U opent de inzendingenlijst door op een opdracht te tikken op de pagina met de opdrachtenlijst. De inzendingen worden vermeld met de meest recent ingezonden opdracht eerst.

Opdrachtdetails

Tik op de opdrachttitel boven aan de pagina om informatie weer te geven over de beschikbare punten, beschrijving en einddatum van de opdracht.

Kopcategorieën

Alle kopcategorieën zijn te sorteren door op de categoriekop te tikken, wat navigeren in de tabel eenvoudiger maakt.

  • Naam van student (of groep): Deze kop vermeldt de naam van de inzendende student. In geval van een groepsopdracht wordt de groepsnaam vermeld en staat bij de categoriekop Groep. Bij opdrachten waarbij anoniem beoordelen is ingeschakeld, zijn alle persoonsgegevens van studenten verwijderd.
  • Pogingnummer: Deze kop vermeldt het pogingnummer.
  • Datum en tijd verzending: Deze kop vermeldt de datum en tijd dat de student de opdracht heeft verzonden.
  • Cijfer gegeven (of Geen cijfer gegeven): Bij inzendingen waarvoor een cijfer is gegeven, wordt het cijfer vermeld. Bij inzendingen waarvoor geen cijfer is gegeven, blijft dit veld leeg.
  • Verzonden (of Niet-verzonden): Een groen vinkje geeft aan dat het cijfer is verzonden naar de student. Een halftransparant vinkje geeft aan dat het cijfer is opgeslagen als concept, maar nog niet is verzonden naar de student.

Een inzending beoordelen

Tik op een inzending om de pagina met inzendingsdetails te openen. Voor meer informatie over het beoordelen van inzendingen raadpleeg je Inzendingen beoordelen.

Ontbrekende inzendingen

Bij studenten die nog niets hebben ingezonden, staat de rode tekst "ONTBREKENDE INZENDING" onder hun naam.