Blackboard Achieve is alleen beschikbaar voor klanten met de licentie Blackboard Achieve.

Met Blackboard Achieve kunnen de leidinggevenden van instellingen informatie verstrekken over strategie en beleid voor online leren door uitvoerbare inzichten te geven in betrokkenheid van studenten, de instructiepraktijken en de prestaties van studenten op afdelings- en instellingsniveau. Ook worden de factoren die aansluiten bij de academische prestaties belicht.

Met Blackboard Achieve kun je metingen met betrekking tot betrokkenheid van de studenten identificeren die je moet volgen. Vervolgens heb je direct beschikking tot deze inzichten zodat je kunt weten wat er wel en niet werkt, zowel voor de afdeling, het programma, de periode, de cursus en de student. 

Blackboard Achieve-rapporten

Navigeren in een rapport

Rapporten beginnen met tabbladen die verschillende gegevensbeschouwingen in het rapport weergeven. Tabbladen in het rapport Instructiepraktijken bevatten bijvoorbeeld GroepsgrootteCursustoegangCijfers en beoordeling, enzovoort. 

Je kunt de filters op elk tabblad gebruiken om het rapport te verfijnen. Na deze filters worden de gegevensvisualisaties weergegeven als kaarten, grafieken en/of tabellen.

Filters

Elk tabblad in het rapport heeft filters om gegevens voor specifiekere resultaten te verfijnen op instellingshiërarchieknooppunten, semesters, gegevensbereik en cursusinformatie. Het rapport toont standaard alle gegevens van de set met instellingsgegevens.

 • Hiërarchieknooppunt binnen de instelling: Zoals deze geconfigureerd is in de instellingshiërarchie van Blackboard Learn. Alleen knooppunten waar ten minste één cursus aan gekoppeld is worden weergegeven in deze lijst. Elk niveau van de hiërarchie wordt gescheiden door ‘II’ tussen de hiërarchieën. 
 • Cursussemester: Zoals deze geconfigureerd is in je LMS. Alleen termijnen waar ten minste één cursus aan gekoppeld is worden weergegeven in deze lijst.Cursussen die niet aan een semester zijn gekoppeld, worden gegroepeerd onder de optie ‘Geen semester’.
 • Datumfiltertype: Kies tussen de begin- of aanmaakdatum van de cursus.
 • Cursusnaam: Zoals deze geconfigureerd is in je LMS.Je kunt er meer dan één selecteren.
 • Cursus-ID: Zoals deze geconfigureerd is in je LMS. Je kunt er meer dan één selecteren.
 • Cursusduurtype: Zoals deze geconfigureerd is in je LMS.Kies tussen een vaste of doorlopende duur. Cursussen met een einddatum staan vast.
 • Cursusrol: De cursusrollen zijn gebaseerd op Blackboard Learn-rollen.Momenteel is de enige beschikbare rol ‘I’. Deze omvat cursusleiders, facilitators, beoordelaars en onderwijsassistenten.

  De filter Cursusrol wordt alleen weergegeven in het rapport Instructiepraktijken.

Filter voor Minimumcijfer

Gebruik de schuifbalk of typ het cijfer dat studenten minimaal moeten halen om te slagen voor een cursus binnen een bepaalde afdeling of bepaald instellingsniveau. Klik op de stip en verschuif deze op de schuifbalk. Of selecteer het numerieke cijfer om het cijfer te bewerken.

De filter voor Minimumcijfer verschijnt alleen in het afstemmingsrapport Studentbetrokkenheid en -prestaties.

De filters minimaliseren

Nadat je de filters hebt gebruikt om de gegevens te verfijnen, minimaliseer je ze om meer gegevens in één keer te zien. Selecteer de koptekst Besturingselementen om de besturingselementen te minimaliseren en uit te vouwen.

Screenshot close filter section option

Relevante waarden opnieuw instellen, vernieuwen en tonen

Wijs een filter aan of selecteer er één om een menu met meer opties te zien. Open het menu om deze opties te zien: 

 • Reset: Zet de filterwaarde terug naar de standaardoptie. 
 • Vernieuwen: Vernieuw de gegevens in de kaarten en visuals. Gegevens van Blackboard Achieve worden ‘s nachts bijgewerkt. Je gegevens veranderen niet als je deze optie selecteert.
 • Alleen relevante waarden weergeven: Toon de andere filters die bepalen welke opties worden weergegeven in de huidige filter. Als bijvoorbeeld de filter Cursusnaam gebaseerd is op de filter Cursussemester, worden er alleen najaarscursussen in de lijst weergegeven als je hebt gefilterd op het najaarssemester.
Screenshot of the more options menu for reset, refresh and showing only relevant values

Maximaliseer de kaart of visual en exporteer naar CSV

Je kunt inzoomen op elke kaart en visual in het rapport en deze exporteren. Selecteer de kaart of visual om het menu met deze opties te bekijken: 

 • Uitvouwen/Samenvouwen: Vouw het menu samen of vouw het uit.
 • Maximaliseren: Zorg dat de kaart of visual op het scherm past.
 • Menu-opties: Open de optie om de kaart of visual als een CSV-bestand te exporteren. Gebruik deze optie om visuals in een tabelopmaak te bekijken.
Screenshot of more options, export to CSV

Histogrammen

Wijs naar een balk in het histogram voor meer informatie.

Door middel van intervalnotatie geven de eerste twee cijfers in de details het bereik aan van elementen op de Y-as. Dit bereik begint bij het eerste getal en loopt tot het tweede cijfer. [30, 35) betekent bijvoorbeeld dat het balkbereik de cijfers 30, 31, 32, 33 en 34 bevat. De balk bevat geen 35. 

Het getal Hoeveelheid in de details is het totale aantal records dat is opgenomen in de balk. 

Informatie ringdiagram

Wijs naar een item in het ringdiagram om de informatie duidelijker te maken.

Screenshot of Donut Chart with active students count in number and percentages

Spreidingsdiagrammen

Spreidingsdiagrammen tonen de relatie of associatie tussen twee variabelen. De plaats waar de punt zich bevindt laat zien waar de variabelen elkaar kruisen en de associatie tussen de variabelen. Als de punten in een strook van linksonder naar rechtsboven gegroepeerd worden, is de associatie positief. Als de punten in een strook van linksboven naar rechtsonder gegroepeerd worden, is de associatie negatief.

Wijs naar een stip in een spreidingsdiagram om de waarde voor dat specifieke gegevenspunt te zien.

Screenshot of scatter plot graph

Tabellen

Selecteer tabelkolomkoppen om de informatie met betrekking tot die kolom te sorteren.