Gebruikersaccounts van Collaborate

Gebruikersaccounts

Als je alles hebt ingesteld, ontvang je beheerders- en manageraccounts van Blackboard. Er is slechts één manageraccount. Je kunt er niet meer maken. Met een manageraccount heb je de meeste machtigingen en kun je beheerders- en supervisoraccounts maken.

 • Managers: Kan instellings- en sessierapporten sessie bekijken. Managers kunnen beheerders en supervisors maken. Managers kunnen niet hun eigen opnamen maken of beheren. Managers zien alleen sessies en opnamen uit sessies waarvoor ze zijn uitgenodigd door een beheerder of supervisor.
 • Beheerders: Kunnen aanwezigheidsrapporten voor sessies bekijken voor afzonderlijke sessies. Beheerders kunnen supervisors maken, nieuwe sessies maken en mensen hiervoor uitnodigen.
 • Supervisors: Kunnen aanwezigheidsrapporten voor sessies bekijken voor afzonderlijke sessies. Supervisors kunnen sessies maken en hier mensen voor uitnodigen.Supervisors kunnen hun eigen sessies en opnamen maken en beheren, en sessies en opnamen bekijken van sessies waarvoor ze zijn uitgenodigd door een beheerder of een andere supervisor.

Je kunt meer dan één beheerdersaccount hebben. Je wilt bijvoorbeeld voor elke afdeling een andere beheerder voor de gebruikers en sessies. Alleen managers kunnen beheerdersaccounts beheren.

Supervisoraccounts kunnen alleen worden beheerd door een beheerder. Als je een manager bent, wijs je een bestaande beheerder toe aan alle supervisoraccounts die je maakt. Als je een beheerder bent, word je automatisch toegewezen als de beheerder voor alle supervisoraccounts die je maakt.

Als je een nieuw gebruikersaccount maakt, moet je de gebruiker laten weten wat de aanmeldingsgegevens zijn. Dit gebeurt niet automatisch in Collaborate.


Een nieuwe gebruiker maken

Gebruik de beheerders- of manageraccount om gebruikers te maken en beheren. Beheerders kunnen supervisors maken. Managers kunnen beheerders en supervisors maken.

Je kunt ook accounts importeren met een CSV-bestand.

 1. In de planningsfunctie selecteer je Gebruikers.
 2. Selecteer Een nieuwe gebruiker aanmaken.
 3. Voor elk account kun je eventueel een voornaam, achternaam en weergavenaam opgeven.

  Als je de weergavenaam leeg laat, worden standaard de voor- en achternaam van de gebruiker gebruikt. Als er geen voor- of achternaam is opgegeven, wordt de gebruikersnaam gebruikt als weergavenaam.

 4. Voer een gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres voor elk account in.

  Gebruikersnamen moeten uniek zijn in heel Collaborate, niet alleen in je aanmeldingsgroep. Alle Collaborate-gebruikersnamen worden opgeslagen in een gedeelde database voor elke geografische regio. Je kunt geen gebruikersnaam gebruiken die al bestaat in een andere aanmeldingsgroep. Gebruikersnamen mogen maximaal 64 tekens lang zijn, mogen spaties bevatten, zijn hoofdlettergevoelig en moeten met een alfanumeriek teken beginnen. Deze tekens mogen niet voorkomen in gebruikersnamen: <&\"#%

 5. Selecteer de accountrol voor de gebruiker.
  • Supervisors: Kunnen sessies maken en hier mensen voor uitnodigen.

  Als je een beheerder bent, kun je geen andere beheerder selecteren. Jij bent de beheerder die is toegewezen aan alle accounts die je maakt.

 6. Selecteer Opslaan.
 7. Stuur de aanmeldingsgegevens naar de gebruikers.

Gebruikers batchgewijs uploaden

Je kunt een CSV-bestand maken en een groot aantal gebruikersaccounts in één keer importeren.

Begin met het CSV-bestand. Het CSV-bestand moet de volgende velden bevatten (in de genoemde volgorde) en de kolomkoppen moeten op deze manier ingevoerd worden:

 • userName (vereist)

  Gebruikersnamen moeten uniek zijn, mogen maximaal 64 tekens lang zijn, mogen spaties bevatten, zijn hoofdlettergevoelig, moeten beginnen met een alfanumeriek teken en mogen geen van de volgende tekens bevatten: <&\"#%

 • firstName (optioneel)
 • lastName (optioneel)
 • displayName

  Als je de weergavenaam leeg laat, worden standaard de voor- en achternaam van de gebruiker gebruikt. Als er geen voor- of achternaam wordt opgegeven, wordt de gebruikersnaam gebruikt.

 • password (vereist)
 • email (vereist)
 • role (vereist)
  • S van Supervisor

CSV-kolomkoppen moeten precies zo ingevoerd worden als hier weergegeven. Gebruik bijvoorbeeld "lastName" en niet "Last Name". Daarnaast moeten de koppen in het Engels zijn. Vertaalde koppen werken niet.

Het bestand uploaden

 1. Selecteer in Gebruikersbeheer de optie Meerdere gebruikers uploaden.
 2. Selecteer Nieuwe gebruikers uploaden, blader naar het CSV-bestand en selecteer Uploaden.
 3. Als alles in orde is, selecteer je Bevestigen om het uploaden van de gebruikers te voltooien. Als er fouten zijn opgetreden, los je deze op in het CSV-bestand en upload je het bestand opnieuw.
 4. Stuur de aanmeldingsgegevens naar de gebruikers.

Een gebruiker bijwerken of bewerken

Managers kunnen alle gebruikers bewerken. Beheerders kunnen alleen supervisoraccounts bijwerken die aan hen zijn toegewezen.

 1. Zoek in Gebruikersbeheer de gebruiker die je wilt bijwerken of uitschakelen.
 2. Selecteer de gebruikersopties voor die gebruiker.
 3. Selecteer Gebruiker bewerken en breng de wijzigingen aan.
 4. Selecteer Opslaan.

Wachtwoorden opnieuw instellen

Gebruikers kunnen hun eigen wachtwoorden opnieuw instellen op het aanmeldingsscherm en op hun persoonlijke profielpagina. Beheerders en managers kunnen ook gebruikerswachtwoorden wijzigen in Gebruikersbeheer.

Als je een wachtwoord voor een gebruiker wijzigt, moet je diegene laten weten wat het nieuwe wachtwoord is.

 1. Zoek in Gebruikersbeheer de gebruiker die je wilt bijwerken.
 2. Selecteer de gebruikersopties voor die gebruiker en selecteer Bewerken.
 3. Schakel het selectievakje Wachtwoord wijzigen in.
 4. Voer het nieuwe wachtwoord in.
 5. Voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in om de juistheid ervan te controleren.
 6. Selecteer Opslaan.
 7. Laat de gebruiker het nieuwe wachtwoord weten.

Een gebruiker uitschakelen

Beheerders kunnen elke willekeurige gebruiker uitschakelen. Beheerders kunnen alleen supervisoraccounts uitschakelen die aan hen zijn toegewezen.

Uitgeschakelde gebruikers worden niet verwijderd. Managers kunnen de accounts weer inschakelen.

 1. Zoek in Gebruikersbeheer de gebruiker die je wilt bijwerken of uitschakelen.
 2. Selecteer de gebruikersopties voor die gebruiker.
 3. Selecteer Dit account deactiveren.
 4. Selecteer Ja, account deactiveren om te bevestigen dat je het wilt uitschakelen.

Een gebruiker opnieuw inschakelen

Uitgeschakelde gebruikers kunnen worden ingeschakeld met een manageraccount. Beheerders kunnen gebruikers niet opnieuw inschakelen.