Blackboard Instructor

Op deze pagina

  Blackboard Instructor is een mobiele app waarmee je cursusinhoud kunt bekijken, contact kunt hebben met studenten via discussies en met studenten kunt samenwerken in Blackboard Collaborate. De app is beschikbaar voor mobiele apparaten die draaien op iOS, Android en Windows.

  Voor de mobiele beoordelingsfunctionaliteit kun je de iPad-app Bb Grader gebruiken. Volgens planning* worden de beoordelingswerkstromen de komende maanden aan Blackboard Instructor toegevoegd. Voor tips voor het maken van cursussen raadpleeg je Mobielvriendelijke cursussen.

  Raadpleeg deze Help-secties voor andere typen gebruikers:

  Alles bekijken   *Verklaringen met betrekking tot onze productontwikkelingsinitiatieven, waaronder nieuwe producten en toekomstige productupgrades, -updates of -verbeteringen, weerspiegelen onze huidige intenties, maar kunnen worden gewijzigd, uitgesteld of gestaakt zonder voorafgaande aankondiging. Er wordt geen garantie gegeven dat een dergelijk aanbod of dergelijke upgrades, updates of functionaliteit beschikbaar komen, tenzij en totdat deze algemeen beschikbaar zijn gesteld aan onze klanten.