Met het rapport Activiteit en gebruik van leertool kun je zien wie de leertools in je Learning Management System (LMS) gebruikt en wanneer de tools geopend worden. Ontdek hoe het gebruik van de tools na verloop van tijd verandert. 

Datumbereiken vergelijken

Selecteer bovenaan het rapport de datumbereiken voor gegevensvergelijking. In het rapport worden standaard de gegevens van de afgelopen 30 dagen vergeleken met de maand ervoor.

Bereik 1 is je huidige of recentste datumbereik. Bereik 1 omspant standaard de laatste 30 dagen. Bereik 2 is het datumbereik vóór Bereik 1. Bereik 2 is standaard de maand voor Bereik 1.

Als je de datumbereiken wijzigt, denk er dan aan dat de datums voor Bereik 1 later moeten zijn dan de datums voor Bereik 2. Als je bijvoorbeeld dezelfde maand in de afgelopen twee jaar wilt vergelijken, is Bereik 1 het huidige jaar en Bereik 2 het vorige jaar.

Gebruik datumbereiken van dezelfde lengte voor nauwkeurige vergelijkingen.

De gegevens die je in het rapport ziet geven een beeld van Bereik 1. Pijlen en streepjes geven aan hoe de gegevens zijn veranderd sinds Bereik 2.

  • Pijl omhoog: De waarde, of het cijfer, is verhoogd sinds het vorige datumbereik.
  • Pijl omlaag: De waarde, of het cijfer, is verminderd sinds het vorige datumbereik.
  • Streepje: Er is geen aanpassing tussen datumbereiken.

Horizontaal staafdiagram

Horizontale staafdiagrammen tonen het totale aantal gebruikers of cursussen dat leermiddelen in Bereik 1heeft geopend of gebruikt. 

Wijs naar de balk in het diagram om de exacte totalen te zien.

Gebruik de filters boven aan het rapport voor specifiekere gegevens. Filter op tool om de gegevens te beperken tot een bepaalde tool. Filter op rol om een bepaalde rol in het diagram te benadrukken.

Je kunt de gegevens downloaden in een CSV-bestand om het bestand in tabelindeling te bekijken.

Verticaal staafdiagram

Verticale staafdiagrammen geven het aantal gebruikers weer dat tools heeft gebruikt of het gemiddelde aantal minuten dat tools werden gebruikt per dag van de week in Bereik 1. Wijs naar de balk in de grafiek om details van het gemiddelde en de tijd van de dag te zien.

Gebruik de filters boven aan het rapport voor specifiekere gegevens. Filter op tool om de gegevens te beperken tot een bepaalde tool. Filter op rol om een bepaalde rol in het diagram te benadrukken.

Je kunt de gegevens downloaden in een CSV-bestand om het bestand in tabelindeling te bekijken.

Lijngrafiek

Lijngrafieken tonen het patroon van gegevens per dag in Bereik 1. Om de dagelijkse cijfers te bekijken, wijs je naar een gegevenspunt in de lijngrafiek.

Gebruik de filters boven aan het rapport voor specifiekere gegevens. Filter op tool om de gegevens te beperken tot een bepaalde tool. Filter op rol om de gegevens te beperken tot een bepaalde rol.

Je kunt de gegevens downloaden in een CSV-bestand om het bestand in tabelindeling te bekijken.