Android-gebruikers moeten de app bijwerken om pushmeldingen te blijven ontvangen

Google Cloud Messaging (GCM) is beëindigd in april 2019. Vanwege deze verandering zijn de Blackboard-apps gemigreerd naar het nieuwe Firebase Cloud Messaging (FCM) van Google. Update naar Blackboard Instructor 2.5 om pushmeldingen op je Android-apparaat te blijven ontvangen.

FTW-aanmeldingen in iOS zijn drie keer geregistreerd in de activity accumulator-tabel (opgelost)

Opgelost in Blackboard Instructor versie 2.8 die op 24 juni 2019 werd uitgebracht.

De activity accumulator-tabel in de Blackboard Learn database heeft drie keer poging tot mobiel aanmelden geregistreerd voor elke gebruikersaanmelding in de mobiele app van iOS wanneer de Mobile B2 wordt geconfigureerd met FTW-verificatie. Dit geldt voor aanmeldingen vanuit zowel de Blackboard-app als de Blackboard Instructor-app. Statistieken voor mobiele gebruiksactiviteit voor aanmeldingen zijn dan ook hoger voor gebruikers van iOS-apps.

Er kan niet worden gebladerd na het verbeteren van de opdrachtbestanden

Tijdens het beoordelen kunnen cursusleiders niet bladeren in openstaande opdrachtbijlagen na het gebruiken van de annotatiemodus. Als cursusleiders door middel van het potlood naar de annotatiemodus schakelen en vervolgens op Gereedtikken, kunnen ze niet langer naar boven of beneden bladeren in het document. Cursusleiders kunnen als tijdelijke oplossing het document afsluiten en het opnieuw opstarten om weer te kunnen bladeren. 

Het afronden van cijfers is anders dan in de desktopweergave (opgelost)

Opgelost in Blackboard Instructor versie 2.8 die op 24 juni 2019 werd uitgebracht.

De Blackboard Instructor- en de Blackboard-app passen afrondingsregels toe die ervoor kunnen zorgen dat cijfers anders worden weergegeven dan in desktopweergave van Blackboard Learn.

  1. Als de score of het percentage groter is dan 100, wordt er afgerond naar het dichtstbijzijnde volledige getal.
  2. Als de score of het percentage kleiner is dan 100, wordt er afgerond op 2 decimalen.
  3. Niet-significante cijfers worden niet getoond.

Terugkerende Collaborate-sessies openen niet in de app

Wanneer gebruikers een cursus openen via de Blackboard-app of Blackboard Instructor-app en op een Collaborate-sessie tikken, opent de sessie niet als deze onderdeel uitmaakt van een terugkerende reeks. Er wordt een foutmelding weergegeven in de app met instructies om een webbrowser te gebruiken. Dit probleem doet zich niet voor bij eenmalige Collaborate-sessies, alleen bij terugkerende sessies.

App loopt vast wanneer discussielijnen op iOS 12 worden geopend (opgelost)

Opgelost in Blackboard Instructor versie 2.1.1 die op 27 september 2018 werd uitgebracht.

Wanneer gebruikers op een discussielijn in de discussieruimte tikken, loopt de Blackboard Instructor-app op iOS 12 consistent vast. Blackboard werkt aan een oplossing. Je kunt voor nu het beste de iOS-upgrade uitstellen tot er een hotfix beschikbaar is voor de app.

Box-cloudopslag niet beschikbaar in iOS (opgelost)

Opgelost in Blackboard Instructor versie 2.1 door te integreren met de Bestanden-app van iOS. Je kunt in Bestanden van iOS Box toevoegen als een locatie. Meer over integratie met Bestanden-app van iOS

De iOS-versie van de app ondersteunt Dropbox, Google Drive en OneDrive (persoonlijk). Integratie met Box-cloudopslag wordt op dit moment niet ondersteund in Blackboard Instructor op iOS-apparaten. In Android zijn echter alle cloudopslagapps geïntegreerd in het bestandssysteem van het apparaat.

OneDrive voor Bedrijven wordt niet ondersteund (opgelost)

Opgelost in Blackboard Instructor versie 2.1.

De koppeling naar de functie voor cloudopslag ondersteunt integratie met Dropbox, Google Drive en persoonlijke Microsoft OneDrive-accounts. OneDrive voor Bedrijven wordt niet ondersteund.

Cursuslijstfavorieten

In de Ultra-ervaring kunnen gebruikers via een webbrowser op hun pc cursussen toevoegen aan een Favorietenlijst voor snelle toegang. Favoriete cursussen worden bovenaan de cursuslijst weergegeven. De Favorietenlijst wordt niet ondersteund in de mobiele apps en favoriete cursussen worden ook niet bovenaan de lijst weergegeven.

Activiteitsindicators voor actieve Collaborate-ruimtes

Bij Ultra-cursussen in de webbrowser op een pc verschijnt een indicator wanneer een Collaborate-ruimte in gebruik is. De activiteitsindicator voor actieve Collaborate-ruimtes wordt niet ondersteund in de mobiele apps.

DUO 2FA push-meldingen worden niet ondersteund

Aanmelden via DUO 2FA push-meldingen wordt op dit moment niet ondersteund in de mobiele apps van Blackboard. Sommige configuraties lijken te werken op Android en oudere iOS-apparaten, maar er is een bekend probleem met iOS 11. Als je toch wilt verifiëren in de apps via een techniek die DUO 2FA-beveiliging hanteert, gebruik je een wachtwoord.

Kan geen toegang krijgen tot oude of nieuwe cursussen

Je hebt nu met de Blackboard Instructor-app alleen toegang tot cursussen die momenteel beschikbaar zijn voor studenten.

Cursussen die niet beschikbaar zijn, worden niet weergegeven in de Blackboard Instructor-app. Dit is een bug.

Ondersteuning voor de aangepaste cursusleiderrol

Voor ondersteuning van de aangepaste cursusleiderrollen zijn de volgende versies van SaaS, cumulatieve updates of Blackboard Mobile Web Services Building Block vereist:

  • SaaS 3300.6.0
  • SaaS FDO 3300.0.2
  • Q4 2017 CU2
  • Q2 2017 CU6
  • Q4 2016 Mobile B2 94.9.8
  • Q2 2016 Mobile B2 94.9.8

De Blackboard Instructor-app is niet compatibel met sessievingerafdruk (opgelost)

Opgelost in Blackboard Learn SaaS 3500.7+ en Blackboard Learn 9.1 van het tweede kwartaal 2019 (3700.0.0)+.

De Blackboard Instructor-app is niet compatibel met de instellingen voor Sessievingerafdruk om een nieuwe sessie te maken wanneer de vingerafdruk verandert. Verschillende soorten inhoud die niet worden ondersteund in de systeemeigen UI worden geladen in een in-app browser (webweergave), die een andere gebruikersagent gebruikt dan de systeemeigen appweergave. Het verkeer voor aanvragen voor weergave op het web loopt niet via de mBaaS-relay zoals bij standaardaanvragen, wat betekent dat het externe IP-adres en de gebruikersagent veranderen. De gebruikersagent en het IP-adres moeten daarom in elke werkstroom van de webweergave veranderen, en pogingen om een nieuwe sessie te maken na wijziging van de sessievingerafdruk zorgen voor een sessiefout in de webweergave van de in-app browser.

App-gebruik wordt niet vastgelegd in Mobile Building Block Analytics

In Mobile Building Block Analytics wordt het gebruik van de Blackboard-app of de Blackboard Instructor-app niet vastgelegd. De link Mobiele analyse is verwijderd uit de Mobile B2 versie 94.9.11.

Meer informatie over mobiele gebruiksactiviteit


*Verklaringen met betrekking tot onze productontwikkelingsinitiatieven, waaronder nieuwe producten en toekomstige productupgrades, -updates of -verbeteringen, weerspiegelen onze huidige intenties, maar kunnen worden gewijzigd, uitgesteld of gestaakt zonder voorafgaande aankondiging. Er wordt geen garantie gegeven dat een dergelijk aanbod of dergelijke upgrades, updates of functionaliteit beschikbaar komen, tenzij en totdat deze algemeen beschikbaar zijn gesteld aan onze klanten.