Het rapport Statistieken is ontworpen om een gedetailleerd overzicht te bieden van je gebruik van Collaborate met de Ultra-ervaring. Hierin zie je bijvoorbeeld de frequentie en schaal waarvan je instelling gebruikmaakt, zodat je weloverwogen beslissingen over de service kunt nemen.


Het rapport Statistieken downloaden

Het rapport Statistieken is alleen te downloaden als CSV-bestand. Alleen managers kunnen het rapport Statistieken downloaden.

 1. Meld je bij de Planningsfunctie aan als manager, selecteer Rapporten en Instellingsrapporten.
 2. Selecteer rapport Statistieken.
 3. Kies het Datumbereik voor het rapport.

  Het datumbereik kan niet groter zijn dan 6 maanden.

 4. Selecteer Rapport bekijken.

Het rapport Statistieken bevat meerdere kolommen. Elke kolom bevat samengestelde gegevens per dag. Als je dit rapport bijvoorbeeld voor een week wilt uitvoeren, staan er 7 rijen in het CSV-bestand. Elke rij vertegenwoordigt één dag.


Kolomnamen van CSV-exportbestand voor statistiekenrapport

 • SessionsCreated: het aantal sessies dat in totaal is gemaakt
 • SessionInstancesLaunched: het aantal sessies dat is gestart (unieke instanties van een sessie)
 • SessionTime: totale duur van alle sessies
 • Attendees: het aantal deelnemers (van alle sessies)
 • AttendeesUnique: het aantal unieke deelnemers (van alle sessies)

  AttendeesUnique laat zien hoeveel deelnemers zich elke dag van het rapport bij een sessie hebben aangemeld. Het wordt niet meegeteld als de deelnemer zich bij meer sessies heeft aangemeld. Maar het telt elke dag deelnemers als nieuw. Bijvoorbeeld: een instelling heeft 50 studenten en er worden 20 sessies op een dag gehouden. Alle 50 studenten wonen die 20 sessies bij. Het aantal deelnemers zou 1.000 zijn, maar AttendeesUnique zou alleen 50 zijn. Doe dit gedurende twee dagen en de AttendeesUnique is 100.

 • AttendeesSessionPeak: het hoogste aantal gelijktijdige deelnemers van een bepaalde sessie (piekaantal deelnemers van een sessie op een willekeurig moment)
 • AttendeesPeak: het hoogste aantal deelnemers in een aanmeldingsgroep die op de desbetreffende dag aan sessies deelnamen
 • SessionInstancesPeak: het hoogste aantal gelijktijdige sessies (unieke instanties van een sessie), het hoogste aantal unieke sessies dat tegelijkertijd wordt uitgevoerd
 • Session20: het aantal sessies met minimaal 20 deelnemers
 • Session50: het aantal sessies met minimaal 50 deelnemers
 • Session100: het aantal sessies met minimaal 100 deelnemers
 • Opnamen: het aantal gemaakte opnamen
 • RecordingDuration: het aantal opgenomen minuten