Gebruik deze pagina bij het plannen van de technische aspecten van het uitfaseren van Collaborate met de originele ervaring in 2020.

Specifieke datums voor je regio op Behind the Blackboard

Als je hulp nodig hebt bij het maken van een planning en het opzetten van change-management, kan ons team van Consulting Services samenwerken met je instelling om je te helpen bij het maken van de planning, het bepalen van de trainingsbehoeften en het opstellen van een aanpak op maat voor je instelling. Je kunt hier meer over lezen in onze Consulting Services Catalog of door contact op te nemen met de accountmanager van Blackboard voor je instelling.

Volg deze pagina om updates per e-mail te ontvangen wanneer de pagina is bijgewerkt.


Actueel gebruik in Collaborate met de originele ervaring

De eerste stap is het ophalen van gebruiksrapporten om de belangrijkste gebruikers, het aantal sessies en het aantal opnamen te bekijken.

Neem de gegevens door en bepaal wat de beste aanpak voor de instelling is om gebruikersaccounts te maken, sessies te plannen, opnamen te beheren en cursussen voor te bereiden voor een komend semester. Cursusleiders en andere zelfstandige beheerders/supervisors van Collaborate kunnen een belangrijkere rol spelen in het transitieproces, als de instelling een gedecentraliseerde benadering heeft en een groot aantal gebruikers, sessies en opnamen.

Meer informatie over rapporten


Communicatie

Stel een communicatieplan op om deze personen te waarschuwen:

  • Cursusleiders die Collaborate met de originele ervaring gebruiken binnen een LMS-integratie (Learning Management System)
  • Gebruikers die Collaborate met de originele ervaring gebruiken buiten een LMS-integratie voor vergaderingen, projectteams, virtuele kantoren, geplande webinars, etc.

Overweeg gerichte communicatie en follow-up met gebruikers die onlangs een sessie van Collaborate met de originele ervaring hebben gebruikt of een opname van Collaborate met de originele ervaring hebben geopend.

Dit moet ruim van tevoren worden gedaan, zodat cursusleiders voldoende tijd hebben om hun opnamen van het huidige semester of eerdere semesters te downloaden, het ontwerp van activiteiten voor cursussessies aan te passen aan de nieuwe Collaborate Ultra-werkstromen en te oefenen met de nieuwe tools voorafgaand aan het begin van het volgende semester.

Als de EOS-datum (End Of Support) is bereikt voor de regio van je instelling, worden koppelingen van Collaborate met de originele ervaring verbroken en zijn opnamen niet meer beschikbaar.


Informatiebronnen voor EOS (End Of Support)

Je hebt toegang tot de oorspronkelijke VCR-opnamebestanden. Als je deze bestanden wilt afspelen, moet je ze eerst converteren naar een zelfstandige unplugged-opname met behulp van de Publish-toepassing. Aangezien voor Publish en de "unplugged"-opname Java 8 runtime moet zijn geïnstalleerd, adviseren we om Publish te gebruiken voor het converteren van de VCR-opnamebestanden naar MP4-bestanden, die namelijk overal kunnen worden afgespeeld.

Zelfstandige opnamen maken met Blackboard Collaborate Publish


Collaborate Ultra inschakelen

Net als bij Collaborate met de originele ervaring, kun je Collaborate Ultra binnen of buiten een LMS-integratie gebruiken.


Gebruikers voorbereiden op Collaborate Ultra

Je moet je Collaborate-gebruikers ook plannen en ondersteunen bij het gebruik van de nieuwe tool Collaborate Ultra.