Blackboard Instructor is een mobiele app waarmee je cursusinhoud kunt bekijken, contact kunt hebben met studenten via discussies en met studenten kunt samenwerken in Blackboard Collaborate. De app is beschikbaar voor mobiele apparaten die draaien op iOS, Android en Windows.

Voor de mobiele beoordelingsfunctionaliteit kun je de iPad-app Bb Grader gebruiken. Volgens planning* worden de beoordelingswerkstromen de komende maanden aan Blackboard Instructor toegevoegd. Voor tips voor het maken van cursussen raadpleeg je Mobielvriendelijke cursussen.

Raadpleeg deze Help-secties voor andere typen gebruikers:

Alles bekijken    *In januari 2018 zal de Windows-versie van de app in onderhoudsmodus worden gezet en zullen er niet langer nieuwe functies aan de app worden toegevoegd. Hulp bij ernstige problemen en technische updates voor de ondersteuning van integraties en OS-vereisten blijven beschikbaar.

    **Verklaringen met betrekking tot onze productontwikkelingsinitiatieven, waaronder nieuwe producten en toekomstige productupgrades, -updates of -verbeteringen, weerspiegelen onze huidige intenties, maar kunnen worden gewijzigd, uitgesteld of gestaakt zonder voorafgaande aankondiging. Er wordt geen garantie gegeven dat een dergelijk aanbod of dergelijke upgrades, updates of functionaliteit beschikbaar komen, tenzij en totdat deze algemeen beschikbaar zijn gesteld aan onze klanten.