Blackboard Instructor is een mobiele app waarmee je cursusinhoud kunt bekijken, cijfers aan opdrachten kunt toekennen, contact kunt hebben met studenten via discussies en met studenten kunt samenwerken in Blackboard Collaborate. De app is beschikbaar voor mobiele apparaten met iOS of Android.

Raadpleeg deze Help-secties voor andere typen gebruikers: