ondertiteling of is het kopiëren ervan mislukt.
 • SubtitleFailureStatus: Als hier gegevens staan (NIET leeg), heeft zich een probleem bij het kopiëren van het ondertitelbestand voorgedaan.