In de Blackboard-app voor Windows kun je toetsen en opdrachten maken op een mobiel apparaat. Als een toets niet geschikt is voor mobiel gebruik, word je naar een browserweergave van de toets geleid.

Overzicht houden

De app helpt je overzicht te houden en houdt je op de hoogte van de einddatums van toetsen en opdrachten.

 • In de activiteitenstream kun je zien of er nieuwe cursusinhoud, opdrachten of toetsen zijn. Hier zie je ook wanneer je een bepaalde opdracht of toets af moet hebben. Klik op een item in de stream om direct naar de cursus te gaan.
 • In Cursusinhoud zie je voor elke cursus een lijst met opdrachten en toetsen. Cursuswerk dat binnenkort moet worden ingeleverd, is rood gemarkeerd. Je kunt dus direct zien wat de hoogste prioriteit heeft.
 • Pushmeldingen verschijnen op je apparaat, zelfs als je de Blackboard-app niet open hebt. Meldingen geven je een extra herinnering over toekomstige toetsen, te laat ingeleverde toetsen, nieuwe cijfers en nieuwe cursussen.
 • Einddatums in het hoofdnavigatievenster geeft aan welke opdrachten en toetsen je nog hebt staan voor al je cursussen, zodat je je planning hier snel op kunt afstemmen.

Opdrachten inleveren

 1. Schuif om een poging te starten.
 2. Tik op Tekst of Bestand.
  • Tekst: Typ tekst die je samen met je opdracht naar je cursusleider wilt sturen.
  • Bestand: Voeg één of meerdere bestanden bij. Je kunt bestanden zoeken op je telefoon of in je cloudopslag: Google Drive, Dropbox of OneDrive. Als je een cloudservice kiest die je nog niet aan de Blackboard-app hebt gekoppeld, wordt je gevraagd om je aan te melden bij die service.
 3. Tik op het plusteken om meer bestanden of tekst bij te voegen.
 4. Tik op Opslaan voor later als je nog niet klaar bent of op Verzenden om je opdracht direct in te leveren.

Er geldt een bestandslimiet van 250 MB voor inzendingen.

Toetsen maken

 1. Schuif om een poging te starten.
 2. Selecteer antwoorden in de app.
 3. Tik op Opslaan voor later als je nog niet klaar bent of op Verzenden om je opdracht direct in te leveren.

Als je ziet dat concepten uitgeschakeld zijn en je niet kunt opslaan voor later, heeft de cursusleider een instelling geselecteerd waarvoor je de toets in één sessie moet voltooien.

Waarom word ik voor een toets naar de Blackboard-website van mijn school gestuurd?

Het is mogelijk dat de cursusleider vragen in de toets heeft gebruikt die niet compatibel zijn met de app. Als een toets niet geschikt is voor mobiel gebruik, word je naar een browserweergave van de toets geleid. Je kunt deze soorten toetsen het best maken in een desktopwebbrowser in plaats van in de app.

Je kunt toetsen met de volgende soorten vragen in de app maken: Meerkeuzevraag, Waar/onwaar, Of/of, Kort antwoord en Open vraag. Als een toets andere soorten vragen bevat, word je omgeleid naar een browserweergave van de toets.

Cijfers weergeven

Hoofdmenu. Ga naar Cijfers in het hoofdmenu om de huidige totaalcijfers voor je cursussen te bekijken. Tik op het cijfer voor een cursus om een overzicht van de opdrachten, toetsen, vragenlijsten en beoordeelde discussies weer te geven.

Je ziet mogelijk ook berekende cijfers, zoals voorlopige totalen, als de cursusleider hier gebruik van maakt. Als een berekend totaal wordt weergegeven in een desktopbrowser maar niet in de app, heeft de school Blackboard nog niet bijgewerkt.

Binnen een cursus. Ga naar een cursus en tik op de pijl rechtsboven om je cijfers voor die cursus te zien. Je kunt ook een specifieke toets of opdracht openen en op de pijl naast Details en informatie tikken. De pijl wordt alleen weergegeven bij verzonden items.

Feedback bekijken

Ga naar Cijfers in de basisnavigatie, tik op het cijfer voor een cursus en selecteer een toets, opdracht of beoordeelde discussie in de lijst. Je kunt ook naar een cursus gaan en daar een toets of opdracht selecteren die je al hebt ingeleverd.

Je ziet dan het scherm Details en informatie. Swipe naar links om Cijfers en inzendingen weer te geven. Als de cursusleider opmerkingen heeft toegevoegd, worden deze hier weergegeven.

Wat moet ik doen als ik technische problemen heb?

Sla regelmatig een concept op als je aan een lange opdracht of toets werkt. Als je internetverbinding uitvalt, worden concepten lokaal opgeslagen op het apparaat en pas verwijderd als je de opdracht of toets hebt verstuurd. Als je de app verwijdert, gaat je concept verloren.  Neem contact op met je cursusleider als je vaak verbindingsproblemen hebt.