Status netwerkverbinding

Collaborate houdt je connectiesnelheid bij en past zich hierop aan. Dit betekent dat je zelfs wanneer je een trage of slechte netwerkverbinding hebt, kunt deelnemen aan sessies.


Verbindingsstatus

Je kunt van iedereen in de sessie de verbindingsstatus bekijken , waaronder die van jezelf. Er zijn plekken waar je de status van de netwerkverbindingen kunt bekijken.

 • Via het deelvenster Deelnemers
 • Via je profielfoto in het hoofdscherm

Zoek de verbindingsstatusindicator en ga er met je muis overheen. De details die verschijnen, laten zien of de verbinding goed, redelijk of slecht is. Bekijk Verbindingsstatusdetails voor meer informatie over wat deze gegevens betekenen.

Als je een toetsenbord gebruikt voor navigatie, gebruik dan je toetsenbord om de Lijst met deelnemers te openen in het deelvenster Deelnemers. Ga naar een deelnemer. Verbindingsdetails voor die deelnemer verschijnen. Gebruikers met een schermlezer kunnen deze inhoud openen met navigatie-opdrachten van een standaard toetsenbord.

Als je verbinding slecht is, verschijnt er een verbindingsstatusindicator over je profielfoto. Ga er met je muis overheen voor de verbindingsdetails.

Deze informatie wordt voortdurend bijgewerkt. Collaborate past je ervaring aan op basis van je huidige verbinding.

Meer informatie over dynamische aanpassingen


Verbindingsstatusdetails

De verbindingsstatusdetails bevatten veel informatie. Maar wat betekent het allemaal?

De netwerkverbinding van een deelnemer is uitstekend, goed, redelijk of slecht.

 • Uitstekend: deelnemer kan alles delen, zien en horen zonder problemen.
 • Goed: deelnemer kan alles delen, zien en horen met weinig tot geen problemen.
 • Redelijk: deelnemer kan een aantal veranderingen ervaren.
 • Slecht: deelnemer kan problemen ervaren bij het horen, zien of delen.

Up en Down

Up en Down laat de mogelijkheid van de deelnemer zien om op dat moment informatie te uploaden en downloaden. Hieronder valt ook de mogelijkheid om audio, video en inhoud te delen of bekijken.

Als Up slecht is, kan de deelnemer problemen ervaren met het delen van hun video. Als Up goed is, zijn er waarschijnlijk geen problemen. Als Down goed is, heeft de deelnemer waarschijnlijk geen problemen om alles te zien en te horen. Als Down slecht is, ondervindt de deelnemer mogelijk problemen.

Er worden alleen gegevens weergegeven voor Up als de deelnemer iets deelt.

Bitsnelheid

De bitsnelheid geeft aan hoeveel audio en video er wordt geleverd. In het algemeen geldt: hoe hoger het getal, hoe beter de kwaliteit. De inhoud die gedeeld wordt, heeft echter ook invloed op dit getal. Als je bijvoorbeeld alleen audio deelt, zal dit getal laag zijn, omdat de bitsnelheid van audio niet erg hoog is. Hier zijn een paar voorbeelden van hoe verschillende functies bijdragen aan de bitsnelheid:

 • Audio gebruikt altijd 48 kbps.
 • Een video gebruikt meestal 360 kbps, maar dit kan teruglopen tot 20 kbps afhankelijk van de netwerkomstandigheden.
 • Toepassingen delen loopt van 70 kbps tot 500 kbps, afhankelijk van de inhoud die gedeeld wordt en de netwerkomstandigheden.

Gelukkig hoef je deze getallen niet te gebruiken om erachter te komen wat een deelnemer ervaart. Collaborate bekijkt dit voor jou. De verbindingsstatusindicator vertelt je wat waarschijnlijk de ervaring van de deelnemer is (uitstekend, goed, redelijk of slecht).

Verlies (Audio)

Bij het streamen van audio en video over het netwerk kan er wat informatie verloren gaan. Videoverlies is meestal niet zo erg, maar audioverlies wel. De rij Verlies (Audio) geeft het percentage aan audioverlies aan op de up- en down-koppeling. Dit zijn de drempels die Collaborate gebruikt om de ervaring van de deelnemer te bepalen:

 • 10% en lager: Goed of uitstekend. Deelnemers horen waarschijnlijk alles zonder problemen.  
 • 10% - 20%: Redelijk. Deelnemers ervaren misschien wat problemen om alles te horen. Maar zelfs bij dit niveau van verlies is de audio meestal erg goed. Er kunnen problemen ontstaan als het verlies op bepaalde momenten wat groter is.
 • 20% of hoger: Slecht. Deelnemers zullen misschien opmerken dat de audio af en toe wegvalt of dat deze robotachtig klinkt.

De audioverwerkingsalgoritmes van Blackboard kunnen meestal erg groot gegevensverlies nog verbeteren. Een verlies van 20% tot 30% aan audiogegevens kan nog steeds bruikbare audio geven als de gegevens gelijkmatig verdeeld zijn over de tijd. Als iemand zoveel verlies ervaart, is communicatie misschien nog wel mogelijk, maar niet gegarandeerd.

Vertraging

De waarde Vertraging geeft aan hoelang het duurt voordat de audiogegevens van het apparaat van de deelnemer aankomen bij de Blackboard-servers.

Deelnemers die hoge vertragingen van 1 seconde of meer hebben, zullen waarschijnlijk niet reageren zoals in een natuurlijk gesprek. Geef ze wat tijd om te reageren, voordat je aanneemt dat ze dat niet gaan doen.


Aanbevolen werkwijzen voor de beste ervaring

Alle deelnemers

 • Sluit alle programma's op je computer behalve de browser die je gebruikt voor je Collaborate-sessie.
 • Gebruik een bekabelde verbinding (Ethernet), indien deze beschikbaar is. Als deze niet beschikbaar is, moet je een wifiverbinding gebruiken.
 • Gebruik alleen actuele internetbrowsers die door Blackboard Collaborate worden ondersteund.  
 • Gebruik Tegel- of Sprekersweergave in plaats van Galerieweergave.
 • Schakel de galerieweergave uit die je de mogelijkheid biedt om een maximumaantal video's weer te geven, als je de belasting op je netwerk moet verlagen. 
 • Gebruik alleen video tijdens de sessie wanneer dit nodig is.

Moderators

Als je bang bent dat deelnemers iets missen vanwege slechte netwerkverbindingen, kun je ook de volgende dingen proberen.

 • Sessies opnemen, zodat deelnemers kunnen bekijken wat ze hebben gemist.
 • Upload presentaties en scripts op een plek waar deelnemers ze kunnen vinden.
 • Deelnemers dempen in grote sessies. Als het nodig is, kun je deelnemers ook laten stoppen met het delen van hun video via Sessie-instellingen.
 • Houd de verbindingsstatus van deelnemers in de gaten om te zien of iedereen alles meekrijgt. Houd het deelvenster Deelnemers open om dit makkelijker te maken.

Meer aanbevolen werkwijzen op Behind the Blackboard (alleen beschikbaar in het Engels)


Deelnemen en opnieuw verbinding maken

Collaborate laat het je ook weten als deelnemers worden aangemeld bij de sessie of opnieuw verbinding maken met de sessie.

 • Zolang een deelnemer nog wordt aangemeld, zie je Deelnemen … met de naam van de deelnemer. In het deelvenster Deelnemer zie je een paarse en vervolgens groene cirkel om de avatar van de deelnemer. Als de deelnemer eenmaal aanwezig is, wordt de avatar normaal weergegeven.
 • Als een deelnemer bezig is om opnieuw verbinding te maken, zie je Opnieuw verbinding maken... bij hun naam staan. In het deelvenster Deelnemer zie je een rode cirkel om de avatar van de deelnemer. Als de deelnemer opnieuw verbinding heeft gemaakt, wordt de avatar normaal weergegeven.
 • Als je opnieuw verbinding maakt, verandert je status om aan te geven dat je opnieuw verbinding maakt en dat je hoofdtools, zoals audio en video, zijn uitgeschakeld.

Je kunt visuele en audiomeldingen inschakelen, zodat je weet wanneer iemand deelneemt of opnieuw verbinding maakt. Ga naar Mijn instellingen en selecteer Meldingsinstellingen. Kies de melding die je wilt.

Dynamische aanpassingen in Collaborate


Dynamische aanpassingen

Collaborate past de bandbreedte voor verzenden en ontvangen dynamisch aan op basis van de kwaliteit van je internetverbinding. Naarmate de kwaliteit van de verbinding verbetert of verslechtert, wordt het bandbreedtegebruik voor video dienovereenkomstig aangepast.

In sommige situaties kan extra afstelling nodig zijn. Collaborate voegt expliciete aanpassingen van de ervaring toe om overweg te kunnen met een breder bereik van korte verbindingsuitval.

Als de ervaring wordt aangepast, krijg je hiervan bericht en wordt uitgelegd wat de reden ervan is.

De ervaring verandert op basis van downloadomstandigheden

Als je netwerkverbinding onvoldoende is voor het verwerken van downloads, wordt de ervaring van video en het delen van toepassingen aangepast.

De ervaring verandert op basis van downloadomstandigheden
Optimale bandbreedte Verlaagde bandbreedte Reden van wijziging
Er wordt video voor één actieve spreker weergegeven. Audio is ingeschakeld voor alle deelnemers. De video van de actieve spreker wordt vervangen door de profielafbeelding.

Geen aanpassing voor het audiogedeelte.

De verbinding is onvoldoende voor het verwerken van videodownloads.
Er wordt video voor één actieve spreker weergegeven terwijl er een toepassing wordt gedeeld. Audio is ingeschakeld voor alle deelnemers. De video van de actieve spreker wordt vervangen door de profielafbeelding.

Geen aanpassing voor het audiogedeelte en de gedeelde toepassing.

De verbinding is onvoldoende voor het verwerken van downloads voor video en toepassingsdeling.
De profielafbeelding voor één actieve spreker wordt weergegeven terwijl er een toepassing wordt gedeeld. Audio is ingeschakeld voor alle deelnemers. Geen aanpassing voor de profielafbeelding van de actieve spreker en het audiogedeelte.

Als er voldoende bandbreedte is, worden gedeelde gegevens van toepassingen met een lagere kwaliteit verzonden. In dit geval wordt er een verbroken badge voor delen weergegeven. Als er onvoldoende bandbreedte is, worden er geen gegevens meer gedeeld door de toepassing.

De verbinding is onvoldoende voor het verwerken van downloads voor het delen van de toepassing.
Er wordt video voor verschillende sprekers weergegeven. Audio is ingeschakeld voor alle deelnemers. Er wordt alleen video weergegeven voor de actieve spreker.

Geen aanpassing voor het audiogedeelte.

De verbinding is onvoldoende voor het verwerken van meerdere videodownloads.

Aanpassing van de ervaring op basis van uploadomstandigheden

Als je netwerkverbinding onvoldoende is voor het verwerken van uploads, wordt de ervaring van video en het delen van toepassingen aangepast.

Aanpassing van de ervaring op basis van uploadomstandigheden
Optimale bandbreedte Verlaagde bandbreedte Reden van wijziging
Een gebruiker deelt video van hoge kwaliteit. De beelden kunnen rechtstreeks afkomstig zijn van een camera of bestaan uit video die wordt gedeeld. De videostream wordt weergegeven met een lagere kwaliteit. De verbinding is onvoldoende voor het verwerken van video van hoge kwaliteit.
Een gebruiker deelt video van hoge kwaliteit. De beelden kunnen rechtstreeks afkomstig zijn van een camera of bestaan uit video die wordt gedeeld. De camera wordt uitgeschakeld en er worden geen videobeelden meer verstuurd.

Er wordt nog wel audio verstuurd.

De andere deelnemers zien de profielafbeelding van deze deelnemers.

De verbinding is onvoldoende voor het uploaden van video.
Een moderator met uitgeschakelde video deelt een toepassing. Er kan nog wel audio worden verstuurd. Als er voldoende bandbreedte is, worden gedeelde gegevens van toepassingen met een lagere kwaliteit weergegeven. Als er onvoldoende bandbreedte is, kun je geen gedeelde gegevens van toepassingen meer zien. De verbinding is onvoldoende voor het verwerken van uploads voor het delen van de toepassing.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de belangrijkste factoren voor bandbreedtegebruik bij het gebruik van Collaborate met de Ultra-ervaring?

Collaborate past het bandbreedtegebruik dynamisch aan. Daardoor kunnen wij actief toezicht houden op de netwerkverbinding van gebruikers en de downloadsnelheden aanpassen voordat de gebruiker problemen ondervindt.

De belangrijkste factoren voor het bandbreedteverbruik van Collaborate Ultra zijn het delen van webcambeelden en het delen van toepassingen.

 • De bandbreedte voor videobeelden van een webcam varieert tussen 360 kbps down en 20 kbps up per camera
 • Audio gebruikt altijd 48 kbps
 • Mogelijkheid om toepassingen en audio te delen met een lage snelheid van maximaal 88 kbps
 • De bandbreedte voor het delen van toepassingen varieert tussen 500 kbps down en 70 kbps up
 • Kan vier camera's met audio weergeven bij een minimale bandbreedte van 128 kbps en met een maximale bandbreedte van 1488 kbps.

Er is ook een kleine hoeveelheid overhead nodig voor chatten, enzovoort.

Als de netwerkomstandigheden slecht zijn en de vereiste minimumbandbreedte niet kan worden gehaald, worden camera's en het delen van toepassingen uitgeschakeld. Voor één camera en audio is de trigger 68 kbps, en voor toepassingen delen en audio 118 kbps.

Als de netwerkomstandigheden verbeteren, gaan de camera en het delen van toepassingen automatisch weer aan.

Wat moet ik doen als de bandbreedte een probleem is?

Voor sessies waarbij de bandbreedte een probleem is, adviseren we dat deelnemers geen beelden van hun webcam delen, tenzij dit echt nodig is. We raden ook aan dat de moderator of presentator bestanden deelt en het whiteboard gebruikt voor inhoud in plaats van toepassingen te delen. Gebruik het delen van toepassingen alleen wanneer dit vereist is voor de situatie. Als het delen van video en toepassingen is uitgeschakeld, kan een gebruiker met een 128 kbps-verbinding volledig deelnemen aan de sessie.

Het is raadzaam om cursusleiders te informeren dat ze het delen van video's door deelnemers moeten uitschakelen en dat ze beter gebruik kunnen maken van bestandsdeling dan het delen van toepassingen. Houd er ook rekening mee dat bandbreedte niet alleen problemen kan veroorzaken voor het netwerk. Andere factoren, zoals latentie, jitter en pakketverlies, kunnen allemaal invloed hebben op de kwaliteit van de sessie.

Meer informatie over het beheren van deelnemers

Framesnelheid van Collaborate


Framesnelheid

 • Toepassingen delen De framesnelheid bij het delen van een toepassing is afhankelijk van de bandbreedte die beschikbaar is voor zowel de presentator als de ontvanger. Met een betrouwbaar breedbandnetwerk, en stilstaande inhoud, kunnen deelnemers ongeveer 25 tot 30 frames per seconde (fps) zien. Als de inhoud uit video bestaat, is de framesnelheid ook afhankelijk van de omvang van het videoframe en wat er gebeurt in de video. Framesnelheden kunnen zelfs in een betrouwbaar netwerk snel minder worden als het grote video's zijn met veel activiteit.
 • Video: De framesnelheid voor video is begrensd op 40 fps. De framesnelheid voor video is echter afhankelijk van de bandbreedte van de gebruiker en de beperkingen van de camera. In een betrouwbaar netwerk is 30 fps realistisch.