Pushmeldingen over mededelingen voor Ultra-cursussen moeten worden ingeschakeld op systeemniveau

In de meeste gevallen worden pushmeldingen voor mededelingen ingeschakeld op systeemniveau. Op dit moment is er geen instelling voor gebruikers om pushmeldingen over mededelingen in of uit te schakelen in de app of de webweergave van Blackboard Learn. Als gebruikers geen pushmeldingen over mededelingen ontvangen voor Ultra-cursussen, stelt u de standaardinstellingen voor systeemmeldingen in op Aan of Altijd aan in het configuratiescherm van de beheerder. Gebruikers kunnen zich op dit moment niet afmelden voor pushmeldingen. Meer informatie over standaardinstellingen voor meldingen.

FTW-aanmeldingen zijn hoger in activity accumulator-tabel

Als de Mobile B2 is geconfigureerd met FTW-authenticatie, registreert de activity accumulator-tabel in de Blackboard Learn-database de meerdere inlogpogingen bij de mobiele app voor elke gebruiker van de mobiele app (zowel iOS als Android) die inlogt. Dit geldt voor aanmeldingen vanuit zowel de Blackboard-app als de Blackboard Instructor-app. In deze tabel wordt weergegeven hoe de statistieken voor mobiele gebruiksactiviteit voor aanmeldingen omhoog gaan:

Blackboard-app-vereisten
Learn-versie

Blackboard-app

iOS

Blackboard Instructor-app

iOS

Blackboard-app

Android

Blackboard Instructor-app

Android

Enterprise/Classic2 vermeldingen2 vermeldingen3 vermeldingen3 vermeldingen
SaaS2 vermeldingen2 vermeldingen1 vermelding1 vermelding

iOS-app ontvangt mogelijk niet-ondersteunde typen meldingen

In bepaalde omstandigheden kunnen in de Blackboard-app op een iOS-apparaat nog andere soorten meldingen worden weergegeven, naast de gedocumenteerde soorten meldingen.

In Android worden alleen de gedocumenteerde soorten meldingen weergegeven.

Activiteitsindicators voor actieve Collaborate-ruimtes

Bij Ultra-cursussen in de webbrowser op een pc verschijnt een indicator wanneer een Collaborate-ruimte in gebruik is. De activiteitsindicator voor actieve Collaborate-ruimtes wordt niet ondersteund in de mobiele apps.

Pushmeldingen van Duo 2FA bij iOS blijven hangen in de Duo-app

Na goedkeuring van de pushmelding van de Duo 2FA-verificatieaanvraag van de Blackboard-app, blijven gebruikers in de Duo-app totdat ze handmatig naar de Blackboard-app kunnen navigeren door op de Blackboard-terugknop in de linkerbovenhoek te tikken.  Nadat deze handmatige navigatie is voltooid, wordt de verificatieaanvraag in behandeling voortgezet.

DUO 2FA push-meldingen worden niet ondersteund (opgelost)

Opgelost wanneer gebruikers een upgrade uitvoeren naar iOS 12.

Aanmelden via DUO 2FA push-meldingen wordt op dit moment niet ondersteund in de mobiele apps van Blackboard. Sommige configuraties lijken te werken op Android en oudere iOS-apparaten, maar er is een bekend probleem met iOS 11. Als je toch wilt verifiëren in de apps via een techniek die DUO 2FA-beveiliging hanteert, gebruik je een wachtwoord.

SafeAssign-rapport niet beschikbaar voor inzendingen van opdrachten via de app in de oorspronkelijke ervaring (opgelost).

Voor inzendingen van opdrachten via de Blackboard-app zijn SafeSign-originaliteitsrapporten momenteel niet beschikbaar in de oorspronkelijke ervaring van Blackboard Learn.

In de Ultra-ervaring van Blackboard Learn SaaS functioneren originaliteitsrapporten zoals verwacht voor inzendingen via de app.

Opgelost in 3700.11.0 voor SaaS en 3800.0.0+ voor Enterprise.

Niet-ondersteunde toetspresentatie en beoordeelopties

Deze toetsopties worden op dit moment niet ondersteund binnen de Blackboard-app bij het maken van toetsen:

  • Vragen één voor één weergeven is INGESCHAKELD
  • Timer met automatisch verzenden is UITGESCHAKELD (overuren)

Deze toetsopties worden op dit moment niet ondersteund binnen de Blackboard-app bij het beoordelen van toetsen:

  • Feedback voor afzonderlijke antwoorden geven is INGESCHAKELD
  • Score per vraag tonen is UITGESCHAKELD
  • Onjuiste vragen weergeven is UITGESCHAKELD

Verschillende tijdzones voor einddatums

De tijdzones voor einddatums zijn verschillend voor de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 in een webbrowser en de Blackboard-app. In de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 worden alle einddatums weergegeven in de tijdzone van de server, terwijl in de Ultra-ervaring van Blackboard Learn en in de Blackboard-app alle einddatums worden vermeld in de tijdzone van de computer van de eindgebruiker.

Wanneer gebruikers zich in een andere tijdzone bevinden dan die van de schoolserver, zien ze in de app andere tijden dan in de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 in een webbrowser. Dit verschil kan met name verwarrend zijn voor studenten wanneer de einddatum een dag opschuift (naar voren of naar achteren) door het tijdsverschil. In de Ultra-ervaring van Blackboard Learn worden tijden weergegeven in de tijdzone van de computer van de eindgebruiker, samen met het verschil ten opzichte van UTC.

Einddatums worden niet in de activiteitenstream weergegeven als dashboardmeldingen zijn uitgeschakeld

Dit omvat zowel algemene instellingen van de beheerder als individuele gebruikersinstellingen.

Meldingsoverzicht

De Blackboard-app is niet compatibel met sessievingerafdruk

Opgelost in Blackboard Learn SaaS 3500.7+

De Blackboard-app is niet compatibel met de instellingen voor Sessievingerafdruk om een nieuwe sessie te maken wanneer de vingerafdruk verandert. Verschillende soorten inhoud die niet worden ondersteund in de systeemeigen UI worden geladen in een in-app browser (webweergave), die een andere gebruikersagent gebruikt dan de systeemeigen appweergave. Het verkeer voor aanvragen voor weergave op het web loopt niet via de mBaaS-relay zoals bij standaardaanvragen, wat betekent dat het externe IP-adres en de gebruikersagent veranderen. De gebruikersagent en het IP-adres moeten daarom in elke werkstroom van de webweergave veranderen, en pogingen om een nieuwe sessie te maken na wijziging van de sessievingerafdruk zorgen voor een sessiefout in de webweergave van de in-app browser.

Inhoud wordt niet bijgewerkt als een cursus of pagina de focus heeft

Als een gebruiker navigeert binnen een cursus of op een statische pagina blijft, zoals Activiteitenstream of Einddatums, wordt de inhoud niet in realtime bijgewerkt. Om de inhoud en bijgewerkte cijfers weer te geven, moet je de cursus of pagina verlaten en terugkeren. De uitzondering op de regel betreft inhoud met regels voor adaptieve inhoud voor toetsen, opdrachten en discussies. Hierbij wordt de cache namelijk bij inzending ongeldig verklaard en wordt de inhoud wel vernieuwd.

Lijst met toegestane Firewall om mobiel verkeer toe te staan

De Blackboard-app vereist twee services: MLCS en mBaaS. MLCS is de Mobile B2-registratieservice die het zoeken naar scholen afhandelt. mBaaS is de service-relay in Amazon Web Services die het aanvraagverkeer voor de Blackboard-app afhandelt.

Lijst met toegestane Firewall

Profielfoto's (opgelost)

Bij de eerste toegang moeten gebruikers de eerste accountavatar instellen vanuit een webbrowser. Als er niet eerder een avatar is ingesteld, verschijnt dit bericht als er wordt geprobeerd om de eerste avatar in te stellen vanuit de mobiele app: Het spijt ons. je school staat het wijzigen van je foto niet toe. Neem contact op met je school voor meer informatie. Nadat de eerste avatar is ingesteld vanuit een browser, kunnen volgende avatarfoto's worden ingesteld vanuit de app.

Opgelost in Blackboard-app versie 5.5. Gebruikers kunnen nu avatars in de mobiele app instellen bij de eerste toegang.

Cursuslijst

De periode- of duurinstelling voor een cursus bepaalt of een cursus in de huidige, vorige of toekomstige cursuslijst verschijnt. Deze eigenschap is mogelijk niet zichtbaar voor gebruikers van alle rollen.

Plaatsing van cursuslijst

ONDERSTEUNINGSARTIKELEN

Je kunt door de lijst met ondersteuningsartikelen bladeren. Dit zijn dezelfde artikelen die hierboven bij de bekende problemen worden genoemd.