In de Blackboard-app voor Windows zien discussies over een cursus er iets anders uit dan in een webbrowser. We beschrijven hier kort de nieuwe interface, zodat je je daarna weer helemaal thuis voelt.

Discussies weergeven

Om discussies weer te geven, tik je op een cursustitel en veeg je naar rechts of tik je op de pijl-links.

  1. Tik op een map om discussies te bekijken.
  2. Tik op een discussie om erop te reageren of start een nieuwe discussielijn.

Je ziet mogelijk een koppeling naar discussies op het scherm Cursusinhoud in de app. Deze koppeling opent een kleine versie van het webbrowservenster van je desktop met cursusdiscussies. Deze koppeling wordt in de app weergegeven, omdat deze in het cursusmenu van de webweergave van je cursus is opgenomen. Voor de beste ervaring in de Blackboard-app raden we je aan discussies weer te geven door naar rechts te vegen om de ingebouwde discussietool van de app te gebruiken.

Naar andere gebieden navigeren

Swipe naar links of rechts om te schakelen tussen Cursusinhoud, Cijfers en Discussies. Swipe omlaag om terug te gaan naar een eerder bezocht gebied.


Deelnemen aan discussies

Selecteer eerst een forum of map en tik dan op Een discussielijn starten om een nieuwe discussie te beginnen. Typ het bericht. Tik op Nu starten om het bericht te posten.

Je kunt ook op een bestaande discussielijn tikken om hieraan deel te nemen. Tik op Antwoord toevoegen en typ het bericht. Tik nogmaals op Antwoord toevoegen om het bericht zichtbaar te maken voor de andere studenten.

De knop Een discussielijn starten wordt alleen weergegeven als de cursusleider instellingen heeft geselecteerd waardoor je discussielijnen kunt maken.


Berichten bewerken en verwijderen

Je kunt je eigen berichten alleen bewerken of verwijderen als de cursusleider deze opties beschikbaar heeft gemaakt in de instellingen van het onderdeel Discussies. Berichten van anderen kun je niet bewerken of verwijderen. Als je per ongeluk een bericht plaatst en je dit niet meer kunt verwijderen, neem dan contact op met je cursusleider.

Tik op een discussiebericht of antwoord dat je hebt geschreven. De opties Bewerken en Verwijderen worden weergegeven. Als de opties lichter gekleurd worden weergegeven, heeft de cursusleider deze functies niet vrijgegeven.

Als je een bericht of antwoord wilt verwijderen, moet je de bewerking bevestigen omdat deze niet meer ongedaan kan worden gemaakt. De cursusleider bepaalt of je alleen het bericht kunt verwijderen of het bericht plus alle reacties. Als het is toegestaan om je bericht inclusief alle reacties te verwijderen, worden alle berichten permanent verwijderd. Als je een bericht bewerkt, hoef je de bewerking niet te bevestigen.


Discussies met beoordeling

Cursusleiders kunnen ervoor kiezen om forums als geheel of afzonderlijke discussielijnen te beoordelen. Het is ook mogelijk om de beoordeling van forums en discussielijnen weer uit te schakelen.

Wanneer je een discussie bezoekt die is beoordeeld, wordt de maximumscore weergegeven. Nadat de cursusleider de discussie heeft beoordeeld, worden de datum en tijd van de beoordeling weergegeven.

Cijfers weergeven

Ga naar het hoofdscherm Discussies en veeg naar rechts om Cijfers weer te geven en de scores voor je discussiebijdragen te bekijken. Tik op het cijfer om je berichten, feedback van de cursusleider en eventuele criteria voor cijfertoekenning weer te geven.

Criteria voor cijfertoekenning

Als de cursusleider een beoordelingsrubriek heeft gekoppeld, tik je op Criteria voor cijfertoekenning om details te zien van de vereisten waaraan berichten moeten voldoen.


Enkele discussiefuncties die alleen beschikbaar zijn in de webversie

Een paar functies zijn niet opgenomen in de app, maar zijn nog wel beschikbaar in de webversie van Blackboard Learn. Als je bijvoorbeeld berichten wilt beoordelen, log je in bij Blackboard op je computer.


Ik zie Discussies niet in de app

Discussies wordt alleen weergegeven in de app als de meest recente mobiele update is geïnstalleerd voor het Blackboard-systeem van je school. Als je Discussies nu niet ziet, betekent dit waarschijnlijk dat Blackboard Learn moet worden bijgewerkt.

Beheerders: Om er zeker van te zijn dat Discussies wordt weergegeven aan studenten van de school die de Blackboard-app gebruiken, moet je het Building Block Mobile Web Services bijwerken. Zie de releaseopmerkingen voor meer informatie.


Ultra-cursusweergave

Je school biedt mogelijk cursussen in de originele cursusweergave en de Ultra-cursusweergave. Als dit niet bekend klinkt, heb je waarschijnlijk alleen de originele cursusweergave en kun je deze informatie overslaan.

Meer informatie over de originele cursusweergave en de Ultra-cursusweergave

Als je discussies in de app weergeeft, worden de functies afgestemd op de webweergave van die cursus. In de originele cursusweergave zie je bijvoorbeeld meer geneste antwoorden op meer niveaus dan in de Ultra-cursusweergave. De functies van de app weerspiegelen de beschikbare mogelijkheden van de cursusweergave.

In de app wordt gebruikgemaakt van een mappictogram dat zowel discussieforums voor de originele cursusweergave als discussiemappen voor de Ultra-cursusweergave aanduidt.