Wil je je sessies veilig houden en onderbrekingen voorkomen? Volg dan deze aanbevolen procedures.


Machtigingen van deelnemers beperken

Beperkte machtigingen zorgen ervoor dat deelnemers niets kunnen doen wat jij niet wilt.

Sessies maken met deze deelnemersmachtigingen uitgeschakeld:

 • Audio: Deelnemers kunnen hun audio niet gebruiken tijdens de sessie wanneer het selectievakje Audio delen is uitgeschakeld.
 • Video: Deelnemers kunnen hun video niet gebruiken tijdens de sessie wanneer het selectievakje Video delen is uitgeschakeld.
 • Chat: Deelnemers kunnen geen chatberichten posten tijdens de sessie wanneer het selectievakje Chatberichten posten is uitgeschakeld.

  Je kunt in plaats daarvan desgewenst grof taalgebruik in chatberichten filteren.

 • Tekenen: Deelnemers kunnen het whiteboard of gedeelde bestanden niet bewerken als het selectievakje Tekenen op whiteboard en bestanden is uitgeschakeld.

Machtigingen van deelnemers worden in-en uitgeschakeld voor alle deelnemers. Het is niet mogelijk om de machtigingen in of uit te schakelen voor individuele deelnemers. Als moderators een bepaalde deelnemer meer machtigingen willen geven tijdens een sessie, kunnen ze een presentator maken van de deelnemer.

Meer informatie over de verschillende rollen en de bijbehorende machtigingen

Machtigingen van deelnemers zijn alleen van toepassing op deelnemers met de rol van deelnemer Sessies hebben standaard één moderator. Alle andere personen in de sessie zijn deelnemer. 


Laat iedereen deelnemen vanuit een cursus

De veiligste manier om deel te nemen aan een sessie is vanuit een cursus.

Deelnemers moeten zich aanmelden bij de cursus om toegang te krijgen tot de sessie. Het LMS (Learning Management System) verifieert de gebruiker en maakt een unieke sessiekoppeling waaraan elke gebruiker wordt geïdentificeerd in de sessie. Elke koppeling is uniek voor een individuele sessie en een specifieke gebruiker in die sessie. Dit betekent dat de koppeling alleen werkt voor die gebruiker en op dat moment. De koppeling om deel te nemen aan de sessie kan niet opnieuw worden gebruikt of worden gedeeld met een andere gebruiker. Sessiekoppelingen verlopen na vijf minuten.

Meer informatie over LMS-integraties


Uitnodigingen beperken in Sessie-instellingen

Je kunt geen uitnodigingen verzenden vanuit sessies in je cursussen.

Als deelnemers niet vanuit een cursus kunnen deelnemen, zijn uitnodigingen het beste alternatief. 

 1. Ga naar de instellingen van een sessie.
 2. Vouw Uitnodigingen uit.
 3. Selecteer Deelnemer uitnodigen.
 4. Typ de naam en het e-mailadres van de persoon.

  Gebruik de naam die de persoon zal gebruiken wanneer hij of zij gaat deelnemen.

 5. Wijs eventueel de rol van deelnemer toe aan de persoon en beperk de toegang van deelnemers.
 6. Selecteer Deelnemer uitnodigen.

Er wordt een e-mail met een koppeling om deel te nemen verstuurd naar het door jou ingevoerde adres. De koppeling werkt alleen voor de bedoelde deelnemer en de persoon kan geen aangepaste naam invoeren.


Gasttoegang beperken

Gastkoppelingen zijn openbare koppelingen die iedereen die de koppeling heeft, kan gebruiken. Als je de koppeling bijvoorbeeld naar een student verstuurt en hij of zij de koppeling deelt, kan iedereen die de koppeling heeft gekregen deelnemen. Als je de sessie veilig wilt houden, gebruik je geen gastkoppelingen. Als je toch besluit om gastkoppelingen te gebruiken, moet je ervoor zorgen dat gasten de rol van deelnemer krijgen en moet je de toegang van deelnemers beperken.

Je kunt gasttoegang ook uitschakelen.

 1. Zoek in de planningsfunctie een sessie en selecteer Sessie-opties.
 2. Selecteer Bewerk instellingen.
 3. Schakel het selectievakje Gasttoegang uit.

Als gasttoegang is uitgeschakeld, kunnen personen met een gastkoppeling niet meer deelnemen aan je sessie.

Als je wilt dat deelnemers kunnen inbellen bij een sessie, is de functie voor anoniem inbellen nog steeds beschikbaar. Voor een beveiligde sessie mag je de gegevens voor anoniem inbellen niet delen. De gegevens voor anoniem inbellen zijn alleen beschikbaar voor deelnemers als moderators deze met hen delen. Deelnemers kunnen deelnemen aan de sessie in hun browser en de inbelgegevens gebruiken in het menu Sessie, dat is beveiligd. Zie Collaborate via teleconferentie voor meer informatie.