iOS-instelling om tracering van verschillende websites toe te staan voor de Blackboard Instructor-app

Met de release van Blackboard Instructor versie 4.11 is er een nieuwe iOS-instelling gemaakt voor de app die het traceren tussen sites mogelijk maakt. Deze instelling kan vereist zijn om koppelingen naar LTI-tools te openen vanuit de app op iOS-apparaten.

Voordat de instelling ‘Tracering van verschillende websites toestaan’ beschikbaar werd gemaakt op iOS-apparaten, zijn er voor gebruikers van de Blackboard Instructor-app mogelijk sessiecookiefouten van derden opgetreden bij het openen van koppelingen naar LTI-tools.

Deze cookiefouten van derden zijn niet waargenomen op Android bij het openen van koppelingen naar LTI-tools vanuit de app.

Voer de volgende stappen uit om ‘Tracering van verschillende websites toestaan’ in te schakelen voor de Blackboard Instructor-app:

  • Werk de Blackboard Instructor bij naar versie 4.11 op een iOS-apparaat
  • Start de app om de optie ‘Tracering van verschillende websites toestaan’ toe te voegen aan het menu iOS-instellingen
  • Sluit de app om de instelling in te schakelen
  • Ga naar Instellingen en Instructor om de instelling in te schakelen

Deze informatie is ook gedocumenteerd op Behind the Blackboard in artikelnummer 000076036.

Download-, afdruk- en exportopties werken niet bij bestanden van ingezonden opdrachten

De Blackboard Instructor-app biedt op dit moment geen ondersteuning voor het downloaden of afdrukken van opdrachtbestanden of opmerkingen. Wanneer gebruikers op het pictogram Downloaden tikken, wordt er geen actie uitgevoerd. Wanneer gebruikers Afdrukken in het menu selecteren, kunnen ze het bestand of de aantekeningen niet goed afdrukken. Exportopties zijn wel toegankelijk, maar werken niet zoals verwacht.

Pushmeldingen over mededelingen voor Ultra-cursussen moeten worden ingeschakeld op systeemniveau

In de meeste gevallen worden pushmeldingen voor mededelingen ingeschakeld op systeemniveau. Op dit moment is er geen instelling voor gebruikers om pushmeldingen over mededelingen in of uit te schakelen in de app of de webweergave van Blackboard Learn. Als gebruikers geen pushmeldingen over mededelingen ontvangen voor Ultra-cursussen, stelt u de standaardinstellingen voor systeemmeldingen in op Aan of Altijd aan in het configuratiescherm van de beheerder. Gebruikers kunnen zich op dit moment niet afmelden voor pushmeldingen. Meer informatie over standaardinstellingen voor meldingen.

FTW-aanmeldingen zijn hoger in activity accumulator-tabel

Als de Mobile B2 is geconfigureerd met FTW-authenticatie, registreert de activity accumulator-tabel in de Blackboard Learn-database de meerdere inlogpogingen bij de mobiele app voor elke gebruiker van de mobiele app (zowel iOS als Android) die inlogt. Dit geldt voor aanmeldingen vanuit zowel de Blackboard-app als de Blackboard Instructor-app. In deze tabel wordt weergegeven hoe de statistieken voor mobiele gebruiksactiviteit voor aanmeldingen omhoog gaan:

Blackboard-app-vereisten
Learn-versie

Blackboard-app

iOS

Blackboard Instructor-app

iOS

Blackboard-app

Android

Blackboard Instructor-app

Android

Enterprise/Classic 2 vermeldingen 2 vermeldingen 3 vermeldingen 3 vermeldingen
SaaS 2 vermeldingen 2 vermeldingen 1 vermelding 1 vermelding

De Blackboard Instructor-app is niet compatibel met Sessievingerafdruk

Opgelost in Blackboard Learn SaaS 3500.7+

De Blackboard Instructor-app is niet compatibel met de instellingen voor Sessievingerafdruk om een nieuwe sessie te maken wanneer de vingerafdruk verandert. Verschillende soorten inhoud die niet worden ondersteund in de systeemeigen UI worden geladen in een in-app browser (webweergave), die een andere gebruikersagent gebruikt dan de systeemeigen appweergave. Het verkeer voor aanvragen voor weergave op het web loopt niet via de mBaaS-relay zoals bij standaardaanvragen, wat betekent dat het externe IP-adres en de gebruikersagent veranderen. De gebruikersagent en het IP-adres moeten daarom in elke werkstroom van de webweergave veranderen, en pogingen om een nieuwe sessie te maken na wijziging van de sessievingerafdruk zorgen voor een sessiefout in de webweergave van de in-app browser.


*Verklaringen met betrekking tot onze productontwikkelingsinitiatieven, waaronder nieuwe producten en toekomstige productupgrades, -updates of -verbeteringen, weerspiegelen onze huidige intenties, maar kunnen worden gewijzigd, uitgesteld of gestaakt zonder voorafgaande aankondiging. Er wordt geen garantie gegeven dat een dergelijk aanbod of dergelijke upgrades, updates of functionaliteit beschikbaar komen, tenzij en totdat deze algemeen beschikbaar zijn gesteld aan onze klanten.