Het rapport Statistieken is ontworpen om een gedetailleerd overzicht te bieden van je gebruik van Collaborate met de Ultra-ervaring. Hierin zie je bijvoorbeeld de frequentie en schaal waarvan je instelling gebruikmaakt, zodat je weloverwogen beslissingen over de service kunt nemen.

Dit rapport maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00) om dagelijks sessiestatistieken te berekenen.


Een Statistiekenrapport maken en downloaden

Het rapport Statistieken is alleen te downloaden als CSV-bestand. Alleen managers kunnen het rapport Statistieken maken en downloaden.

iPhone- en iPad-gebruikers moeten Microsoft Excel op hun apparaat hebben geïnstalleerd om het rapport goed weer te geven.

 1. Meld je bij de Planningsfunctie aan als manager, selecteer Rapporten en Instellingsrapporten.
 2. Selecteer rapport Statistieken.
 3. Kies het Datumbereik voor het rapport. Het datumbereik kan niet groter zijn dan 6 maanden en maakt gebruik van de tijdzone UTC/GMT (00:00).
 4. Selecteer Rapport genereren.
 5. Nadat het rapport is gemaakt, selecteer je Rapport downloaden.

  Als het rapport veel gegevens bevat, kan het even duren voordat het rapport is gegenereerd. Je kunt het venster verlaten terwijl het rapport wordt gegenereerd en later terugkeren om het te downloaden.

Het rapport Statistieken bevat meerdere kolommen. Elke kolom bevat samengestelde gegevens per dag. Als je dit rapport bijvoorbeeld voor een week wilt uitvoeren, staan er 7 rijen in het CSV-bestand. Elke rij vertegenwoordigt één dag.


Kolomnamen van CSV-exportbestand voor statistiekenrapport

 • SessionsCreated: het totale aantal unieke sessies dat is gemaakt. tijdens het datumbereik. Deze sessies kunnen al dan niet zijn gestart tijdens het datumbereik.
 • SessionInstancesLaunched: Het aantal unieke sessie-exemplaren dat is gestart in het datumbereik. In dit aantal kunnen bestaande en nieuwe sessies zijn opgenomen.

  Een sessie wordt meegerekend als gestart zodra er één persoon deelneemt. Alle volgende deelnemers worden niet geteld als sessies. Als je bijvoorbeeld één sessie hebt waaraan uiteindelijk tien personen hebben deelgenomen, is het aantal gestarte sessies één.

 • SessionTime: de totale tijd van sessie, ongeacht het aantal gebruikers dat elke sessie heeft bijgewoond (UU:MM:ss). Deze tijd verschilt van de statistieken voor het aantal minuten waarop klanten recht hebben die in klantcontracten worden gebruikt.

  Als er bijvoorbeeld vijf deelnemers zijn in een Collaborate-sessie van 30 minuten, is de waarde voor SessionTime 30 minuten, maar is het totale aantal minuten uit het oogpunt van contractuele bevoegdheden 150 minuten.

 • Attendees: het aantal deelnemers (van alle sessies)
 • AttendeesUnique: het aantal deelnemers dat zich elke dag van het rapport bij een sessie heeft aangemeld. Het wordt niet meegeteld als de deelnemer zich bij meer sessies heeft aangemeld. Maar het telt elke dag deelnemers als nieuw. Bijvoorbeeld: een instelling heeft 50 studenten en er worden 20 sessies op een dag gehouden. Alle 50 studenten wonen die 20 sessies bij. Het aantal deelnemers zou 1.000 zijn, maar AttendeesUnique zou slechts 50 zijn. Doe dit gedurende twee dagen en de waarde voor AttendeesUnique is 100.

  AttendeesUnique voor elke dag wordt geteld als de som van twee metingen:

  • Integratie (LMS) en aangemelde deelnemers: het aantal deelnemers dat sessies heeft geopend in Collaborate vanuit het LMS of dat zich rechtstreeks bij de Collaborate-sessieserver heeft aangemeld. Voor deze deelnemers is de naam van de deelnemer die wordt weergegeven in de sessie niet relevant. Zelfs als er twee verschillende studenten zijn met dezelfde naam, kunnen we het aantal unieke gebruikers tellen op basis van de gegevens die beschikbaar zijn voor de Collaborate-server.
  • Gastdeelnemers: het aantal gastdeelnemers met unieke namen binnen verschillende sessies:
   • Als een deelnemer met dezelfde naam opnieuw verbinding maakt met een sessie, wordt het tweede exemplaar van deze deelnemer niet meegeteld. Peter neemt bijvoorbeeld deel aan de sessie Bio 101. De status van Peter wordt weergegeven als Opnieuw verbinding maken. Peter wordt dan niet opnieuw meegeteld nadat hij opnieuw verbinding heeft gemaakt.
   • Als dezelfde of een andere deelnemer vanuit een andere browser deelneemt met dezelfde naam, wordt deze naam in de sessie weergegeven als "Peter #2" en wordt deze meegeteld.
   • Als een andere deelnemer met dezelfde naam deelneemt aan een andere sessie, wordt deze deelnemer ook meegeteld. Als bijvoorbeeld een andere Peter deelneemt aan de geschiedenis Kunstgeschiedenis, wordt deze nieuwe Peter meegeteld.

   Namen worden ingevoerd door gastdeelnemers op het moment dat ze gaan deelnemen aan de sessie. Gastdeelnemers worden alleen dubbel geteld als het niet mogelijk is om op basis van de verstrekte informatie vast te stellen of een gebruiker dezelfde of een andere persoon is.

 • AttendeesSessionPeak: het hoogste aantal gelijktijdige deelnemers van een bepaalde sessie (piekaantal deelnemers van een sessie op een willekeurig moment)
 • AttendeesPeak: het hoogste aantal deelnemers in een aanmeldingsgroep die op de desbetreffende dag aan sessies deelnamen
 • SessionInstancesPeak: het hoogste aantal gelijktijdige sessies (unieke instanties van een sessie), het hoogste aantal unieke sessies dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd
 • Session20: het aantal sessies met minimaal 20 deelnemers
 • Session50: het aantal sessies met minimaal 50 deelnemers
 • Session100: het aantal sessies met minimaal 100 deelnemers
 • Opnamen: het aantal gemaakte opnamen
 • RecordingDuration: het aantal opgenomen minuten