Met het rapport Opname beschikken beheerders over gegevens over de opnamen van hun instelling. Deze gegevens omvatten de naam van de opname, een koppeling naar de opname, de datum en tijd waarop de opname is gemaakt en de totale duur van de opname.

Dit rapport maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).


Het rapport Opname downloaden

Het rapport Opname is alleen te downloaden als CSV-bestand. Alleen managers kunnen het rapport Opname downloaden.

iPhone- en iPad-gebruikers moeten Microsoft Excel op hun apparaat hebben geïnstalleerd om het rapport goed te laten weergeven.

 1. Meld je bij de Planningsfunctie aan als manager, selecteer Rapporten en Instellingsrapporten.
 2. Selecteer rapport Opname.
 3. Kies het Datumbereik voor het rapport. Het datumbereik kan niet groter zijn dan 6 maanden. Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 4. Selecteer Rapport bekijken.

Kolomnamen van CSV-exportbestand voor rapport Opname

Dit rapport maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).

 • RecordingCreated: Datum en tijd (DD-MM-JJJJ UU.MM) waarop de opname is gemaakt. Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 • SessionOwner: Naam van de sessie-eigenaar
 • SessionName: Naam van de sessie
 • SessionIdentifier: Identificatienummer van de sessie
 • SessionInstanceIdentifier: Identificatie van de sessie
 • NumberOfUniqueAttendees: Aantal unieke deelnemers in de sessie die zijn opgenomen
 • RecordingName: Naam van de opname
 • RecordingLink: Webkoppeling van de opname
 • RecordingDuration: Duur van de opname in uren, minuten en seconden (UU:MM:ss)
 • HasLiveCaptions: Geeft aan of er live-ondertitels zijn gebruikt tijdens de live-sessie die is opgenomen (waar of onwaar)
 • HasUserCaptions: Geeft aan of er ondertitels aan de opname zijn toegevoegd (waar of onwaar)
 • PlaybackCount: Aantal keren dat de opname is bekijken
 • LastPlaybackDate: Datum waarop de opname voor het laatst is bekeken. .Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 • DownloadCount: Aantal keren dat de opname is gedownload
 • LastDownloadDate: Datum waarop de opname voor het laatst is gedownload. .Maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).