Cursusleiders maken een beoordelingscyclus vaak niet in één sessie af; ook beoordelen zij vaak niet alle inzendingen voor een opdracht in één sessie. Mogelijk willen zij daarom geen subset van cijfers geven voor een bepaalde opdracht.

Voor deze situatie synchroniseert Bb Grader cijfers die in de app worden ingevoerd, niet automatisch met het Blackboard Learn Grade Center als u op Conc. opsl. tikt. In plaats daarvan kun je alle cijfers in één keer verzenden naar het Grade Center vanuit de pagina Inzendingenlijst door in de rechter bovenhoek te tikken op Beoordeelde items versturen. Als u cijfers verzendt naar het Grade Center, wordt ook een melding verzonden naar de student dat het cijfer zichtbaar is.

Individuele cijfers verzenden

Cursusleiders kunnen individuele cijfers selectief vrijgeven naar het Blackboard Learn Grade Center door een inzending naar links te vegen, waardoor de knop Cijfer verzenden zichtbaar wordt. Tik op de knop Cijfer versturen om het cijfer vrij te geven naar het Grade Center.

Cursusleiders kunnen ook individuele cijfers selectief vrijgeven naar het Learn Grade Center door op de knop Cijfer verzenden te tikken in de rechter bovenhoek van het cijferpaneel.