Geen gedoe meer met Java in LMS/VLE-cursussen.

Blackboard Collaborate met de Ultra-ervaring is Learning Tools Interoperability® (LTI)-compatibel.

Gebruikers kunnen nu rechtstreeks vanuit een cursus in het LTI-compatibele Learning Management System (LMS) en Virtual Learning Environment (VLE) deelnemen aan een sessie van Collaborate met de Ultra-ervaring.

Ze hoeven geen Java te installeren of op Java gebaseerde bestanden te downloaden en te openen op hun apparaten. De sessie wordt geopend in een nieuw venster of tabblad, afhankelijk van de instellingen van de browser.

Als er een koppeling is met de regionale server van Blackboard Collaborate, kunnen cursusleiders Collaborate toevoegen aan hun cursussen. Ze kunnen virtuele lezingen, kantoren en ontmoetingsplekken maken om hun leerlingen en studenten een leerervaring te bieden waarin samenwerken en interactief werken centraal staan.

Collaborate Request Integration Credentials


Get your credentials

To use Collaborate with the Ultra experience with your Learning Management System (LMS), start by contacting Blackboard to have it enabled on your instance and receive your integration credentials.

Submit a case on Behind the Blackboard (available in English only). Fill in all of the fields and make these selections:

 • From the Product line menu, select Collaborate.
 • From the Environment menu, select Web Conferencing.
 • From the Issue Topic menu, select Collaborate Ultra.
 • From the Functional Area menu, select LMS Integration Credential Creation Requests.
 • From the Category menu, select your Learning Management System.
  • Blackboard Learn
  • LTI integration
  • Moodle plugin
  • Rest API integration
 • From the Instance menu, select your instance:
  • Production
  • Test
  • Development
 • In the Description area, specify Collaborate Ultra.

Koppeling met LMS

Voeg vanuit het LMS een koppeling toe voor de regionale server van Collaborate. Dit kan alleen als je een beheerder bent.

Gebruik de gegevens die je hebt ontvangen om de URL, sleutel en geheime vraag op te geven. Zorg ervoor dat gebruikers de koppeling zien, als de mogelijkheid bestaat om koppelingen weer te geven en te verbergen.

Verder moet in het LMS worden ingesteld dat de context-ID, gebruikers-ID, gebruikersnaam en het e-mailadres van gebruikers naar de LTI-provider van Blackboard Collaborate worden gestuurd.

Deze instructies zijn slechts algemene richtlijnen. Raadpleeg de documentatie van het LMS voor meer gedetailleerde instructies.


Collaborate configureren in het LMS

Lees hoe u het LMS configureert met het LTI-compatibele Collaborate.

Deze links zijn gekoppeld aan artikelen op Behind the Blackboard die alleen in het Engels beschikbaar zijn.

Installatie- en configuratie-instructies voor Moodle

Installatie- en configuratie-instructies voor Canvas

Installatie- en configuratie-instructies voor D2L


Sessies

Cursusleiders kunnen zoveel sessies in een cursus maken als ze willen.

Meer over het maken van sessies is te vinden in de help voor moderators

Ook beschikken ze over een cursusruimte. Dit is een open sessie speciaal voor hun cursus. Zo is het eenvoudiger voor cursusleiders om Collaborate te gebruiken met de Ultra-ervaring in hun LMS/VLE-cursussen. Ook biedt het moderators en deelnemers een handig startpunt voor lessen en spontane bijeenkomsten.

De cursusruimte is standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld. Zie De cursusruimte uitschakelen voor meer informatie.


Je kunt de speciale cursusruimte uitschakelen op instellingsniveau en op cursusniveau.

 • Uitschakelen voor de gehele instelling: Neem contact op met ondersteuning om de cursusruimte te laten uitschakelen voor de gehele instelling. Cursusleiders en studenten krijgen geen toegang tot de cursusruimte en kunnen deze niet gebruiken.
 • Uitschakelen voor een afzonderlijke cursus: Open het menu Meer voor de cursusruimte. Selecteer Cursusruimte vergrendelen. Studenten kunnen de sessie niet bekijken en hier niet aan deelnemen.