Je kunt aan de hand van de Blackboard Instructor-app eenvoudig cursussen identificeren waarin je inzendingen van studenten moet beoordelen. Cursusleiders en beoordelaars kunnen inzendingen bekijken, van commentaar voorzien en beoordelen, en snel de cijfers publiceren voor de studenten.

Cijfers alleen voor originele cursussen

De oorspronkelijke release van de beoordelingsfunctie in de app is alleen beschikbaar voor opdrachten in originele cursussen. Je instelling heeft op dit moment Blackboard Learn SaaS of Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4+ nodig.

Bekijk meer informatie over de beschikbaarheid van beoordelen in de app

Beoordelen wordt op telefoons en tablets ondersteund. Alle schermformaten hebben dezelfde functies, maar de interface van telefoons en tablets is iets anders.

Toegang tot beoordelen

Je hebt op twee manieren toegang tot het beoordelen:

 • Hoofdmenu. Tik op Cijfers voor een globaal overzicht van de items die beoordeeld of gepubliceerd moeten worden voor alle originele cursussen.
 • Cursusoverzicht.Bij Aandacht vereist zie je werk van studenten dat je moet beoordelen.

  Het bovenste gedeelte van de cursusoverzicht ziet er iets anders uit voor Ultra-cursussen. In plaats van bij Aandacht kun je bij de sectie Einddatums zien wat er in de komende twee weken voor die cursus moet gebeuren. Beoordeling is niet beschikbaar, maar je kunt wel een voorbeeld van beoordelingen bekijken.

Cijfers voor alle cursussen

Selecteer Cijfers in het hoofdmenu om te zien welke cursussen opdrachten bevatten die je aandacht vereisen. Er worden alleen originele cursussen en organisaties in deze lijst weergegeven.

Tik op een individuele opdracht om de inzendingen en cijfers te bekijken. Tik op Alle beoordelingen bekijken om alle beoordeelde items voor die cursus te bekijken.

Op de pagina Cijfers worden tot drie beoordelingen met einddatums weergegeven die je aandacht vereisen voor elke cursus. Tik op Alle beoordelingen bekijken om te zien of er meer beoordelingen klaar zijn voor een cijfer of om gepubliceerd te worden.

Je kunt op de pagina Cijfers cursussen verbergen die je aandacht niet vereisen. Tik op het pictogram Cursussen weergeven of verbergen, selecteer de cursussen die je wilt verbergen en klik op Opslaan. Tik nogmaals op het pictogram om een verborgen cursus weer te geven. Of tik op de kaart aan het einde van de lijst met het aantal verborgen cursussen.

Cijfers voor individuele cursussen

Wanneer je je in een originele cursus bevindt, kun je meteen beoordelingen bekijken die je aandacht vereisen in het Cursusoverzicht. Je kunt daarnaast op Cijfers tikken om alle beoordelingen te bekijken.

Cursusoverzicht

Het eerste blok met informatie in het Cursusoverzicht is de sectie Aandacht vereist. In deze sectie worden opdrachten met inzendingen weergegeven die klaar zijn voor beoordeling of publicatie. Je kunt op een item klikken om te beginnen met beoordelen.

Als je geen beoordelingstaken hebt, wordt de sectie Aandacht vereist niet weergegeven.

Beoordelingsoverzicht

Tik op Cijfers in het Cursusoverzicht om alle te beoordelen items voor de cursus te bekijken. Dit overzicht is onderverdeeld in secties:

 • Aandacht vereist. Inzendingen die klaar zijn om beoordeeld of gepubliceerd te worden.
 • Gepubliceerd. Inzendingen die zijn beoordeeld en gepubliceerd. Studenten kunnen gepubliceerde cijfers zien. Deze items vereisen in het algemeen geen verdere aandacht.
 • Nog niet ingezonden. Te beoordelen items, zoals aankomende opdrachten, die nog geen inzendingen bevatten.
 • Anoniem en gedelegeerd. Opdrachten waarbij anonieme of gedelegeerde beoordelingen zijn ingesteld, worden hier weergegeven. Als je geen opdrachten hebt in deze sectie, wordt deze niet weergegeven in de app.

Je kunt op dit moment alleen op opdrachten tikken en ze beoordelen. Andere beoordelingen, zoals discussies en wiki’s, worden weergegeven voor zichtbaarheid maar je kunt ze niet in de app beoordelen. Je moet je cursus via een webbrowser openen om deze inzendingen te beoordelen.

Inzendingen weergeven

Nadat je Cijfers vanuit het hoofdmenu of het overzicht van een individuele cursus hebt geopend, tik je op een opdracht om de bijbehorende inzendingen te bekijken.

De inzendingenlijst is onderverdeeld in secties zodat je weet waar je je aandacht op moet richten.

 • Overzicht. Geeft weer hoeveel van je studenten deze opdracht hebben ingezonden en het gemiddelde van de groep voor gepubliceerde cijfers. Je kunt op tablets op een grafiek met de cijferverdeling bekijken.
 • Beoordelingsdetails. Geeft informatie zoals de einddatum en het aantal pogingen. Je kunt daarnaast bestandsbijlagen en de beoordelingsrubiek bekijken. Tik op tablets op het informatiepictogram om de details te bekijken.
 • Klaar voor beoordeling. Studenten hebben dit werk ingeleverd en je kunt beginnen met beoordelen.
 • Klaar voor publicatie. Inzendingen zijn beoordeeld en klaar voor publicatie aan studenten.
 • Gepubliceerde cijfers. Deze cijfers zijn gepubliceerd aan studenten.
 • Geen inzending. Deze studenten hebben de opdracht niet ingezonden.

Tik op een inzending in de sectie Klaar voor beoordeling om te starten met beoordelen.

Beheerders kunnen de weergave van de cijferbal met kleuren uitschakelen. In de uitgeschakelde toestand worden de cijferballen weergegeven met donkere achtergronden en witte cijfers.

Items beoordelen

In de app kun je in twee stappen beoordelen. Beoordeel het item eerst en publiceer het cijfer, zodat studenten dit kunnen zien. Studenten zien hun cijfers pas als je deze publiceert. Je kunt cijfers publiceren zodra je een opdracht hebt beoordeeld of zodra je alles hebt beoordeeld.

 1. Ga naar een opdracht vanuit het hoofdmenu of een individuele cursus.
 2. Tik op de inzendingenlijst op Klaar voor beoordeling.
 3. Selecteer een inzending van een student. Je kunt ook op Beginnen met beoordelen tikken om de inzendingen opeenvolgend te beoordelen.
 4. Controleer de ingezonden inhoud en bijlagen van de student.
  • Navigeer tussen bijlagen met de vervolgkeuzepijl naast de naam van de bestandsbijlage.
  • Open bijlagen om inline te tekenen, te markeren en opmerkingen in te voegen.
  • Selecteer tekst om het pictogram van de markeerstift en het opmerkingenpictogram aan de onderkant van het scherm weer te geven
  • Tik op het opmerkingenpictogram om een opmerking op een willekeurige positie in de bijlage te plaatsen. Typ opmerkingen in het tekstvak of gebruik de dicteermogelijkheid van je apparaat om tekst te creëren.
  • Tik op de puntjes naast de bestandsnaam van de bijlage als je bijlagen wilt exporteren naar je e-mail of wilt delen naar een andere app.
 5. Tik op het informatiepictogram als je de opdrachtinstructies, rubriek en andere details wilt bekijken.
 6. Tik op het feedbackpictogram om algemene feedback voor het werk van de student toe te voegen.
 7. Tik op de cijferbal en typ een cijfer. Vergeet niet: het cijfer is pas zichtbaar voor de student als jij het publiceert.

Iedere keer dat een cijfer of commentaar toevoegt, worden deze wijzigingen veilig gesynchroniseerd naar Blackboard Learn en al je apparaten.

Rubrieken

Als er een rubriek bij de beoordeling hoort, wordt deze weergegeven nadat je op de cijferbal tikt. Selecteer de juiste prestatieniveaus en het cijfer wordt automatisch berekend. Als je het algemene rubriekcijfer wilt vervangen, tik je op de cijferbal of op Handmatig overschrijven. Je kunt cijfers voor individuele rubriekcriteria of prestatieniveaus niet vervangen.

Als er bij originele cursussen meer dan één rubriek bij een beoordeling hoort, wordt de rubriek die is gemarkeerd als Gebruikt voor beoordelen gebruikt in de app. Bij Ultra-cursussen kan er maar een rubriek worden gekoppeld aan een beoordeling.

  Cijfers publiceren

  Nadat je een of meer inzendingen hebt beoordeeld, ga je terug naar de inzendingenlijst om cijfers te publiceren zodat studenten deze kunnen zien.

  1. Sluit indien nodig een beoordelingsvenster. Tik op de pijl terug om te navigeren naar de inzendingenlijst.
  2. Tik op Klaar om te beoordelen om de lijst te bekijken.
  3. Tik op Cijfers publiceren.
  4. Maak het tekstvak leeg voor items die je niet wilt publiceren.
  5. Tik op Geselecteerde items publiceren om die cijfers aan studenten te publiceren.

  De cijfers die je hebt gepubliceerd, worden nu weergegeven onder Gepubliceerde cijfers in de inzendingenlijst.

  Nadat je cijfers in de app publiceert, moet je de cursus in een webbrowser openen om cijfers en feedback te bewerken.

  Inzendingen worden automatisch gepubliceerd voor originele cursustoetsen die automatisch worden beoordeeld. In de app worden deze inzendingen in de sectie Gepubliceerd in het Beoordelingsoverzicht van een cursus weergegeven.

  Voor originele cursussen hebben studenten toegang tot hun cursussen in een webbrowser om aantekeningen in de nieuwe Box View op ingeleverde documenten te bekijken. De Blackboard-app ondersteunt op dit moment alleen aantekeningen in de nieuwe Box View voor Ultra-cursussen. Meer informatie

  Wat kan ik beoordelen?

  Je kunt deze beoordelingfuncties gebruiken in de app:

  • Opdrachten beoordelen
  • Cijfers als punten, tekst, percentages en letters
  • Beoordelen met geassocieerde rubrieken

  Deze beoordelingsfuncties zijn op dit moment niet beschikbaar in de app:

  • Toetsen beoordelen**
  • Groepsinzendingen beoordelen**
  • Discussies, blogs, wiki's en dagboeken beoordelen**
  • Anonieme en gedelegeerde beoordeling**
  • Audio- en videofeedback
  • Offline beoordelen

  **Aangeduid als Alleen online beschikbaar in de app. Open je cursus via een webbrowser om deze opdrachten te beoordelen.

  Deze verbeteringen zijn gepland voor toekomstige releases:

  • Opdrachten beoordelen voor Ultra-cursussen*
  • Toetsen beoordelen*

  Is beoordelen beschikbaar voor me in de app?

  Beoordelingsmogelijkheden zijn beschikbaar in Blackboard Instructor versie 2.0+ voor de volgende opties:

  • Alleen opdrachten
  • Alleen originele cursussen
  • Blackboard Learn SaaS of Blackboard Learn 9.1 Q2 2018 CU4+
  • Apparaten met Android 4.2+ of iOS 9+

  Klanten met Blackboard Learn-versies van vóór het tweede kwartaal van 2018 (Q2) moeten een upgrade naar het tweede kwartaal van 2018 uitvoeren om de benodigde CU te installeren voor beoordelingsmogelijkheden.

  Meer informatie over systeemvereisten voor het beoordelen in de app

  Voorbeeld van beoordelingen weergeven

  In Blackboard Instructor navigeer je naar Cursusinhoud en open je toetsen en opdrachten. Dit voorbeeld toont cursusbeoordelingen zoals studenten deze kunnen zien in de Blackboard-app.

  Toetspogingen pogingen weergeven aan studenten

  In het geval van originele cursussen zien studenten hun score nadat een toets is beoordeeld. Als je studenten hun volledige poging wilt laten zien, inclusief Feedback voor de student, moet je specifieke toetsopties selecteren.

  Pogingen weergeven aan studenten