Pushmeldingen over mededelingen voor Ultra-cursussen moeten worden ingeschakeld op systeemniveau

In de meeste gevallen worden pushmeldingen voor mededelingen ingeschakeld op systeemniveau. Op dit moment is er geen instelling voor gebruikers om pushmeldingen over mededelingen in of uit te schakelen in de app of de webweergave van Blackboard Learn. Als gebruikers geen pushmeldingen over mededelingen ontvangen voor Ultra-cursussen, stelt u de standaardinstellingen voor systeemmeldingen in op Aan of Altijd aan in het configuratiescherm van de beheerder. Gebruikers kunnen zich op dit moment niet afmelden voor pushmeldingen. Meer informatie over standaardinstellingen voor meldingen.

FTW-aanmeldingen zijn hoger in activity accumulator-tabel

Als de Mobile B2 is geconfigureerd met FTW-authenticatie, registreert de activity accumulator-tabel in de Blackboard Learn-database de meerdere inlogpogingen bij de mobiele app voor elke gebruiker van de mobiele app (zowel iOS als Android) die inlogt. Dit geldt voor aanmeldingen vanuit zowel de Blackboard-app als de Blackboard Instructor-app. In deze tabel wordt weergegeven hoe de statistieken voor mobiele gebruiksactiviteit voor aanmeldingen omhoog gaan:

Blackboard-app-vereisten
Learn-versie

Blackboard-app

iOS

Blackboard Instructor-app

iOS

Blackboard-app

Android

Blackboard Instructor-app

Android

Enterprise/Classic 2 vermeldingen 2 vermeldingen 3 vermeldingen 3 vermeldingen
SaaS 2 vermeldingen 2 vermeldingen 1 vermelding 1 vermelding

Niet-ondersteunde toetspresentatie en beoordeelopties

Deze toetsopties worden op dit moment niet ondersteund binnen de Blackboard-app bij het maken van toetsen:

  • Vragen één voor één weergeven is INGESCHAKELD
  • Timer met automatisch verzenden is UITGESCHAKELD (overuren)

Deze toetsopties worden op dit moment niet ondersteund binnen de Blackboard-app bij het beoordelen van toetsen:

  • Feedback voor afzonderlijke antwoorden geven is INGESCHAKELD
  • Score per vraag tonen is UIT
  • Onjuiste vragen weergeven is UITGESCHAKELD

Verschillende tijdzones voor einddatums

De tijdzones voor einddatums zijn verschillend voor de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 in een webbrowser en de Blackboard-app. In de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 worden alle einddatums weergegeven in de tijdzone van de server, terwijl in de Ultra-ervaring van Blackboard Learn en in de Blackboard-app alle einddatums worden vermeld in de tijdzone van de computer van de eindgebruiker.

Wanneer gebruikers zich in een andere tijdzone bevinden dan die van de schoolserver, zien ze in de app andere tijden dan in de originele ervaring van Blackboard Learn 9.1 in een webbrowser. Dit verschil kan met name verwarrend zijn voor studenten wanneer de einddatum een dag opschuift (naar voren of naar achteren) door het tijdsverschil. In de Ultra-ervaring van Blackboard Learn worden tijden weergegeven in de tijdzone van de computer van de eindgebruiker, samen met het verschil ten opzichte van UTC.

De Blackboard-app is niet compatibel met sessievingerafdruk

Opgelost in Blackboard Learn SaaS 3500.7+

De Blackboard-app is niet compatibel met de instellingen voor Sessievingerafdruk om een nieuwe sessie te maken wanneer de vingerafdruk verandert. Verschillende soorten inhoud die niet worden ondersteund in de systeemeigen UI worden geladen in een in-app browser (webweergave), die een andere gebruikersagent gebruikt dan de systeemeigen appweergave. Het verkeer voor aanvragen voor weergave op het web loopt niet via de mBaaS-relay zoals bij standaardaanvragen, wat betekent dat het externe IP-adres en de gebruikersagent veranderen. De gebruikersagent en het IP-adres moeten daarom in elke werkstroom van de webweergave veranderen, en pogingen om een nieuwe sessie te maken na wijziging van de sessievingerafdruk zorgen voor een sessiefout in de webweergave van de in-app browser.

Lijst met toegestane Firewall om mobiel verkeer toe te staan

De Blackboard-app vereist twee services: MLCS en mBaaS. MLCS is de Mobile B2-registratieservice die het zoeken naar scholen afhandelt. mBaaS is de service-relay in Amazon Web Services die het aanvraagverkeer voor de Blackboard-app afhandelt.

Lijst met toegestane Firewall

Cursuslijst

De periode- of duurinstelling voor een cursus bepaalt of een cursus in de huidige, vorige of toekomstige cursuslijst verschijnt. Deze eigenschap is mogelijk niet zichtbaar voor gebruikers van alle rollen.

Plaatsing van cursuslijst

ONDERSTEUNINGSARTIKELEN

Je kunt door de lijst met ondersteuningsartikelen bladeren. Dit zijn dezelfde artikelen die hierboven bij de bekende problemen worden genoemd.