Geen gedoe meer met Java in LMS/VLE-cursussen.

Blackboard Collaborate met de Ultra-ervaring is Learning Tools Interoperability® (LTI)-compatibel.

Gebruikers kunnen nu rechtstreeks vanuit een cursus in het LTI-compatibele Learning Management System (LMS) en Virtual Learning Environment (VLE) deelnemen aan een sessie van Collaborate met de Ultra-ervaring.

Ze hoeven geen Java te installeren of op Java gebaseerde bestanden te downloaden en te openen op hun apparaten. De sessie wordt geopend in een nieuw venster of tabblad, afhankelijk van de instellingen van de browser.

Als er een koppeling is met de regionale server van Blackboard Collaborate, kunnen cursusleiders Collaborate toevoegen aan hun cursussen. Ze kunnen virtuele lezingen, kantoren en ontmoetingsplekken maken om hun studenten een leerervaring te bieden waarin samenwerken en interactief werken centraal staan.

Waarom zou je Collaborate met je Learning Management System (LMS) integreren?

Wanneer Collaborate in je LMS is geïntegreerd, kunnen je cursusleiders en studenten profiteren van een ervaring die verder gaat dan eenvoudige Learning Tool Interoperability (LTI). Sessies zijn veilig, gemakkelijk en gebruiksvriendelijk. Daarnaast zal de ervaring alleen nog maar beter worden naarmate we verder bouwen aan een verdere integratie.

Geniet van het beste van twee werelden met consistente toegang tot sessies die zowel veilig als toegankelijk zijn

Studenten kunnen veilig deelnemen aan sessies als ze deelnemen vanuit hun cursus. De studenten worden via de LMS geverifieerd en voorzien van veilige sessiekoppelingen die alleen zij kunnen gebruiken. Ook kunnen cursusleiders gastkoppelingen gebruiken om iemand uit te nodigen die zich niet voor de cursus heeft ingeschreven, zoals een collega of een deskundige van buitenaf voor een Q&A-sessie. Toegang tot deze gastkoppelingen kan op ieder moment worden uitgeschakeld.

Het wordt steeds eenvoudiger en gemakkelijker om als klas bij elkaar te komen en deel te nemen aan sessies

Studenten kunnen in de cursus rechtstreeks toegang krijgen tot Collaborate-sessies. Cursusleiders hoeven geen uitnodigingen te verzenden. Een cursusruimte kan op elk moment worden gebruikt. Cursusleiders hoeven geen nieuwe sessies te maken, tenzij ze dat willen. Iedereen die bij de cursus staat ingeschreven krijgt automatisch toegang tot de sessie en beschikt in de ruimte meteen over de juiste machtigingen. Ze hoeven zich niet opnieuw aan te melden. 

Opnames zijn automatisch beschikbaar via beveiligde toegang.

Zodra de sessie is opgenomen, wordt de opname automatisch in de cursus geplaatst. Opnamen die tijdens de sessie zijn gemaakt worden uitsluitend beschikbaar gesteld aan deelnemers die staan ingeschreven bij de cursus. Cursusleiders kunnen ervoor kiezen om deelname voor iedereen toegankelijk te maken door een opnamekoppeling te delen. Ze kunnen in één oogopslag zien wie toegang heeft tot de opnamen en de machtigingen hiervoor op elk moment bewerken.

Klaar om de volgende stap te zetten? Volg de stappen op deze pagina om de integratie in te stellen.

Referenties aanvragen voor Collaborate-integratie


Referenties opvragen

Als je Collaborate met de Ultra-ervaring wilt gebruiken met je LMS (Learning Management System), neem je eerst contact op met Blackboard zodat dit kan worden ingeschakeld voor jouw exemplaar en je de integratiereferenties ontvangt.

Submit a case on Behind the Blackboard (alleen in het Engels) Vul alle velden in en selecteer het volgende:

 1. Van het menu What's New voor... Selecteer je Collaborate.
 2. Selecteer Create a case.
 3. Selecteer in het menu Account het account van je school.
 4. Selecteer Samenwerking uit het menu Productlijn .
 5. Selecteer in het menu Omgeving de Collaborate-licentie van je school.
 6. Selecteer in het menu Onderwerp van probleem de optie Ultra-ervaring.
 7. Selecteer in het menu Functiegebied de optie Referenties voor Nieuwe LMS-integratie aanvragen.
 8. Selecteer je LMS in het menu Category.
  • Blackboard Learn
  • LTI integration
  • Moodle plugin
  • Rest API integration
 9. Selecteer je exemplaar in het menu Instance:
  • Production
  • Test
  • Development
 10. Geef Collaborate Ultra op bij Description.

Koppeling met je LMS

Voeg vanuit het LMS een koppeling toe voor de regionale server van Collaborate. Dit kan alleen als je een beheerder bent.

Gebruik de gegevens die je hebt ontvangen om de URL, sleutel en geheime vraag op te geven. Zorg ervoor dat gebruikers de koppeling zien, als de mogelijkheid bestaat om koppelingen weer te geven en te verbergen.

Verder moet in het LMS worden ingesteld dat de context-ID, gebruikers-ID, gebruikersnaam en het e-mailadres van gebruikers naar de LTI-provider van Blackboard Collaborate worden gestuurd.

Deze instructies zijn slechts algemene richtlijnen. Raadpleeg de documentatie van het LMS voor meer gedetailleerde instructies.


Collaborate configureren in het LMS

Lees hoe u het LMS configureert met het LTI-compatibele Collaborate.

Deze links zijn gekoppeld aan artikelen op Behind the Blackboard die alleen in het Engels beschikbaar zijn.

Installatie- en configuratie-instructies voor Moodle

Installatie- en configuratie-instructies voor Canvas

Installatie- en configuratie-instructies voor D2L

Collaborate-logobestanden

Download het Collaborate-logo in JPG- en PNG-bestandsindelingen.


Sessies

Cursusleiders kunnen zoveel sessies in een cursus maken als ze willen.

Meer over het maken van sessies is te vinden in de help voor moderators

Ook beschikken ze over een cursusruimte. Dit is een open sessie speciaal voor hun cursus. Zo is het eenvoudiger voor cursusleiders om Collaborate te gebruiken met de Ultra-ervaring in hun LMS/VLE-cursussen. Ook biedt het moderators en deelnemers een handig startpunt voor lessen en spontane bijeenkomsten.

De cursusruimte is standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld. Zie De cursusruimte uitschakelen voor meer informatie.


Je kunt de speciale cursusruimte uitschakelen op instellingsniveau en op cursusniveau.

 • Uitschakelen voor de gehele instelling: Neem contact op met ondersteuning om de cursusruimte te laten uitschakelen voor de gehele instelling. Cursusleiders en studenten krijgen geen toegang tot de cursusruimte en kunnen deze niet gebruiken.
 • Uitschakelen voor een afzonderlijke cursus: Open het menu Meer voor de cursusruimte. Selecteer Cursusruimte vergrendelen. Studenten kunnen de sessie niet bekijken en hier niet aan deelnemen.