Met het rapport Opname beschikken beheerders over gegevens over de opnamen van hun instelling. Deze gegevens omvatten de naam van de opname, een koppeling naar de opname, de datum en tijd waarop de opname is gemaakt en de totale duur van de opname.

Dit rapport maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).


Het rapport Opname maken en downloaden

Het rapport Opname is alleen te downloaden als CSV-bestand. Alleen managers kunnen het rapport Opname downloaden.

iPhone- en iPad-gebruikers moeten Microsoft Excel op hun apparaat hebben geïnstalleerd om het rapport goed weer te geven.

 1. Meld je bij de Planningsfunctie aan als manager, selecteer Rapporten en Instellingsrapporten.
 2. Selecteer rapport Opname.
 3. Kies het Datumbereik voor het rapport. Het datumbereik kan niet groter zijn dan 6 maanden en maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 4. Selecteer Rapport genereren.
 5. Nadat het rapport is gemaakt, selecteer je Rapport downloaden.

  Als het rapport veel gegevens bevat, kan het even duren voordat het rapport is gegenereerd. Je kunt het venster verlaten terwijl het rapport wordt gegenereerd en later terugkeren om het te downloaden.


Kolomnamen van CSV-exportbestand voor rapport Opname

Dit rapport maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).

 • RecordingCreated: Datum en tijd (DD-MM-JJJJ UU.MM) waarop de opname is gemaakt. Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 • SessionOwner: Naam van de sessie-eigenaar
 • SessionName: Naam van de sessie
 • SessionIdentifier: Unieke identificatie van de sessie
 • SessionInstanceIdentifier: Unieke identificatie van een moment van de sessie
 • NumberOfUniqueAttendees: Aantal unieke deelnemers in de sessie die zijn opgenomen
 • RecordingName: Naam van de opname
 • RecordingLink: Webkoppeling van de opname
 • RecordingDuration: Duur van de opname in uren, minuten en seconden (UU:MM:ss)
 • StorageUsageGigabytes: Grootte in GB van elke opname
 • HasLiveCaptions: Geeft aan of er live-ondertitels zijn gebruikt tijdens de live-sessie die is opgenomen (waar of onwaar)
 • HasUserCaptions: Geeft aan of er ondertitels aan de opname zijn toegevoegd (waar of onwaar)
 • PlaybackCount: Aantal keren dat de opname is bekijken
 • LastPlaybackDate: Datum waarop de opname voor het laatst is bekeken. Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 • DownloadCount: Aantal keren dat de opname is gedownload
 • LastDownloadDate: Datum waarop de opname voor het laatst is gedownload. Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 • RecordingStatus: Status van de verwerking van de opname. Status is ofwel Gereed of Mislukt.
  • Gereed: De verwerking is zonder problemen voltooid en de opname kan worden afgespeeld
  • Mislukt: De verwerking is mislukt en de opname is op dit moment niet beschikbaar
 • ContextName: Cursus-, groeps- of forumnaam
 • ContextIdentifier: Unieke identificatie van de groep, cursus, of het forum

  Als je niets ziet in de kolommen contextnaam en ID, wordt je LMS-versie niet ondersteund.

 • ExterneContext-ID: Unieke identificatie die is gemaakt door de LTI-integratie waarmee een koppeling kan worden gemaakt tussen een opname en LMS cursus.