Pushmeldingen over mededelingen voor Ultra-cursussen moeten worden ingeschakeld op systeemniveau

In de meeste gevallen worden pushmeldingen voor mededelingen ingeschakeld op systeemniveau. Op dit moment is er geen instelling voor gebruikers om pushmeldingen over mededelingen in of uit te schakelen in de app of de webweergave van Blackboard Learn. Als gebruikers geen pushmeldingen over mededelingen ontvangen voor Ultra-cursussen, stelt u de standaardinstellingen voor systeemmeldingen in op Aan of Altijd aan in het configuratiescherm van de beheerder. Gebruikers kunnen zich op dit moment niet afmelden voor pushmeldingen. Meer informatie over standaardinstellingen voor meldingen.

FTW-aanmeldtingen zijn hoger in activity accumulator-tabel

Als de Mobile B2 is geconfigureerd met FTW-authenticatie, registreert de activity accumulator-tabel in de Blackboard Learn-database de meerdere inlogpogingen bij de mobiele app voor elke gebruiker van de mobiele app (zowel iOS als Android) die inlogt. Dit geldt voor aanmeldingen vanuit zowel de Blackboard-app als de Blackboard Instructor-app. In deze tabel wordt weergegeven hoe de statistieken voor mobiele gebruiksactiviteit voor aanmeldingen omhoog gaan:

Blackboard-app-vereisten
Learn-versie

Blackboard-app

iOS

Blackboard Instructor-app

iOS

Blackboard-app

Android

Blackboard Instructor-app

Android

Enterprise/Classic2 vermeldingen2 vermeldingen3 vermeldingen3 vermeldingen
SaaS2 vermeldingen2 vermeldingen1 vermelding1 vermelding

Android-gebruikers moeten de app bijwerken om pushmeldingen te blijven ontvangen

Google Cloud Messaging (GCM) is beëindigd in april 2019. Vanwege deze verandering zijn de Blackboard-apps gemigreerd naar het nieuwe Firebase Cloud Messaging (FCM) van Google. Update naar Blackboard App 4.0 om pushmeldingen op je Android-apparaat te blijven ontvangen.

FTW-aanmeldingen in iOS zijn drie keer geregistreerd in de activity accumulator-tabel (opgelost)

Opgelost in Blackboard-app versie 4.3 die op 24 juni 2019 werd uitgebracht.

De activity accumulator-tabel in de Blackboard Learn database heeft drie keer poging tot mobiel aanmelden geregistreerd voor elke gebruikersaanmelding in de mobiele app van iOS wanneer de Mobile B2 wordt geconfigureerd met FTW-verificatie. Dit geldt voor aanmeldingen vanuit zowel de Blackboard-app als de Blackboard Instructor-app. Statistieken voor mobiele gebruiksactiviteit voor aanmeldingen zijn dan ook hoger voor gebruikers van iOS-apps.

Het afronden van cijfers is anders dan in de desktopweergave (opgelost)

Opgelost in Blackboard-app versie 4.3 die op 24 juni 2019 werd uitgebracht.

De Blackboard Instructor- en de Blackboard-app passen afrondingsregels toe die ervoor kunnen zorgen dat cijfers anders worden weergegeven dan in desktopweergave van Blackboard Learn.

  1. Als de score of het percentage groter is dan 100, wordt er afgerond naar het dichtstbijzijnde volledige getal.
  2. Als de score of het percentage kleiner is dan 100, wordt er afgerond op 2 decimalen.
  3. Niet-significante cijfers worden niet getoond.

Terugkerende Collaborate-sessies openen niet in de app (opgelost)

Opgelost in Blackboard-app versie 4.7 die op 24 oktober 2019 werd uitgebracht.

Wanneer gebruikers een cursus openen via de Blackboard-app of Blackboard Instructor-app en op een Collaborate-sessie tikken, opent de sessie niet als deze onderdeel uitmaakt van een terugkerende reeks. Er wordt een foutmelding weergegeven in de app met instructies om een webbrowser te gebruiken. Dit probleem doet zich niet voor bij eenmalige Collaborate-sessies, alleen bij terugkerende sessies.

App loopt vast wanneer discussielijnen op iOS 12 worden geopend (opgelost)

Opgelost in Blackboard-app versie 3.9.1 die op 27 september 2018 werd uitgebracht.

Wanneer gebruikers op een discussielijn tikken, loopt de Blackboard-app op iOS 12 consistent vast. Blackboard werkt aan een oplossing. Je kunt voor nu het beste de iOS-upgrade uitstellen tot er een hotfix beschikbaar is voor de app.

iOS-app ontvangt mogelijk niet-ondersteunde typen meldingen

In bepaalde omstandigheden kunnen in de Blackboard-app op een iOS-apparaat nog andere soorten meldingen worden weergegeven, naast de gedocumenteerde soorten meldingen.

In Android worden alleen de gedocumenteerde soorten meldingen weergegeven.

Cursuslijstfavorieten (opgelost)

In de Ultra-ervaring kunnen gebruikers via een webbrowser op hun pc cursussen toevoegen aan een Favorietenlijst voor snelle toegang. Favoriete cursussen worden bovenaan de cursuslijst weergegeven. De Favorietenlijst wordt niet ondersteund in de mobiele apps en favoriete cursussen worden ook niet bovenaan de lijst weergegeven.

Opgelost in Blackboard-app versie 4.8 die op 28 november 2019 werd uitgebracht.

Activiteitsindicators voor actieve Collaborate-ruimtes

Bij Ultra-cursussen in de webbrowser op een pc verschijnt een indicator wanneer een Collaborate-ruimte in gebruik is. De activiteitsindicator voor actieve Collaborate-ruimtes wordt niet ondersteund in de mobiele apps.

Box-cloudopslag niet beschikbaar in iOS (opgelost)

Opgelost in Blackboard-app versie 3.9 door te integreren met de Bestanden-app van iOS. Je kunt in Bestanden van iOS Box toevoegen als een locatie. Meer over integratie met Bestanden-app van iOS.

De iOS-versie van de app ondersteunt Dropbox, Google Drive en OneDrive (persoonlijk). Integratie met Box-cloudopslag wordt op dit moment niet ondersteund in de Blackboard-app op iOS-apparaten. In Android zijn echter alle cloudopslagapps geïntegreerd in het bestandssysteem van het apparaat.

Pushmeldingen van Duo 2FA bij iOS blijven hangen in de Duo-app

Na goedkeuring van de pushmelding van de Duo 2FA-verificatieaanvraag van de Blackboard-app, blijven gebruikers in de Duo-app totdat ze handmatig naar de Blackboard-app kunnen navigeren door op de Blackboard-terugknop in de linkerbovenhoek te tikken.  Nadat deze handmatige navigatie is voltooid, wordt de verificatieaanvraag in behandeling voortgezet.

DUO 2FA push-meldingen worden niet ondersteund (opgelost)

Opgelost wanneer gebruikers een upgrade uitvoeren naar iOS 12.

Aanmelden via DUO 2FA push-meldingen wordt op dit moment niet ondersteund in de mobiele apps van Blackboard. Sommige configuraties lijken te werken op Android en oudere iOS-apparaten, maar er is een bekend probleem met iOS 11. Als je toch wilt verifiëren in de apps via een techniek die DUO 2FA-beveiliging hanteert, gebruik je een wachtwoord.

Voorbeeldweergave van voorwaardelijk beschikbare inhoud van Ultra-cursussen wordt niet ondersteund (opgelost)

Opgelost in Blackboard-app versie 5.0 die op 30 januari 2020 is uitgebracht.

De Blackboard-app ondersteunt voorwaardelijke beschikbaarheid van inhoud in Ultra-cursussen maar laat studenten geen voorbeeld zien van die inhoud voordat ze aan de voorwaarden voldoen. In een webbrowser kunnen cursusleiders studenten de titel, einddatum en beschikbaarheidsdatums van de inhoud laten zien als deze nog niet beschikbaar is. Als de student nog niet aan de voorwaarden heeft voldaan, staat de inhoud niet in de cursusinhoud van de app.

Meer informatie over de release van inhoud in Ultra-cursussen

Opdrachtinstructies worden niet weergegeven (opgelost)

Het probleem waarbij opdrachtinstructies niet worden weergegeven in de Blackboard-app is opgelost voor systemen die Mobile Web Services Building Block versie 94.9.11+ of het equivalent van een Building Block gebruiken.

Opgelost op 18 oktober 2018 bij de mBaaS-release die een regressieproleem heeft opgelost.

SafeAssign-rapport niet beschikbaar voor inzendingen van opdrachten via de app in de oorspronkelijke ervaring (opgelost).

Voor inzendingen van opdrachten via de Blackboard-app zijn SafeSign-originaliteitsrapporten momenteel niet beschikbaar in de oorspronkelijke ervaring van Blackboard Learn.

In de Ultra-ervaring van Blackboard Learn SaaS functioneren originaliteitsrapporten zoals verwacht voor inzendingen via de app.

Opgelost in 3700.11.0 voor SaaS en 3800.0.0+ voor Enterprise.

Niet-ondersteunde toetspresentatie en beoordeelopties

Deze toetsopties worden op dit moment niet ondersteund binnen de Blackboard-app bij het maken van toetsen:

  • Vragen één voor één weergeven is INGESCHAKELD
  • Timer met automatisch verzenden is UITGESCHAKELD (overuren)

Deze toetsopties worden op dit moment niet ondersteund binnen de Blackboard-app bij het beoordelen van toetsen:

  • Feedback voor afzonderlijke antwoorden geven is INGESCHAKELD
  • Score per vraag tonen is UITGESCHAKELD
  • Onjuiste vragen weergeven is UITGESCHAKELD

In Ultra-cursussen met de status Voltooid worden verwarrende waarschuwingen weergegeven (opgelost).

Wanneer een Ultra-cursus als Voltooid wordt gemarkeerd, hebben studenten nog wel toegang tot de inhoud maar kunnen ze geen nieuwe pogingen meer starten of berichten posten. Hoewel deze toegang uit technisch oogpunt juist wordt afgehandeld door de Blackboard-app, wordt in de waarschuwingen die gebruikers zien nagelaten om te vermelden dat ze bepaalde bewerkingen niet kunnen uitvoeren omdat de cursus de status Voltooid heeft. De cursustitel in de cursuslijst geeft niet aan dat de cursus is voltooid, waardoor gebruikers misschien onterecht denken dat de waarschuwingen op een technisch probleem wijzen.

Opgelost in Blackboard-app 4.5.1 die op 20 september 2019 werd uitgebracht.

Verschillende tijdzones voor einddatums

De tijdzones voor einddatums zijn verschillend voor de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 in een webbrowser en de Blackboard-app. In de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 worden alle einddatums weergegeven in de tijdzone van de server, terwijl in de Ultra-ervaring van Blackboard Learn en in de Blackboard-app alle einddatums worden vermeld in de tijdzone van de computer van de eindgebruiker.

Wanneer gebruikers zich in een andere tijdzone bevinden dan die van de schoolserver, zien ze in de app andere tijden dan in de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 in een webbrowser. Dit verschil kan met name verwarrend zijn voor studenten wanneer de einddatum een dag opschuift (naar voren of naar achteren) door het tijdsverschil. In de Ultra-ervaring van Blackboard Learn worden tijden weergegeven in de tijdzone van de computer van de eindgebruiker, samen met het verschil ten opzichte van UTC.

Einddatums worden niet in de activiteitenstream weergegeven als dashboardmeldingen zijn uitgeschakeld

Dit omvat zowel algemene instellingen van de beheerder als individuele gebruikersinstellingen.

Meldingsoverzicht

OneDrive voor Bedrijven wordt niet ondersteund (opgelost)

Opgelost in Blackboard-app versie 3.9 door te integreren met de Bestanden-app van iOS. Je kunt in Bestanden van iOS OneDrive toevoegen als een locatie. Meer over integratie met Bestanden-app van iOS

De koppeling naar de functie voor cloudopslag ondersteunt integratie met Dropbox, Google Drive en persoonlijke Microsoft OneDrive-accounts. OneDrive voor Bedrijven wordt niet ondersteund.

De Blackboard-app is niet compatibel met sessievingerafdruk

Opgelost in Blackboard Learn SaaS 3500.7+

De Blackboard-app is niet compatibel met de instellingen voor Sessievingerafdruk om een nieuwe sessie te maken wanneer de vingerafdruk verandert. Verschillende soorten inhoud die niet worden ondersteund in de systeemeigen UI worden geladen in een in-app browser (webweergave), die een andere gebruikersagent gebruikt dan de systeemeigen appweergave. Het verkeer voor aanvragen voor weergave op het web loopt niet via de mBaaS-relay zoals bij standaardaanvragen, wat betekent dat het externe IP-adres en de gebruikersagent veranderen. De gebruikersagent en het IP-adres moeten daarom in elke werkstroom van de webweergave veranderen, en pogingen om een nieuwe sessie te maken na wijziging van de sessievingerafdruk zorgen voor een sessiefout in de webweergave van de in-app browser.

App-gebruik wordt niet vastgelegd in Mobile Building Block Analytics

In Mobile Building Block Analytics wordt het gebruik van de Blackboard-app of de Blackboard Instructor-app niet vastgelegd. De link Mobiele analyse is verwijderd uit de Mobile B2 versie 94.9.11.

Meer informatie over mobiele gebruiksactiviteit

Aanmeldingsgegevens worden niet opgeslagen bij aanmelding via webpagina

Wanneer een instelling een webpagina configureert voor inloggen bij de Blackboard-app, is er in de app geen optie beschikbaar voor het opslaan van referenties zodat het starten van de app op de achtergrond kan plaatsvinden.

UPDATE: Voor een naadloze aanmeldingservaring voor FTW-scholen (Force to Web) biedt de Mobile B2 (94.9.1+) nu een verlengde mobiele sessietime-out om gebruikerssessies langdurig te handhaven.

Inhoud wordt niet bijgewerkt als een cursus of pagina de focus heeft

Als een gebruiker navigeert binnen een cursus of op een statische pagina blijft, zoals Activiteitenstream of Einddatums, wordt de inhoud niet in realtime bijgewerkt. Om de inhoud en bijgewerkte cijfers weer te geven, moet je de cursus of pagina verlaten en terugkeren. De uitzondering op de regel betreft inhoud met regels voor adaptieve inhoud voor toetsen, opdrachten en discussies. Hierbij wordt de cache namelijk bij inzending ongeldig verklaard en wordt de inhoud wel vernieuwd.

Firewall toevoegen aan whitelist om mobiel verkeer toe te staan

De Blackboard-app vereist twee services: MLCS en mBaaS. MLCS is de Mobile B2-registratieservice die het zoeken naar scholen afhandelt. mBaaS is de service-relay in Amazon Web Services die het aanvraagverkeer voor de Blackboard-app afhandelt.

Firewall toevoegen aan whitelist

Profielafbeeldingen

Ondersteund. Bij de eerste toegang moeten gebruikers echter de eerste accountavatar instellen vanuit een webbrowser. Als er niet eerder een avatar is ingesteld, verschijnt dit bericht als er wordt geprobeerd om de eerste avatar in te stellen vanuit de app: Het spijt ons, je school staat het wijzigen van je foto niet toe. Neem contact op met je school voor meer informatie. Nadat de eerste avatar is ingesteld vanuit een browser, kunnen volgende avatarfoto's worden ingesteld vanuit de app.

Cursuslijst

De periode- of duurinstelling voor een cursus bepaalt of een cursus in de huidige, vorige of toekomstige cursuslijst verschijnt. Deze eigenschap is mogelijk niet zichtbaar voor gebruikers van alle rollen.

Plaatsing van cursuslijst

ONDERSTEUNINGSARTIKELEN

Je kunt door de lijst met ondersteuningsartikelen bladeren. Dit zijn dezelfde artikelen die hierboven bij de bekende problemen worden genoemd.