Collaborate-sessies maken:

Selecteer in de sessielijst van de planningsfunctie Sessie maken. Het deelvenster Sessie maken is ingedeeld op tabbladen.

De tabbladen die je ziet, zijn afhankelijk van als je sessies maakt in je cursus of niet. Er zijn alleen gebeurtenisgegevens nodig om de sessie te maken. De andere tabbladen zijn optioneel.


Gebeurtenisgegevens

Gebeurtenisgegevens bevatten de naam, datum en het tijdstip van een sessie. Bepaal of de sessie openstaand of terugkerendis.

Sessies die langer dan 12 uur duren, worden verbroken. Opnamen zijn ook beperkt tot 8 uur.

Geef de sessie een betekenisvolle naam voor je deelnemers, zodat ze weten waar het voor is.

Collaborate gebruikt de lokale tijdzone van je computer voor de begin- en eindtijd van sessies.

Je kunt gasttoegang ook toestaan vanaf het tabblad Gebeurtenisgegevens.

Bewerk terugkerende sessies

Terugkerende sessies zijn gebaseerd op de eerste sessie in de reeks. Om de tijd van de hele reeks te wijzigen, voer je de update in het eerste moment uit. Het is ook mogelijk om afzonderlijke momenten bij te werken.

 1. Zoek in de planningsfunctie naar de terugkerende sessie.
 2. Zet de sessie open om alle momenten te zien.
 3. Selecteer het menu Sessie-opties en selecteer vervolgens Moment bewerken.
 4. Bewerk het moment en sla het op.

De verbinding van sessies die erg lang duren wordt automatisch verbroken

Sessies die langer dan 12 uur duren, worden standaard verbroken. Hoewel sessies voor elke gewenste tijdsduur kunnen worden gepland en er geen einddatum opgegeven hoeft te worden, komt het niet vaak voor dat iemand langer dan 12 uur achter elkaar in de sessie aanwezig blijft. We gaan er vanuit dat dit niet de bedoeling is en verbreken de verbinding met de ruimte. Deelnemers kunnen zich opnieuw bij de sessie aansluiten, mocht dat nodig zijn.


Gasttoegang

Gasten zijn deelnemers die zich niet hoeven aan te melden bij de sessie of zich inschrijven bij de cursus om deel te nemen aan de sessie. Gasten hebben geen verificatie nodig.

Wanneer je gasttoegang toestaat, is er een gastkoppeling beschikbaar voor de sessie. Deze koppeling is een openbare koppeling die gebruikt en gedeeld kan worden door iedereen. Iedereen met de gastkoppeling kan deelnemen aan de sessie.

Gasttoegang is standaard uitgeschakeld om de toegang tot geverifieerde deelnemers te beperken. Als je de sessie veilig wilt houden, gebruik je geen gastkoppelingen.

Meer informatie over sessiebeveiliging

Nadat je gasttoegang hebt toegestaan, kies je een rol voor je gasten op basis van de machtigingen die je wilt geven. Zorg ervoor dat je de verschillende rollen en de bijbehorende machtigingen begrijpt voordat je ze aan gasten toewijst.

Meer informatie over rollen en machtigingen

Als je wilt dat deelnemers teleconferentie kunnen gebruiken in je sessie, zijn anonieme inbelgegevens ook beschikbaar. Net als bij gastkoppelingen, kan iedereen met de inbelgegevens deze gebruiken. Je weet ook niet wie de deelnemer is, aangezien deze anoniem is. Als je de sessie veilig wilt houden, deel je geen anonieme inbelgegevens. Deelnemers kunnen nog steeds teleconferenties gebruiken, maar met inbelgegevens ter verificatie.

Meer informatie over Collaborate-teleconferenties

Gasttoegang verwijderen

Als je gasttoegang hebt toegestaan en later van gedachten verandert, schakel je het selectievakje Gasttoegang uit in het tabblad Gebeurtenisgegevens van de sessie. Alle gastkoppelingen die eerder zijn gedeeld, werken niet meer. De sessie is nog steeds actief, maar de gastkoppeling is verbroken. Deelnemers moeten deelnemen vanuit je cursus of e-mailuitnodiging.


Sessie-instellingen

Sessie-instellingen van Collaborate voor en tijdens

Met Sessie-instellingen kun je bepalen wat je in je sessie wilt toestaan. Sommige instellingen die je moet instellen voordat de sessie begint. Andere instellingen die je elke keer kunt wijzigen voordat of tijdens de sessie.

Instellingen die je moet opgeven vóór een sessie

Hoewel de meeste instellingen altijd tijdens de sessie gewijzigd kunnen worden, moet je sommige instellingen waar je gebruik van wilt maken, uitvoeren voordat de sessie start.

 • Gasttoegang
 • Standaardrol voor deelnemers
 • Chatberichten anoniem maken
 • Telefoniesessie inschakelen
 • Instellingen voor privéchat
 • Filter voor grof taalgebruik
 • Toestaan dat meer dan 250 deelnemers deelnemen

  Als je deze optie voor grootschalige sessies niet ziet, is deze mogelijk niet beschikbaar in je integratie. De beheerder kan dit voor je instellen.

Instellingen die je kunt wijzigen tijdens een sessie

Sommige instellingen die je kunt wijzigen tijdens een sessie. Als je de instellingen tijdens een sessie wilt wijzigen, open je het Collaborate-venster, selecteer je Mijn instellingen en open je Sessie-instellingen.

 • Je voorkeurstaal kiezen
 • Alleen profielfoto van moderators weergeven
 • Galerieweergave
 • Machtigingen van deelnemers

Collaborate standaardrol voor deelnemers

Standaardrol voor deelnemers instellen

De standaardinstelling is dat iedereen deelneemt aan de sessie als deelnemer. Sessie-eigenaren en cursusleiders nemen deel als moderators. Gebruik het menu Standaardrol voor deelnemers om de standaardinstelling voor gasten en studenten te wijzigen. 

Je kunt de standaardinstelling tijdens de sessie niet wijzigen. Als er echter geen einddatum voor de sessie is, kun je de standaardinstelling wijzigen voordat je deze kunt gebruiken.

Zorg ervoor dat je de verschillende rollen en de bijbehorende machtigingen begrijpt voordat je ze als standaard instelt.

Meer informatie over rollen en machtigingen


Opnamen

Moderators kunnen hun sessies opnemen en vervolgens delen. De opnamen worden opgeslagen als MP4-bestanden. Gebruikers kunnen de opnamen bekijken door deze te streamen of te downloaden. Een opname bevat de audio, video en eventuele content die is gedeeld tijdens een sessie. Real-time ondertitels worden ook opgenomen. Als er meerdere ondertitels beschikbaar zijn tijdens de sessie, wordt alleen de eerste ondertitel opgenomen.

Meer over opnamen opslaan op Behind the Blackboard (alleen beschikbaar in het Engels)

Meer informatie over opnamen voor moderators

Instellingen voor sessieopnamen

Instellingen voor sessieopnamen

 • Opnamen downloaden toestaan: Als je de eigenaar van de sessie bent, hoef je deze optie niet in te schakelen om opnamen te downloaden. Sessie-eigenaars, cursusleiders en beheerders kunnen opnamen altijd downloaden. Met het selectievakje Opnamen downloaden toestaan kunnen anderen de opname downloaden. Selecteer deze optie om de deelnemers en studenten opnamen te laten downloaden. 

  Je kunt deze instelling inschakelen nadat de sessie is beëindigd. Als de sessie is beëindigd, wijzig je de einddatum van de sessie in de huidige datum of een toekomstige datum en selecteer je Opslaan.

  Met de Chrome-extensie Collaborate Downloader kunnen gebruikers de opname downloaden, zelfs als het selectievakje Opnamedownloads toestaan niet is ingeschakeld.

 • Chatberichten anoniem maken: Chatberichten die tijdens de sessie worden gepost, worden als anonieme berichten weergegeven in de opname. Je moet bij deze optie vooraf plannen en deze inschakelen voordat je de sessie kunt opnemen. Als de opname is gestart, kun je niet meer van gedachte veranderen. Deze optie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Collaborate sessiemachtigingen

Je voorkeurstaal kiezen

Collaborate heeft tot nu toe de standaardtaal in je browser gebruikt, maar die is mogelijk niet je voorkeurstaal. Je kunt nu in Sessie-instellingen elke taal kiezen die wordt ondersteund door Collaborate als je standaardtaal voor een sessie. Je keuze wordt dan door deze browser op dit apparaat onthouden voor je volgende sessie.

In My Settings under Sessions Settings is a Default Language menu

Om de beveiliging te verbeteren en deze release te ondersteunen, gaat Blackboard productwijzigingen doorvoeren die de beveiliging van Collaborate-integraties versterken. Deze wijziging wordt automatisch ingevoerd als onderdeel van de release binnen het geplande releasevenster.

Alleen de profielfoto's van moderators weergeven

Als je de sessie veilig wilt houden en vrij van ongeschikte profielfoto's, kun je instellen dat alleen de profielfoto van moderators worden weergegeven. Indien geselecteerd, wordt de profielfoto van deelnemers nergens in de sessie weergegeven. Dat omvat ook de lijst met deelnemers, chats, parallelgroepen en het hoofdscherm. In de plaats daarvan wordt de standaardavatar weergegeven.

Galerieweergave

Met de Galerieweergave kun je de meeste studenten tegelijkertijd zien. Met deze weergave kun je maximaal 25 deelnemers op een pagina zien. 25 is het optimale aantal video's dat je op een pagina kunt weergeven om nog genoeg details te zien voor de visuele non-verbale feedback.

Met de instellingen voor Galerieweergave kun je beslissen of:

 • Iedereen in de sessie Galerieweergave kan gebruiken
 • Alleen moderators de Galerieweergave kunnen gebruiken
 • Galerieweergave voor iedereen uitschakelen

Als je de galerieweergave uitschakelt, zijn er maximaal 4 video's zichtbaar. Deelnemers kunnen er niet voor kiezen om meer te zien.

Machtigingen van deelnemers

De standaardinstelling is dat alle machtigingen van deelnemers zijn ingeschakeld voor sessies met minder dan 250 deelnemers. Deelnemers kunnen audio en video delen, chatberichten posten of tekenen op whiteboards en bestanden.Schakel alle selectievakjes uit om de machtiging uit te schakelen.

Je kunt de machtigingen van deelnemers voorafgaand aan of tijdens de sessie wijzigen. Deze instellingen schakelen de machtigingen in of uit voor alle deelnemers. Je kunt de machtigingen niet voor een enkele deelnemer wijzigen. Als je wilt dat bepaalde deelnemers verschillende machtigingen hebben, kun je hun rol wijzigen.

De machtigingen van deelnemers hebben geen invloed op wat moderators en presentatoren kunnen doen.

Voor grotere sessies zijn de machtigingen voor alle deelnemers standaard uitgeschakeld en kunnen ze niet meer worden gewijzigd. Als je meer wilt weten, ga je naar Instellingen in webinar-modus.

Telefoniesessie inschakelen

Selecteer Deelnemers toestaan om deel te nemen aan de sessie via een telefoon om deelnemers te laten inbellen bij de teleconferentiesessie. Er kunnen maximaal 25 deelnemers vanaf hun telefoon inbellen bij een sessie. Als het maximum aantal inbellers is bereikt, kan er niemand meer inbellen.

Je kunt deze instelling tijdens de sessie niet wijzigen. Als je wilt dat deelnemers kunnen inbellen, schakel je dit selectievakje in voordat de sessie begint.

Meer informatie over Collaborate-teleconferenties

Instellingen voor privéchat

Privéchat tussen deelnemers is standaard ingeschakeld, maar je kunt de manier beperken waarop het wordt gebruikt.

 • Deelnemers kunnen alleen met moderators chatten: Als deze optie is geselecteerd, kunnen deelnemers alleen privé chatten met moderators. Als de optie niet is geselecteerd, kunnen deelnemers met iedereen in de sessie privé chatten.

 • Moderators controleren alle privéchats: Als deze optie is geselecteerd, kunnen moderators alles zien wat er privéchats wordt gezegd door deelnemers. Er wordt een melding bovenaan het privéchatkanaal weergegeven waarin deelnemers worden geïnformeerd dat de chat wordt gecontroleerd. Als deze optie niet is geselecteerd, zie je geen kanalen voor privéchats.

Meer informatie over privéchats


Een gratis nummer gebruiken

Voorkom dat je studenten kosten voor internationale gesprekken moeten betalen door een gratis nummer toe te voegen om in te bellen bij je sessie. De eigenaren van het gratis nummer zijn dan verantwoordelijk voor de gemaakte kosten.

Collaborate biedt geen gratis nummers. Als je er nog geen hebt, kun je ze kopen bij services zoals Toll-Free Forwarding

 1. Stel je gratis nummer zo in dat dit wordt doorgeschakeld naar een van de inbelnummers van Collaborate.
 2. Dien een verzoek in op Behind the Blackboard om het nummer in de gebruikersinterface voor sessies te vervangen door het gratis nummer.

Chatfilter voor grof taalgebruik in Collab


Chatfilter voor grof taalgebruik

Als iemand ongepaste taal gebruikt in de chat, kunnen die woorden zowel in de live-sessie als in de opname worden gefilterd. De woorden worden vervangen door een reeks sterren.

De filter voor grof taalgebruik filtert voornamelijk een aantal van de meest aanstootgevende termen met betrekking tot ras/nationale afkomst en identiteit/expressie van gender, en ook denigrerende slang voor lichaamsdelen of seksuele handelingen. Het is in het Engels, Frans en Spaans. Het is voornamelijk bedoeld voor het basis- en voortgezet onderwijs.  De standaardinstelling is dat deze functie is uitgeschakeld. We weten dat een dergelijke lijst niet compleet is en dat er waarschijnlijk te veel of te weinig inbegrepen is.

Moderators kunnen de functie inschakelen in Sessie-instellingen.

 1. Schakel het selectievakje naast Grof taalgebruik in chatberichten verbergen in
 2. Beëindig de huidige sessie
 3. Start een nieuwe sessie om de gewijzigde instelling toe te passen. De wijzigingen zijn ook van toepassing op volgende sessieopnamen.

  Het opnieuw laden van de sessie is niet voldoende.


Webinar-modus inschakelen

De webinar-modus is niet beschikbaar voor klanten met de licentie Moderator Access (Classroom). De modus is alleen beschikbaar voor klanten met een Department- of Enterprise-licentie. Als je vragen hebt over je licentie of een upgrade, neem je contact op met je Blackboard-accountmanager.

Activeer de webinar-modus voor een sessie en er kunnen maximaal 500 personen deelnemen aan de sessie. Om het hoge aantal deelnemers goed te kunnen beheren, gelden voor webinar-sessies deze beperkingen.

 • Webinar-sessies mogen niet langer zijn dan 24 uur
 • Deelnemers kunnen maximaal 2 video's tegelijk zien
 • Gasten moeten de rol van deelnemer toegewezen krijgen
 • Machtigingen van deelnemers zijn uitgeschakeld.

  Moderators kunnen de chatfunctie inschakelen tijdens de sessie.

 • Parallelgroepen zijn niet beschikbaar
 • Sessie wordt beëindigd en deelnemers worden verwijderd op de geplande eindtijd

Als je een sessie wilt maken in de webinar-modus, ga je naar de pagina Sessie-instellingen en selecteer je Meer dan 250 deelnemers toestaan. Als je de optie niet ziet in Sessie-instellingen, dien je een verzoek in via Behind the Blackboard om de functie in te schakelen.

Deelnemers uitnodigen

Je kunt gebruikers op twee manieren uitnodigen:

 • Een openbare gastkoppeling sturen
 • Een persoonlijke uitnodiging sturen

Je kunt geen uitnodigingen voor sessies sturen in een Learning Management System (LMS)-cursus. Iedereen die bij de cursus is ingeschreven, heeft automatisch toegang tot de sessie. Als je iemand wilt uitnodigen die niet deelneemt aan de cursus, kun je die persoon een gastkoppeling sturen.

Meer informatie over het uitnodigen van deelnemers

Deelnemers bulksgewijs uitnodigen met Collaborate


Deelnemers bulksgewijs uitnodigen

Je kunt een door komma's gescheiden bestand (CSV) aanmaken en maximaal 500 deelnemers tegelijk uitnodigen.

Collaborate-sessies ondersteunen 250 deelnemers per keer. Beheerders kunnen de webinar-modus inschakelen om grootschalige sessies van maximaal 500 deelnemers te ondersteunen. Als je meer deelnemers uitnodigt dan de sessie ondersteunt, kan niet iedereen die is uitgenodigd deelnemen.

Begin met het CSV-bestand. Beperk het CSV-bestand tot 500 deelnemers. Het CSV-bestand moet de volgende velden bevatten (in de genoemde volgorde) en de kolomkoppen moeten op deze manier ingevoerd worden:

 • displayName (vereist)
 • email (vereist)
 • role (optioneel)
  • moderator
  • presenter
  • participant

  Als de rol leeg is, wordt de deelnemer standaard toegewezen.

CSV-kolomkoppen moeten precies zo ingevoerd worden als hier weergegeven. Gebruik bijvoorbeeld "displayName" en niet "Display Name". Daarnaast moeten de koppen in het Engels zijn. Vertaalde koppen werken niet.

Het bestand uploaden

 1. Selecteer Uitnodigingen in Sessie-instellingen.
 2. Selecteer Deelnemers importeren.
 3. Selecteer Nieuwe deelnemers importeren, blader naar het CSV-bestand en selecteer Uploaden.
 4. Als alles in orde is, selecteer je Bevestigen om het uploaden van de deelnemers te voltooien. Als er fouten zijn opgetreden, los je deze op in het CSV-bestand en upload je het bestand opnieuw.
 5. Selecteer Aan sessie toevoegen.
 6. Selecteer Opslaan om de uitnodigingen te sturen.

Rapporten

Beheerders, managers en moderators kunnen rapporten weergeven vanuit de planningsfunctie.

Meer informatie over rapporten